Ponad połowa Polaków deklaruje wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach, fot. Pixabay
Ponad połowa Polaków deklaruje wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach, fot. Pixabay

Co piąty Polak nie wyznaje żadnej religii. Wierzymy bardziej w niebo niż w piekło

Redakcja Redakcja Religia Obserwuj temat Obserwuj notkę 66
Trzech na pięciu badanych we wszystkich krajach wierzy w Boga opisanego w świętych tekstach lub inną formę siły wyższej. IPSOS zapytał o religijność mieszkańców 26 państw.

Jak trwoga, to do Boga

W badanych krajach 40 proc. respondentów deklaruje wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach, a w Polsce zapewnia o tym 52 proc. Średnia wierzących w inną formę siły wyższej wynosi 20 proc., ale w Polsce tylko 12 proc. badanych podziela tę wiarę. Trzech na czterech Polaków (76 proc.) uważa, że wiara w Boga lub siłę wyższą pomaga im przezwyciężać życiowe kryzysy, a 72 proc. deklaruje, że wiara nadaje ich życiu sens. Zdaniem 63 proc. wiara czyni ich życie szczęśliwszym. Jednak 21 proc. badanych na świecie i 14 proc. w Polsce w ogóle nie wierzy w Boga ani świętą moc innego rodzaju.

Ciekawie prezentują się wyniki wiary w szczegółowe twierdzenia związane z religijnością. Podczas gdy wiarę w istnienie nieba deklaruje nieco ponad połowa wszystkich badanych (52 proc.), to w piekło wierzy już tylko 41 proc. Podobną zależność można obserwować w naszym kraju, gdzie 54 proc. wierzy w niebo, a 44 proc. w piekło. W istnienie ponadnaturalnych istot (np. aniołów, demonów) wierzy 47 proc. Polaków, a o istnieniu samego diabła jest przekonanych 43 proc. z nas.


Polacy bardziej wierzą w niebo niż w piekło

- Badanie wskazuje, że religia odgrywa pozytywną rolę w życiu większości Polaków. Nadaje sens i pomaga przezwyciężać problemy, takie jak choroby czy nieprzewidziane wypadki. Pozytywna strona religii objawia się również w fakcie, że Polacy chętniej wierzą w niebo niż w piekło. Jednocześnie maleje społeczna waga religii, o czym świadczy m.in. spadek liczby respondentów uważających ludzi wierzących za lepszych obywateli - informuje Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

Dla 4 proc. Polaków religia jest czynnikiem definiującym osobowość. Wynik ten jest jednak o 9 proc. mniejszy niż w badaniu z 2017 roku. Podobnie spadek widać przy twierdzeniu, że ludzie wierzący są lepszymi obywatelami (36 proc. zgadzających się w 2017 roku i 26 proc. obecnie), a o 15 proc. (do 48 proc.) zmalało przeświadczenie, że praktyki religijne są ważnym czynnikiem moralnego życia Polaków. Jednocześnie o 6 proc. wzrosły postawy tolerancyjne, bo  80 proc. Polaków czuje się całkowicie swobodnie w otoczeniu ludzi z odmiennymi przekonaniami religijnymi.

Religijność "Zetek" i "boomersów"

Wiek jest istotnym czynnikiem różnicującym wiarę w Boga, inną siłę wyższą i istnienia nieba czy piekła. Jeśli chodzi o wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach, w krajach ze znaczną liczbą wierzących przedstawiciele generacji Z skłaniają się raczej ku brakowi wiary. W Polsce odsetek wierzących w generacji Z (urodzonych od 1995 do 2012 roku), jest o 10 proc. mniejszy niż w starszym pokoleniu tzw. boomersów (urodzonych od 1946 do 1964). Inaczej sytuacja przedstawia się w krajach z niskim ogólnym odsetkiem wierzących, gdzie najmłodsi badani należą do najbardziej wierzących. Ponadto na całym świecie badani z generacji Z w porównaniu do starszego pokolenia są zdecydowanie bardziej skłonni do wiary w niebo, ponadnaturalne duchy, piekło i diabła.

Najczęściej wskazywaną religią respondentów było chrześcijaństwo, które wyznaje nieco mniej niż połowa wszystkich badanych (46 proc). Największą część tej grupy stanowią katolicy (29 proc.), na drugim miejscu znajdują się protestanci i ewangelicy (11 proc), 7 proc. deklaruje bycie buddystą, a 6 proc. muzułmaninem. Duża grupa badanych nie określiła się w kategoriach żadnej religii (29 proc.). W Polsce trzech na czterech respondentów uważa się za chrześcijan, podczas gdy przynależność do jakiejkolwiek innej religii deklaruje tylko 2 proc. z nas. Co piąty Polak (19 proc.) nie wyznaje żadnej religii.

Tomasz Wypych

(Zdjęcie: Ponad połowa Polaków deklaruje wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach, fot. Pixabay)

Czytaj także:


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj66 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo