Polska policja. Fot. PAP/Paweł Supernak
Polska policja. Fot. PAP/Paweł Supernak

Rzecznik Praw Obywatelskich ma sprawę do policji. Chodzi o marihuanę medyczną

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 9
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła nietypowa sprawa. Zwrócono się do niego z prośbą o podjęcie działań w celu rozpowszechnienie wśród przedstawicieli szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości przepisów regulujących posiadanie marihuany medycznej.

Polskie prawo i ziele konopi

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, mogą stanowić surowiec farmaceutyczny, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Inaczej mówiąc uprawa konopi indyjskich i dzikich jest w Polsce zabroniona, ale dopuszczalne  jest produkowanie, używanie i posiadanie środka leczniczego na ich bazie.


Medyczna marihuana - prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich

I tutaj zdaniem wnioskodawcy zwracające się do RPO pojawia się problem, bo jak pisze „pacjenci leczeni preparatami na bazie wspomnianego surowca nie mogą być z góry traktowani jako podejrzani, zatrzymywani, nie może być zatrzymywana bez wydania kopii - ich dokumentacja medyczna, recepty na leki, zaświadczenia o leczeniu i faktury imienne za zakup leków, nie może być przeszukiwane ich miejsce pobytu czy pojazdy, z których korzystają - sam bowiem fakt leczenia taką, a nie inną substancją - nie s uzasadnia godzących w prawa człowieka działań funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Pacjenci muszą stale mieć przy sobie zaświadczenia o leczeniu, kopie recept czy  imiennych faktur na zakup. Nie mogą być też z góry traktowani jako podejrzani oraz zatrzymywani.”

Wnioskodawca poprosił o „zajęcie publicznego stanowiska w sprawie wymogów stawianych pacjentom leczonych lekami na bazie medycznej marihuany odnośnie do stałego posiadania przy sobie dokumentów: zaświadczenia o leczeniu określonymi preparatami, kopii recept, kopii faktur imiennych na zakup leków - jako łamiących zasadę równego traktowania obywateli".

Marihuana, środki lecznice, RPO i policja

Rzecznik potwierdził, że dopuszcza się leczenie oraz stałe posiadanie środków leczniczych na bazie konopi włóknistych, czyli rośliny z gatunku konopie siewne, w której suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,3 procent w przeliczeniu na suchą masę. Istnieje więc możliwość zastosowania ziela konopi innego niż włókniste, a także wyciągów, nalewek farmaceutycznych oraz żywicy, jako surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych. Tym samym, dopuszczone jest produkowanie, używanie jako środka leczniczego i przez to posiadanie substancji na bazie konopi indyjskich (Cannabis indica Lam.) i konopi dzikich (Cannabis ruderalis Janisch), pomimo tego, że ich uprawa w Polsce jest zabroniona.

Dalej RPO pisze jednak, że „wskazywany przez wnioskodawcę przepis przewiduje możliwość wykorzystania jako surowca farmaceutycznego wymienionych w nim postaci substancji uzyskanych z przetworzenia konopi innych niż włókniste, ale dopiero po otrzymaniu pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu i dlatego samo oczekiwane przez wnioskodawcę uświadomienia organów ścigania o jego treści nie będzie równoznaczne z przyjęciem, że substancja ujawniona podczas czynności służbowych u konkretnej osoby będzie powodowała odstąpienie od dalszych czynności”.


Zastępca RPO ma prośbę do Komendy Główne Policji 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosi Komendę Główną Policji o stanowisko i podanie  statystyk co do przypadków zabezpieczania marihuany medycznej do badań oraz liczby przypadków, kiedy wynik badań ujawniał wyższe od dopuszczalnych dla marihuany medycznej stężenia substancji psychoaktywnych. Pyta też, czy Policja prowadziła szkolenia dotyczące zagadnienia posiadania marihuany medycznej i czy opracowano metodykę postępowania wobec ujawnienia marihuany medycznej w trakcie czynności.

Marihuaną medyczną leczy się m.in. migrenę, padaczkę, depresję, jaskrę czy astmę. Receptę na nią to specjalna recepta Rpw, czyli na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe. Może ją wystawić każdy lekarz, z wyjątkiem lekarza weterynarii, który posiada prawo do wystawiania leków narkotycznych. Apteka sprzedająca marihuanę medyczną musi posiadać specjalne zezwolenie. Szacuje się, że w Polsce z medycznych konopi w różnym stopniu korzysta pół miliona pacjentów.

Tomasz Wypych

Polska policja. Fot. PAP/Paweł Supernak

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka