Kto nie musi płacić abonamentu RTV

Redakcja Redakcja Media Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Można legalnie nie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. To kilkumilionowa grupa Polaków. Sprawdź, czy możesz nie płacić abonamentu RTV.

Kontrola abonamentu RTV 

W Polsce od grudnia 2022 roku intensywniej przeprowadzane są kontrole opłat abonamentowych za radio i telewizor. 

Zgodnie z przepisami, które reguluje w Ustawa o opłatach abonamentowych, każdy właściciel telewizora lub radia zobowiązany jest do rejestracji swojego odbiornika. W przeciwnym wypadku grożą wysokie kary, sięgające trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentu RTV. W sumie kara wynieść może prawie 1100 zł. To, czy mieszkańcy zarejestrowali swoje urządzenia sprawdzają kontrolerzy z Poczty Polskiej.


Przychodzi kontroler abonamentu RTV - co możemy zrobić

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do naszego domu. Nie musimy także wskazywać mu swojego pojazdu, w przypadku pytań o znajdujące się w nim radio. Potwierdzeniem tego prawa jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 roku, który mówi o tym, że „ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat”.


Kto jest zwolniony z abonamentu RTV

„Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych” – informuje na swojej stronie internetowej Poczta Polska. „Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku” — wyjaśnia odpowiedzialna za ściąganie opłat abonamentowych instytucja.


Pełna lista osób zwolnionych z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego:

 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby posiadające I grupę inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące,
 • osoby niewidome (ostrość wzroku nie może przekraczać 15 proc.),
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • osoby spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, otrzymujące pomoc dla rodzin zastępczych,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin po śmierci kombatantów,
 • osoby represjonowane oraz członkowie rodzin po śmierci represjonowanych,
 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa powstałego w wyniku przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • weterani poszkodowani wskutek działań poza granicami Polski.

KW

Zdjęcie: Można legalnie nie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Fot. Pixabay/Canva

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj12 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura