Złote czasy polskiego eksportu. Takiego zainteresowania nie było od dawna

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Zwiększa się wartość polskiego eksportu, ale są produkty, w których nadal nie osiągnął on wartości sprzed pandemii, kiedy to nastąpiło załamanie. Największe wzrosty udziału w wartości polskiego eksportu w porównaniu z okresem przed pandemią zanotowano w grupach urządzenia elektryczne i artykuły spożywcze.

Towary, które Polska eksportuje do innych krajów

Polska eksportuje głównie wyroby naszego przemysłu (80 proc.) oraz produkty rolno-spożywcze (15,1 proc.), a także paliwa i produkty przemysłu wydobywczego (4,6 proc.). Wartość polskiego eksportu cały czas się zwiększa. Wartość eksportu w III kwartale 2023 r. była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Największe wzrosty udziału w wartości polskiego eksportu zanotowano w urządzeniach elektrycznych i artykułach spożywczych. Udział każdej z nich w polskim eksporcie wzrósł o ponad 1 proc. Jednocześnie tylko w grupie artykułów spożywczych odnotowano wyraźny wzrost udziału także w porównaniu z poprzednim rokiem – o 0,5 pkt. proc., do poziomu 11 proc. Nie było to związane tylko ze zmianami cen, lecz także ze wzrostem wolumenu eksportu tej grupy.

Produkty rolno-spożywcze z Polski były eksportowane przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W eksporcie do krajów UE największe przychody osiągnięto m.in. ze sprzedaży: papierosów, mięsa drobiowego, produktów mlecznych, pieczywa i wyrobów piekarniczych, mięsa wołowego, karmy dla zwierząt, a także wyrobów czekoladowych. Z krajów pozaunijnych największymi odbiorcami produktów spożywczych były Wielka Brytania i Ukraina, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Głównie na te rynki eksportowano: pszenicę, produkty mleczne, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze.


Do tych państw Polska eksportuje najwięcej

Wprawdzie eksport z Polski pojazdów samochodowych osobowych i lekkich dostawczych rośnie, ale wciąż odbija się po pandemii i udział tej kategorii w porównaniu z 2019 r. spadł o 0,5 pkt. proc. W pierwszym półroczu wysłaliśmy za granicę samochody o wartości 3,4 mld euro. Największy spadek mamy w komputerach, wyrobach elektronicznych i optycznych (o 1 pkt. proc. do 7 proc.) oraz meblach (o 0,8 pkt. proc. do niecałych 4 proc.),

Jeśli chodzi o kraje, do których wysyłamy nasze produkty, to widać zmiany związane z wojną w Ukrainie i wzrost znaczenia tego kraju oraz osłabienie gospodarki w Niemczech. Wśród 10 państw, w których wartość polskiego eksportu wynosiła powyżej 1 mld EUR w trzech kwartałach 2023 r., wartość eksportu od 2019 r. co najmniej podwoiła się w czterech: Meksyku (3,4-krotny wzrost do prawie 2 mld EUR), Turcji i Indiach (2,4-krotny wzrost do wartości odpowiednio 3,4 mld EUR i 1,2 mld EUR), Ukrainie (2,2-krotny wzrost do wartości 8,1 mld EUR). Największe wzrosty udziałów w eksporcie od 2019 r. dotyczyły: Ukrainy (o 1,31 proc.), Holandii i Francji (po 0,6 proc.), a największe spadki – Rosji (-2,3 proc.), Niemiec (-0,9 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (-0,6 proc.).


Wzrósł eksport do państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Zmiany w strukturze geograficznej mają związek ze szlakami omijania sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś po inwazji na Ukrainę. Znacząco wzrósł eksport do państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, do których Polska przed 2022 r. eksportowała niewiele, a także w handlu z innymi państwami, które stanowią drogę obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję. Rekordzistą jest Kirgistan, w którym wartość eksportu była 22-krotnie wyższa niż w okresie przed pandemią COVID-19. Znaczące wzrosty dotyczyły także: Armenii (5,6-krotnie), Kazachstanu i Uzbekistanu (ponad 2,5-krotnie) oraz Turcji (2,4-krotnie).

W imporcie w perspektywie pięciu lat wybija się wzrost wartości importu surowców – w tym 16-krotny wzrost importu węgla z Kolumbii, czterokrotny wzrost wartości importu ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej, 14-krotny ropy z Norwegii oraz wzrost z 0 do 2 mld EUR wartości importu gazu z Danii. Wśród ciekawych zmian wybija się jeszcze trzykrotny wzrost wartości importu z Bułgarii – przede wszystkim za sprawą importu broni o wartości ponad 580 mln EUR.

Tomasz Wypych

Na zdjęciu: Wartość polskiego eksportu cały czas się zwiększa, fot. trade.gov.pl

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka