Ruszyła policyjna akcja NURD. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PAP/PAP/Marcin Bielecki
Ruszyła policyjna akcja NURD. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PAP/PAP/Marcin Bielecki

Kierowcy mogą dziś wpaść w pułapkę. Kara wyniesie nawet 5 tys. zł

Redakcja Redakcja Policja Obserwuj temat Obserwuj notkę 44
Ruszyła policyjna akcja NURD. Kierowcom grożą duże mandaty. Policja będzie łapać przestępców drogowych z pomocą dronów i nieoznakowanych radiowozów SPEED z wideorejestratorami. Uważać powinni także pies i osoby na elektrycznych hulajnogach - informuje dziennik.pl.

Uważajcie na drogach. Policja rusza z akcją NURD

Policja przeprowadza właśnie na polskich drogach akcję pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD). To może oznaczać nawet podwójnie liczone mandaty za wykroczenia w warunkach recydywy i utratę prawa jazdy za przekroczenie dozwolonego limitu 24 punktów.

Polecamy:

Mundurowi będą wyjątkowo surowi dla kierowców łamiących przepisy, które mają zapewniać bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. Sprawdzą też zachowanie wobec osób użytkujących hulajnogi elektryczne.

Funkcjonariusze drogówki do kontrolowania zachowania kierowców użyją nie tylko nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon) – informuje dziennik.pl. Policyjne drony będą szczególnie aktywne w rejonie w rejonie przejść dla pieszych. A pobliski patrol szybko zatrzyma winnych przewinień. 

Punkty karne i mandaty policja wylicza według zaostrzonych zasad.

Policja ostrzega: 21 wykroczeń po 15 punktów karnych

Aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon żeby stracić prawo jazdy. Za najcięższe wykroczenia - w warunkach recydywy - grozi podwójna stawka mandatu.

Policja przypomina, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym to szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Prędkość powyżej 50 km/h w takiej sytuacji równa się utracie prawa jazdy na 3 miesiące.

10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości

 W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
 • Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie.

Taki mandat możesz dostać od policji

Mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości - stawki z nowego taryfikatora:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

13 wykroczeń z mandatem w recydywie

Oto, co wynika z taryfikatora na 2023 rok: podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

Grzywna w sądzie - to się bardzo nie opłaca

Policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Kierowca kontra pieszy

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach (dalsza część artykułu na kolejnej stronie)

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

KW

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo