Od 2023 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w Kodeksie pracy. (fot. Pixabay)
Od 2023 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w Kodeksie pracy. (fot. Pixabay)

Poważne zmiany w Kodeksie pracy. Nie daj się zaskoczyć w 2023 roku

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
W 2023 roku czekają nas spore zmiany w Kodeksie pracy. Poza podwyżką minimalnego wynagrodzenia, uregulowana ma zostać kwestia pracy zdalnej oraz wprowadzona ma zostać kontrola trzeźwości pracowników. Zmiany przewidują też wprowadzenie nowych urlopów.

Większe wynagrodzenie

Z początkiem nowego roku pójdzie w górę minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia wzrośnie ono z 3010 zł do 3490 zł. Kolejna podwyżka – do 3600 zł – obowiązywać będzie od lipca. Władze przewidują, że wyższą pensję otrzyma w przyszłym roku około 3,05 mln Polaków.

Dokładnie zdefiniowana praca zdalna

Uregulowana zostanie również kwestia pracy zdalnej, która w nowych przepisach została dokładnie zdefiniowana. Jest to praca poza siedzibą firmy, w miejscu uzgodnionym z pracodawcą. Przepisy zakładają dopuszczenie pracy zdalnej i hybrydowej. Możliwy także będzie nakaz pracy zdalnej, m. in. w przypadku kryzysu epidemicznego.

Według zmian w Kodeksie, pracownikowi nie będzie można odmówić pracy zdalnej m. in. gdy ma dziecko w wieku do czterech lat, opiekuje się osobą niepełnosprawną lub jest w ciąży.

W uchwalonej noweli zapisano, że praca zdalna wykonywana może być także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Według nowych przepisów pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi niezbędne narzędzia, potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, w tym m. in. urządzenia techniczne. Ponadto, pracodawca będzie musiał pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

Kontrola trzeźwości

Nowe przepisy zakładają też obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Ma to także dotyczyć przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik pojawił się w pracy w stanie nietrzeźwości. Pracodawca w takiej sytuacji będzie uprawniony do wezwania na pomoc policji, w celu skontrolowania trzeźwości pracownika.

— Ustawodawca przewidział możliwość zarówno wyrywkowego, jak i stałego badania pracowników oraz innych osób, które pracują na umowach cywilnych, czyli nawet B2B. Będzie można kontrolować zarówno trzeźwość, jak i obecność innych środków, które powodują podobny efekt do spożycia alkoholu — tłumaczyła adwokat Olga Gardulska w rozmowie z TVN24.

Poważne zmiany w urlopach

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, wprowadzona zostanie również unijna dyrektywa work-life balance. Dotyczy ona zmian w urlopach rodzicielskich czy urlopach ojcowskich. Wprowadzony zostanie również nowy, bezpłatny urlop opiekuńczy.

Według obecnych przepisów, ojcowie mają prawo wykorzystać dwutygodniowy urlop do 24. miesiąca życia dziecka. Nowe przepisy zakładają, że do 12. miesiąca życia dziecka ojcowie będą mogli wziąć urlop w wymiarze dwóch miesięcy, płatny w wysokości 70 proc. wynagrodzenia.

Wydłużony ma zostać również urlop rodzicielski. Obecnie to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach w Kodeksie pracy będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie także miał gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł zostać przeniesiony na drugiego rodzica. Ten typ urlopu nie będzie musiał być wykorzystany od razu. Będzie mógł być podzielony na maksymalnie pięć części do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia.

Nowe urlopy

Unijna dyrektywa wprowadza także nowe urlopy, których jak dotąd w Polsce nie było. Do porządku prawnego wejdzie urlop opiekuńczy w wymiarze pięciu dni. Będzie to bezpłatny urlop udzielany na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny, np. starszym rodzicom czy małżonkowi.

Nowe przepisy zakładają także ujęcie w Kodeksie pracy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Przysługiwać ono będzie w pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Z takiego zwolnienia pracownicy będą mogli skorzystać w wymiarze dwóch dni (lub 16 godzin) w roku kalendarzowym. Za każdy wykorzystany dzień przysługiwać będzie mu połowa wynagrodzenia.

RB

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj6 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo