fot. Pixabay
fot. Pixabay

W tych branżach warto szukać pracy. Tam najłatwiej o podwyżki

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
W lipcu 17 proc. firm planuje podnieść wynagrodzenia w najbliższych 3 miesiącach – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i Banku Gospodarstwa Krajowego na potrzeby Miesięcznego Indeksu Koniunktury. Jednocześnie większość firm (82 proc.) nie planuje zmian wysokości wynagrodzeń, a bardzo niewielka część – ich obniżkę (1 proc.).

Gdzie można liczyć na podwyżki

Podwyżki częściej planują duże firmy (21 proc.), rzadziej średnie (14 proc.). Mikro- i małe przedsiębiorstwa też chcą podnosić wynagrodzenia (17 proc.), a wśród mikrofirm znajdziemy 3 proc. takich, które chcą zwiększyć wynagrodzenia nawet o 10 proc. O obniżkach wynagrodzeń nie myśli żadna duża badana firma i bardzo nieliczna (ok. 1-2 proc.) grupa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Branżą, która najczęściej deklaruje zamiar podniesienia wynagrodzeń jest budownictwo (21 proc.). Deklaracje podwyżek składają również firmy z branż: usługowej (19 proc.), produkcyjnej (18 proc.) i handlowej (17 proc.). W usługach zwraca też uwagę najwyższy odsetek (3 proc.) firm, które zamierzają podnieść wynagrodzenia o ponad 10 proc. Najmniej firm, które planują podwyżkę wynagrodzeń działa natomiast w branży transportowo-logistycznej (8 proc.). Jednocześnie z tej branży najczęściej pochodziły deklaracje o planach obniżek wynagrodzeń (3 proc.). Większość firm planujących podwyżki zamierza podnieść pensje o 5 proc. do 10 proc. Szczególnie dużo takich firm jest w branży budowlanej – aż 14 proc.


W tych branżach szukają pracowników

Według analiz PIE wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oznacza zwiększenie zdolności nabywczej konsumentów. Z analiz wynika jednocześnie, że nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń na poziomie dwucyfrowym do 2024 r. Przewidywania te są zbieżne z lipcową projekcją NBP wskazującą na utrzymanie się podwyższonego tempa wzrostu wynagrodzeń nominalnych w gospodarce narodowej.

Planowane podwyżki to nie jedyne dobre wieści płynące z rynku pracy. Według raportu „Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2023” przygotowanego przez grupę Pracuj.pl na rynku dostępnych było 454 tys. ofert zatrudnienia. Co piąta z nich dotyczyła sektora handlu i sprzedaży, co spowodowało, że właśnie ta specjalizacja zajmowała pierwsze miejsce zestawienia. Najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników były firmy z branży finansów i bankowości. Pierwszą piątkę poszukiwanych specjalizacji stanowiły sprzedaż, IT, finanse, ekonomia, inżynieria oraz praca fizyczna, która stanowiła 10 proc. wszystkich propozycji.

Co ciekawe 37 proc. ofert zatrudnienia w tym roku to stanowiska umożliwiające przynajmniej jeden z elastycznych modeli pracy: zdalny lub hybrydowy. Blisko 17 proc. ofert stanowiły te dotyczące osób starających się o stanowiska na początkowych szczeblach zawodowej kariery.

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie

Najnowsze dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w czerwcu 2023 r. wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 11,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i po raz pierwszy od 11 miesięcy był wyższy niż inflacja, co oznacza wzrost realnej wysokości wynagrodzeń o 0,4 proc. W aż czternastu na piętnaście działów Polskiej Klasyfikacji Działalności w czerwcu 2023 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie. Największy wzrost wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o 16,2 proc.). W czerwcu, w porównaniu do maja 2023 r., wynagrodzenia wzrosły o 2,1 proc. Na wzrost m/m przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wpłynęły również dodatkowe wypłaty (np. premii, nagród), a także wypłata odpraw emerytalnych.

Tomasz Wypych

(Zdjęcie: Branżą, która najczęściej deklaruje zamiar podniesienia wynagrodzeń jest budownictwo, fot Pixabay)


Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo