To i owo
Przez poznanie do poznania...
20 obserwujących
650 notek
283k odsłony
621 odsłon

Liberalna analiza zwycięstwa Donalda Trumpa w 2016 roku

Wykop Skomentuj10

Liberalna analiza zwycięstwa Donalda Trumpa w 2016 roku

Na amerykańskich uczelnia trwa festiwal debat akademickich dotyczących zwycięstwa w wyborach prezydenckich 2016 roku Donalda Trumpa…

Debaty podejmują różne wątki….

1,Trump Is Not a (Condorcet*) Loser! Primary Voters’ Preferences and the 2016 Republican Presidential Nomination [Trump nie przegrał (Condorcet)! Preferencje wyborców i nominacja Republikanów na prezydenta w 2016 r]

Jonathan Woon et al.

PS: Political Science & Politics, July 2020, Pages 407-412

Wielu komentatorów argumentowało, że gdyby elity i wyborcy koordynowali alternatywnego kandydata, Donald Trump mógłby zostać pokonany w republikańskiej nominacji prezydenckiej w 2016 roku.

To twierdzenie opiera się na domniemanym założeniu, że Trump zostałby pokonany w pojedynku z innym kandydatem, że przegrałby Condorcet*.

Jednak konwencjonalne sondaże przedwyborcze nie dostarczają wystarczających informacji o preferencjach wyborców, aby ocenić prawdopodobieństwo tego twierdzenia. Opierając się na nowatorskich danych, aby skonstruować pełne preferencje poszczególnych osób w stosunku do zestawu czołowych republikańskich kandydatów, okazuje się, że żaden inny kandydat nie pokonuje Trumpa w porównaniach większości w parach. Donald Trump jest daleki od bycia przegranym Condorcetu, Trump był kandydatem większości.

 Poparcie Trumpa było szersze, niż sądzili obserwatorzy polityczni: pochodziło z szerokiej bazy republikańskiego elektoratu, a nie z małej, ale intensywnej mniejszości.

*Kryterium Condorceta – w ordynacji wyborczej kandydatem Condorceta, zwanym także zwycięzcą według Condorceta jest ten kandydat, który, kiedy zestawieni są parami wszyscy kandydaci, jest preferowany przez większość wyborców.

2.Who Voted for Trump? Populism and Social Capital [Kto głosował na Trumpa? Populizm i kapitał społeczny]

Paola Giuliano & Romain Wacziarg

NBER Working Paper, August 2020

Postawiono tezę, że niski poziom kapitału społecznego sprzyja sukcesom wyborczym ruchów populistycznych.

Korzystając z różnych źródeł dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2016 r. na poziomie hrabstwa i poszczególnych osób, pokazano, że kapitał społeczny, mierzony albo liczebnością członków w organizacjach obywatelskich, religijnych i sportowych, albo ogólnym zaufaniem, jest znacząco ujemnie skorelowany z udziałem głosów i oceną przychylności dla Donalda Trumpa w okolicach wyborów.

3.(Un)happiness and voting in U.S. presidential elections [(Nie) szczęście i głosowanie w wyborach prezydenckich w USA]

George Ward et al.

Journal of Personality and Social Psychology

Szybko rozwijająca się literatura próbuje wyjaśnić sukces Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA w 2016 r. W wyniku szerokiej gamy różnic w indywidualnych cechach, postawach i procesach społecznych.

Autorzy zaproponowali, aby uprzednio ustanowione procesy gospodarcze i psychologiczne miały wspólną cechę, że generowały lub wykorzystywały wyborcze nieszczęścia w elektoracie, co jawi się jako potężny wysokopoziomowy predyktor wyniku wyborów w 2016 r.

Opierając się na dużym zbiorze danych obejmującym ponad 2 miliony indywidualnych ankiet, które zostały zagregowane na poziomie hrabstwa, stwierdzili, że niski poziom oceny, doświadczania i eudajmonistycznego dobrostanu subiektywnego (SWB) jest silnym prognostykiem zwycięstwa Trumpa, co stanowi rozległą lista demograficznych, ideologicznych i społeczno-ekonomicznych zmiennych towarzyszących oraz kontroli odporności. Sama ocena przyszłego życia na poziomie hrabstwa koreluje z udziałem Trumpa w głosowaniu nad republikanami na poziomie r = −.78 w surowych danych, co jest wielkością rzadko obserwowaną w naukach społecznych.

 Podobne wnioski pokazywane są, przy badaniach związków między satysfakcją z życia na poziomie indywidualnym a głosowaniem na Trumpa. Niskie poziomy SWB przewidują również głosowanie anty-zasiedziałe w wyborach w 2012 roku, zarówno na poziomie powiatu, jak i na poziomie indywidualnym. Odkrycia sugerują, że SWB jest silnym wskaźnikiem (dez) treści na wysokim poziomie i że JCP powinno być rutynowo rozważane wraz z ekonomicznymi wyjaśnieniami wyborów wyborców.

4.The downstream consequences of long waits: How lines at the precinct depress future turnout [Dalsze konsekwencje długiego oczekiwania: Jak stanie w kolejkach do głosowania obniża frekwencję w przyszłości]

Stephen Pettigrew

Electoral Studies

Badacze zwrócili uwagę na wpływ, jaki ma administracyjny komponent wyborów na zachowanie wyborców. Dotychczasowe badania skupiały się prawie wyłącznie na wpływie zmian prawnych takich jak przepisy dotyczące identyfikacji wyborców na frekwencję.

Ten artykuł poszerza naszą wiedzę na temat procesu wyborczego poprzez zbadanie, jak jeden aspekt doświadczenia w okręgach wyborczych, stanie w kolejce do głosowania może kształtować zachowanie wyborców w kolejnych wyborach.

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka