Wendy Kopp, fot. materiały prasowe
Wendy Kopp, fot. materiały prasowe

"Nierówności edukacyjne spychają dzieci na dalszy plan"

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
Istnieje bardzo silna zależność między pochodzeniem społecznym rodziców a osiągnięciami edukacyjnymi dzieci, redukowanie społecznych nierówności edukacyjnych wymaga wprowadzenia reform nie tylko w sposobie kształcenia. O tym, jak próbować zapewnić dzieciom, bez względu na ich pochodzenie, szansę na realizację pełni potencjału opowie Wendy Kopp, współzałożycielka i prezeska Teach For All, globalnej sieci edukacyjnej, która działa w 61 krajach.

Według raportów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mniej niż 30% polskich dzieci z defaworyzowanych ekonomicznie i społecznie środowisk rozważa zdobycie wyższego wykształcenia, podczas gdy wśród dzieci z bogatszych gospodarstw domowych podjęcie studiów planuje aż 90%. Premiowanie akademickich umiejętności sprzyja osiąganiu lepszych wyników w nauce przez dzieci pochodzące z rodzin o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, jak również prowadzi często do dziedziczenia profesji i ścieżek kariery zawodowej. 

Współczesny model edukacji nie nadąża za zmianami

Według ekspertów model edukacji nie nadąża za gwałtownie zmieniającym się rynku pracy. Przyśpieszający rozwój technologiczny, postępująca globalizacja, ale także kryzys klimatyczny i konflikty społeczne, nie sprzyjają pewności zatrudnienia i ścisłej specjalizacji.

Sytuacja ta wymaga pilnej zmiany celu edukacji oraz wdrożenia nowych metod kształcenia pozwalających wszystkim uczniom odnaleźć się w warunkach rosnącej niepewności. Jak stwierdza :

- Większość szkół na świecie stara się obecnie przekazywać uczniom umiejętności i wiedzę czysto akademicką. - uważa Wendy Kopp, prezeska Teach for All. - Jednak jest to niewystarczający cel w świecie, w którym możemy oczekiwać, że dzisiejsze dzieci będą miały wiele różnych karier w ciągu swojego życia i że podejmując pracę, w zawodach, których nie potrafimy jeszcze zdefiniować i w którym będą musiały stawić czoła coraz bardziej złożonym wyzwaniom, niezależnie od tego, czy będą to światowe pandemie, czy też zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Największą zmianą w edukacji musi być więc ponowne przemyślenie jej celu. Bez tego będziemy po prostu wykorzystywać nauczycieli i technologię do przestarzałych celów.

Problemy polskiej edukacji

Jak w tym zakresie nasz kraj wypada na tle innych? W rankingu Światowego Forum Ekonomicznego zajęła dalekie miejsca w rankingach rozwoju kluczowych kompetencji - 63 miejsce w kompetencjach cyfrowych i 97 miejsce w krytycznym myśleniu. Pod względem posiadania umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy polscy absolwenci szkół średnich plasują się na 100 pozycji.

Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje potrzebne na rynku pracy, ale też kompetencje społeczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci z defaworyzowanych ekonomicznie i społecznie środowisk, które tradycyjny model edukacji zawodzi najbardziej.

- Musimy rozwijać uczniów, którzy potrafią poruszać się w warunkach niepewności i kształtować lepszą przyszłość dla siebie i dla nas wszystkich. W przeciwnym razie nie będą oni na drodze do zdrowego i satysfakcjonującego życia, a my nie będziemy w stanie zrealizować naszych aspiracji dotyczących pokoju, zrównoważonego rozwoju i międzykulturowej integracji. – mówi Wendy Kopp.

Spotkanie z Wendy Kopp

Prezeska Teach for All podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie reformy edukacji podczas otwartego spotkania, które odbędzie się 24 marca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Po jej wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny, w którym oprócz edukatorki z USA weźmie udział również Katarzyna Nabrdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland, dr Łukasz Tanaś z Katedry Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji, Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (AKCES) oraz dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska kierowniczka Katedry Studiów Społecznych SWPS.

Spotkanie jest otwarte dla publiczności, rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali S302 (hyflex) i potrwa do godziny 19:00. Oba punkty programu będą tłumaczone na język polski. Link do wydarzenia w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/1084879622905299

MM


Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo