Podczas konferencji COP15 w Montrealu osiągnięto porozumienie w sprawie bioróżnorodności. (fot. Twitter)
Podczas konferencji COP15 w Montrealu osiągnięto porozumienie w sprawie bioróżnorodności. (fot. Twitter)

Historyczne porozumienie na konferencji ONZ. Nowe założenia w ochronie przyrody

Redakcja Redakcja Klimat Obserwuj temat Obserwuj notkę 17
W poniedziałek, podczas odbywającej się w Kanadzie konferencji OZN dotyczącej różnorodności biologicznej (COP15) osiągnięto historyczne porozumienie, które ma znacząco przyczynić się do ochrony światowych lądów i oceanów.

Porozumienie na konferencji COP15

Zgodnie z porozumieniem, w ciągu najbliższych ośmiu lat ochroną ma zostać objęte 30 proc. szczególnie ważnej z punktu widzenia bioróżnorodności powierzchni lądowej i morskiej. Obecnie chronionych jest 17 proc. takich lądów oraz 10 proc. wód. Szczególna uwaga zostanie też poświęcona obszarom uznanym za ważne dla różnorodności biologicznej, w tym tropikalnym lasom deszczowym.

— Deklarowany cel ochrony nie osiągnął nigdy dotąd tak dużej skali — powiedział Brian O’Donnell, dyrektor zajmującej się ochroną przyrody organizacji "Campaign for Nature". — To daje szansę na ochronę różnorodności biologicznej. Znajdujemy się w momencie, który zdaniem naukowców może mieć znaczący wpływ na różnorodność biologiczną w przyszłości — dodał.

200 mld dolarów do 2030 roku

Porozumienie wzywa też do zebrania do 2030 roku 200 mld dolarów na rzecz różnorodności biologicznej z różnych źródeł, a także do przeprowadzenia reform, które pomogą przeznaczyć na ochronę przyrody kolejne 500 mld dolarów. Negocjatorzy złożyli również propozycję zwiększenia do minimum 20 mld dolarów rocznie pomocy oferowanej najbiedniejszym krajom. Suma ta powinna zostać osiągnięta do 2025 roku, do 2030 natomiast osiągnąć poziom do 30 mld dol. rocznie.

Zgodność wśród ministrów i uczestników konferencji

Ministrowie oraz uczestnicy z około 190 krajów, którzy uczestniczyli w konferencji COP15 w znacznej większości byli zgodni, że ochrona różnorodności biologicznej powinna stać się priorytetem. Wielu porównuje to wydarzenie do negocjacji klimatycznych, które zakończyły się w zeszłym miesiącu w Egipcie.

W dokumencie uznano również prawa społeczności tubylczych, które mają otrzymać prawo głosu w przyszłych debatach na temat bioróżnorodności.

Podczas konferencji uzgodniono łącznie 23 cele, w tym zmniejszenie o połowę globalnego marnotrawstwa żywności oraz obcięcie lub stopniowe wycofanie dotacji rządowych, które szkodzą przyrodzie, o ponad 400 miliardów funtów rocznie do końca dekady.

Towarzystwo Ochrony Przyrody, a także inne organizacje ekologiczne zwróciły również uwagę na problem odłożenia do 2050 roku celu, jakim jest zapobieganie wymieraniu gatunków, zachowanie integralności ekosystemów i utrzymanie różnorodności genetycznej w populacjach — podkreśla agencja Associated Press.

Sprzeciw ze strony Demokratycznej Republiki Konga

— Przewodniczący obradom chiński minister ochrony środowiska Huang Runqiu ogłosił przyjęcie porozumienia, mimo zgłoszonego kilka minut wcześniej sprzeciwu delegacji Demokratycznej Republiki Konga — zauważa z kolei Reuters. Dodaje jednocześnie, że sprzeciw delegacji DRK związany był z obawami o możliwość finansowania przyjętych założeń przez państwa rozwijające się.

— Kraje rozwinięte powinny bardziej pomagać biedniejszym państwom — podkreślali reprezentanci DRK. Zastrzeżenia wobec szybkiego oddalenia głosu DRK formalnie zgłosiła też delegacja Ugandy.

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości