Rząd zdecydował się na wprowadzenie cen maksymalnych, które będą chronić małe i średnie firmy, samorządy i odbiorców wrażliwych.
Rząd zdecydował się na wprowadzenie cen maksymalnych, które będą chronić małe i średnie firmy, samorządy i odbiorców wrażliwych.

Program "Prąd plus" - rząd ogranicza ceny energii elektrycznej, są konkrety

Redakcja Redakcja Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 77
Od 1 grudnia br. maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm będzie ustalona na poziomie 785 zł/MWh, a dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu limitów zużycia na poziomie 699 zł/MWh - zakłada projekt resortu klimatu.

Zamrożona cena za obrót energią elektryczną

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na określonym poziomie 785 zł/MWh (lub 699 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych) - podano w wykazie prac.

Rozwiązania te zawarto w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Projektem tym, który został przygotowany w resorcie klimatu, ma się we wtorek zająć rząd.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych, maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i firm ma obowiązywać do poziomu 90 proc. zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wybuchy we Lwowie, nie ma prądu, ludzie siedzą w schronach

Ceny maksymalne do końca przyszłego roku

Wyjaśniono, że odbiorcy wrażliwi to podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi - jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z projektem ceny maksymalne mają obowiązywać od 1 grudnia tego roku do końca roku przyszłego.

Jak powiedział we wtorek rano minister rozwoju Waldemar Buda rozmowie z wp.pl, będzie to gwarantowana cena na poziomie taryfowym ustalonym przez Urząd Regulacji Energetyki,  taka sama taryfa będzie dla samorządów. - Myślę, że energia w Polsce będzie jedną z najtańszych w Europie - stwierdził minister rozwoju.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw obrotu

W ustawie przewidziano też wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

Ponadto, w zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu (wdrażających Rozporządzenie Rady w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii).

"Dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną nakłada się obowiązek przekazania kwoty wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania" - dodano.

ja

Czytaj także:

Nowy pomysł rządu - "1800 plus" na zatrudnienie emeryta

Dmitrij Miedwiediew i Maria Zacharowa poszukiwani listami gończymi

14 amerykańskich lotnisk zaatakowanych przez "ludzi Putina"

Sprzedał i kupił dom od znajomych. Kontrowersyjne transakcje prezydenta Wrocławia

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka