Siukum Balala Siukum Balala
1755
BLOG

Jeszcze Polska nie umarła...

Siukum Balala Siukum Balala Podróże Obserwuj temat Obserwuj notkę 49

image

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 

Nie wyobrażam sobie, aby w takim dniu jak dzisiejszy, w rocznicę naszej wspaniałej wiktorii nad bolszewizmem, zabrakło na tym blogu notki o sprawach i miejscach, które w sercu każdego - poczuwającego się do przynależności do polskiej wspólnoty narodowej - zajmują najpierwsze miejsce. Urlop urlopem ale również na najpierwszym miejscu obowiązek pamięci o tych, którzy pokonali system nazwany przez Herlinga - Grudzińskiego " systemem odwróconego dekalogu " To w dużym stopniu za sprawą ich ofiary mamy dziś niepodległą, w pełni suwerenną Polskę. 

image

Dąb Wybickiego 

Państwo ze wszystkimi atrybutami suwerenności. Z własną armią, własnym parlamentem, z własnym rządem, wybranym w wyborach powszechnych. Rządem realizującym cele wyznaczone przez obywateli i obywatelom służące. 

image

Celowo pominąłem jeden z elementów suwerennego państwa. Hymn. 

Niby drobny dodatek do suwerenności, ale czy można go lekceważyć ? 

image

Czy można sobie wyobrazić uroczystości państwowe, wojskowe, ważne wydarzenia w naszej historii, międzynarodowe imprezy sportowe bez Mazurka Dąbrowskiego ? Czy bez tej dumy, która nas w takich momentach przepełnia, bylibyśmy w pełni sobą ? To są sprawy bardzo poważne i pomijać ich nie sposób... i były one ważne dla naszych rodaków, naszych przodków. 

image

Roku 1747 dnia 29 września urodziłem się we wsi dziedzicznej zwanej Bendomin w województwie pomorskim 5 mil od Gdańska leżącej. Ojciec mój był Piotr Wybicki, sądowy ziemski i mirachowski, a matka Konstancja z Lnińskich. 

(...) 

Familia nasza osiadła i ciągle mieszkała w województwie pomorskim(...) bo za Zygmunta Augusta, gdy niegdyś pan Wyben z Danii jako wojskowy wszedł był w służbę polską, za dzieła swe wojenne i indygenat i dobra na Pomorzu uzyskał. 

(...) 

Z czasem przodkowie nasi idąc za zwyczajem polskim, aby się przezwisko na ski kończyło nazwali się Wybicki

(...) 

Ród nasz nigdy nie był bardzo bogaty. 

image

Dziś w rodzinnym dworku tego niezbyt bogatego rodu mieści się Muzeum Hymnu Narodowego. Miejsce z wspaniale odtworzoną atmosferą polskiego, szlacheckiego dworku. Miejsce pozwalające na niemal dwugodzinną wędrówkę po naszej historii. Ze szczególnym uwzględnieniem naszych zrywów narodowych, powstań i walk o to by Polska mogła powrócić do suwerennego bytu. 

image


image

Czarna biżuteria popowstaniowa


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image

Donos na karczmarza Brzozowskiego ze wsi Kleszczew w powiecie chełmskim, za spiewanie polskiej poeśni patriotycznej " Jeszcze Polska nie zginęła " 
Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości