Nic nowego pod słońcem
prawda boli?!
3 obserwujących
452 notki
92k odsłony
  60   0

ETYKA WSCHODU I ZACHODU - POJĘCIA, MAKSYMY I RADY.

.1. ETYKA WSCHODU I ZACHODU - POJĘCIA, MAKSYMY I RADY.

.2. CYTUJ, ALE NIE ZMIENIAJ TEGO DOKUMENTU.

.3. KAŻDY KOMENTARZ BĘDZIE MILE WIDZIANY.

.4. GDY CHCESZ COŚ DODAĆ, ZMIENIĆ: ZENJK@POCZTA.FM

.5. OPRACOWAŁ: KARWAT ZENON - wersja 2021-09-03

Nie ma rad uniwersalnych – każda rada jest dobra, która prowadzi do celu, który chcesz osiągnąć, zwykle za dobrą radę uznaje się tą, która daje minimum strat przy maksimum zysków, bezkonfliktowość.

„Pax Americana” przez ludzi, a nie przez broń - porozumienie, a wojna obronna tylko z tymi, którzy nie chcą porozumienia.

A gdyby zdarzył się wyjątek: człowiek kryształowo czysty, zawsze można go oczernić, obrzucić błotem, pomówić.

Abstrahowanie i uogólnianie jest łatwiejsze niż przechodzenie odwrotne od ogółu do wielowymiarowego konkretu - łatwiej tworzyć różne teorie na podstawie rzeczywistości, o wiele trudniej przejść z nimi z powrotem do praktyki.

abstrakcja - konkret

Abstrakcje nadają się tylko do uogólnień - nawet myśleć lepiej o konkretach.

absurd, oksymoron

adaptacja (dostosowanie)

Administracja: instytucje i procedury (urzędy i sposoby postępowania).

Adwokaci i przedsiębiorcy żyją tym, co jest, a nie tym, co mogłoby być przy dobrej woli urzędników, klientów, itp.

Adwokat ma dwie drogi: 1)długo myśleć i krótko mówić do sądu, lub 2)krótko myśleć i długo mówić do klienta.

Aforyzm - skrót, który błyskotliwie ujmuje sedno zagadnienia.

agent (jako przedstawiciel firmy) - broker (jako doradca klienta)

Agitacja, indoktrynacja, propaganda, reklama, socjotechnika i inne dziedziny manipulacji zachowaniami powinna rozwijać u człowieka lepsze strony jego natury (uczucia, miłość, przyjaźń, atmosferę rodzinną, itp.), cechy typowo ludzkie, a nie przenosić na społeczeństwo ludzkie wyniki eksperymentów na zwierzętach (królikach, małpach, szczurach, itp.).

Agrafki się przydają (np. do spięcia zasłon w hotelu).

Agresję i przemoc przekieruj na sport i wyrażanie siebie przez ekspresję ruchowo-głosową, podobnie możesz postąpić z pewnymi chorobami psychicznymi (np. schizofrenią) i stanami maniakalno-depresyjnymi, lękowymi: wyraź swoje troski i zmartwienia krzykiem, śpiewem, tańcem.

Akceptacja i awersja (odrzucenie).

Akcja i reakcja, interakcja.

Akomodacja.

akty prawa państwowe - miejscowe

akty prawa powszechnie obwiązujące - akty prawa wewnętrzne

Aktywność ludzi często hamuje obawa przed śmiesznością, wstyd - częste szczególnie w małych miasteczkach (ale nie wstyd być pijanym).

aktywny - bierny

Aktywny, górny, jasny, silny, męski (yang).

Akumulacja pierwotna

Cytat mówi: „Chwilo trwaj, jesteś piękna!”

Według Koranu niewierni muszą być zabici!

Algorytmy> automatyzacja myślenia.

Alkohol (np. piwo) u dorosłego człowieka ułatwia spontaniczne uczestniczenie w zabawie i czasowo obniża próg krytycyzmu, wymagania towarzyskie, wyłącza możliwość przejścia na poziom "meta ..." rozumowania: krytycznej oceny sytuacji, a użyty w umiarkowanej ilości poprawia też zdolności intelektualne poprzez lepsze ukrwienie mózgu, u pijaka rozum (naturalna czujność) nie działa, a uczucia są zmienne, zadowolenie jest egoistycznie związane tylko z własną osobą (świat nie istnieje, jest daleko).

Alkohol (piwo, wino, itp.) piją ludzie, którzy chcą się wprawić w dobry nastrój, otępić (chmiel w piwie może mieć znaczenie lecznicze) - ludzie aktywni piją kawę i coca-colę.

alternatywa - warunek alternatywny

Alternatywa "być albo nie być" - gdy odrzucimy samobójstwo - można przetłumaczyć: zaistnieć, czy nie zaistnieć jako indywidualność, odezwać się, wyróżnić, czy wtopić w milczącą większość.

Amator.

ambiwalentny, dwuznaczny

Amnestia.

amplituda

Analiza - synteza: jakościowa i ilościowa.

Analiza psychologiczna, tj. dociekanie cudzych myśli i uczuć zakłada pewne wspólne przeżycia wewnętrzne u ludzi, co często, ale nie zawsze, jest prawdą (np. stany chorobowe umysłu i psychiki).

Analizuj dokładnie cel i następnie dane początkowe.

Analizuj i szukaj słabych punktów, błędów, braków, defektów, deformacji, kłopotów, luk, mankamentów, niedociągnięć, niejasności, nieregularności, niespójności, odchyłek, omyłek, problemów, przeszkód, sprzeczności, strat, trudności, usterek, wad, wypaczeń.

Analizuj metody rozwiązania danego problemu (stojącego przed tobą zadania) - poznaj na przykładach metody stosowane w tej dziedzinie.

analogia - metafora

Analogia, asocjacja, paralela, podobieństwo, porównanie, skojarzenie, wiązanie, powiązanie, zespół, zestawienie, złożenie.

Anegdoty najciekawsze są wtedy, gdy mają krótką, jasną fabułę i celną pointę - fabuła jest tylko pretekstem do zaakcentowania trafnego spostrzeżenia.

Angażuj czas i energię w tworzenie, a nie w krytykowanie i niszczenie.

Angażuj się w słusznej sprawie.

Anomalia.

Antycypacja.

Apeluj do logiki, rozumu - apelowanie do uczuć może być nieskuteczne.

Aplauz.

apoteoza - bałwochwalstwo

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale