Warszawa dołączyła do projektu C40 Cities. Co to oznacza? (fot. Flickr)
Warszawa dołączyła do projektu C40 Cities. Co to oznacza? (fot. Flickr)

Mniej aut, podróży samolotem, redukcja spożycia mięsa. Warszawa dołącza do projektu

Redakcja Redakcja Klimat Obserwuj temat Obserwuj notkę 150
Warszawa przystąpiła do międzynarodowego projektu C40 Cities. Jego celem jest walka z globalnym ociepleniem oraz "budowanie zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności" — podaje "Dziennik Gazeta Prawna". W projekcie udział biorą również inne światowe stolice, np. Londyn czy Berlin. W praktyce oznacza to wiele ograniczeń na przyszłość w korzystaniu z samochodów, samolotów czy laptopów.

Raport C40 Cities

Raport dla C40 Cities autorstwa naukowców z Leeds wskazuje konkretne działania, które są konieczne do podjęcia w celu osiągnięcia jak największej skuteczności.

Eksperci twierdzą, że emisje w dużych miastach związane są nie tylko z ich bieżącą działalnością, ale również z produkcją konsumowanych w nich dóbr. Jak wynika z raportu, miasta które składają się na C40 emitują 10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych.  Eksperci podkreślają, że do połowy 2030 roku emisje te powinny zostać zmniejszone, dzięki czemu unikniemy załamania klimatu.

Jak zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych?

W raporcie zaproponowano szereg rozwiązań, których wdrożenie znacznie przyczyniłoby się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dotyczą one sześciu dziedzin: budownictwa i infrastruktury miejskiej, żywności, transportu prywatnego, transportu lotniczego, ubrań i sprzętu elektronicznego. 

Cel progresywny

Eksperci zakładają dwa cele: progresywny i ambitny. W pierwszym założeniu mieszkańcy powinni zredukować spożycie mięsa (do 16 kg na osobę rocznie) i nabiału (do 90 kg na osobę rocznie). Zaleca się też kupno mniejszej ilości ubrań – 8 sztuk rocznie. Zmniejszona powinna również być ilość pojazdów – do 190 sztuk na 1000 osób. Według raportu ograniczone powinny zostać też podróże samolotem – jedna podróż w dwie strony na dwa lata.

Cel ambitny

Cel ambitny zakłada z kolei całkowite wyeliminowanie mięsa i nabiału, redukcja zakupu ubrań do 3 sztuk rocznie, całkowite wycofanie samochodów i podróż samolotem w dwie strony jedynie raz na trzy lata.

Eksperci sugerują również wydłużenie żywotności samochodów do 20 lat oraz wydłużenie żywotności laptopów i innych urządzeń elektronicznych tego typu do 7 lat.

Konieczne zmiany w produkcji

W raporcie podkreślono również, że oprócz ograniczenia konsumpcji istotne są zmiany w produkcji. Eksperci wspominają również o ograniczaniu logistyki i łańcucha dostaw oraz o zmniejszeniu ilości odpadów. Jak podkreśla jednak "DGP", nie wyszczególniono jednak konkretnych pomysłów w tej kwestii. 

Istotna rola włodarzy miast

Naukowcy w raporcie wskazali, że dużo większą rolę w walce z globalnym ociepleniem będą odgrywali włodarze miast.

— Przywódcy miast muszą być jeszcze bardziej przedsiębiorczy, tworzyć i kształtować rynki oraz angażować się w sektory, które wcześniej mogły nie być brane pod uwagę jako domena władz miejskich, oraz pracować nad tym, jak wspierać swoich obywateli i firmy w osiąganiu radykalnej i szybkiej zmiany wzorców konsumpcji — czytamy.

Polityka klimatyczna Warszawy

Władze Warszawy są zdania, że udział w C40 przyczyni się do wdrożenia miejskiej polityki klimatycznej, która zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku.

Miasto podkreśla, że decyzja o tym, jaki zakres emisji zostanie uwzględniony w ramach działań na rzecz emisji gazów cieplarnianych należy każdorazowo do poszczególnych miast zaangażowanych w projekt. Jak wskazuje "DGP", Warszawa nie zdecydowała jeszcze, czy uwzględnione zostaną również emisje powstające poza granicami miasta.

Co na to władze Warszawy?

Stołeczne władze podzielają jednak zdanie na temat tego, że „istnieje konieczność ograniczania poziomu konsumpcji, wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, promowania diety wegetariańskiej czy ograniczania liczby prywatnych samochodów w mieście”.

— Miasto realizuje już działania w tym zakresie - to m.in. promowanie transportu publicznego czy wsparcie dla inicjatyw związanych ze współdzieleniem i dawaniem drugiego życia przedmiotom — informują stołeczne władze. Podkreślono również, że działania wyszczególnione w raporcie grupy C40 z zakresu żywności wpisują się w założenia procedowanego obecnie programu Polityki żywnościowej Warszawy. Urząd miasta podkreśla, że podejmowane będą działania edukacyjne dotyczące m. in. kształtowania świadomości żywnościowej i środowiskowej wśród mieszkańców i kształtowania dobrych nawyków żywieniowych.

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości