Polska przegrała w TSUE z KE ws. zmiany ustawy o lasach. Fot. Pixabay
Polska przegrała w TSUE z KE ws. zmiany ustawy o lasach. Fot. Pixabay

Polska musi zmienić przepisy w sprawie lasów, inaczej polecą kary. Jest wyrok TSUE

Redakcja Redakcja Gospodarka leśna Obserwuj temat Obserwuj notkę 195
Polska przegrała w TSUE z Komisja Europejską w sprawie nowelizacji w 2016 roku ustawy o lasach. W wydanym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasu.

Komisja Europejska zaskarżyła polską gospodarkę leśną

Komisja Europejska sformułowała przeciwko Polsce dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył naruszenia przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi "gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy ww. dyrektyw" - przypomniał TSUE. Drugi zarzut KE dotyczył braku możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu.

 TSUE w wyroku uwzględnił skargę KE

Co do pierwszego zarzutu, doszedł do wniosku, że wprowadzone do ustawy o lasach domniemanie, zgodnie z którym gospodarka leśna wykonywana według wymagań dobrej praktyki nie narusza przepisów o ochronie przyrody, jest równoznaczne z umożliwieniem odstępstwa, w sposób ogólny, od przepisów wdrażających do polskiego prawa dyrektywy siedliskową i ptasią.

"Jest to nie do pogodzenia z nałożonym na państwa członkowskie obowiązkiem ustanowienia ścisłej ochrony gatunków zwierząt i ptactwa, jak również podjęcia działań dla ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków" - zawyrokował TSUE.

Jeśli chodzi o zarzut drugi, Trybunał uznał, że "plan urządzenia lasu może odpowiadać pojęciu planu lub przedsięwzięcia, które choć nie są bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu lub konieczne do jego zagospodarowania, mogą na ów teren w istotny sposób oddziaływać".

"Rodzi to konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie, pod względem merytorycznym formalnym, legalności planów urządzenia lasu" - podkreślił TSUE.

Trzeba zmienić przepisy, albo płacić

Wyrok jest ostateczny i polskie władze muszą jak najszybciej zmienić przepisy pod karą nakładania grzywny za każdy dzień zwłoki.

ja

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj195 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka