fot. PAP
fot. PAP

Kolejna porażka Sienkiewicza w sądzie. Nie pójdzie łatwo z likwidacją Polskiego Radia

Redakcja Redakcja Media Obserwuj temat Obserwuj notkę 208
Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji i likwidatora Polskiego Radio S.A. - poinformował szef KRRiT Maciej Świrski. To już trzecia decyzja sądu negatywna wobec posunięć ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Ten jednak wydał oświadczenie, w którym oznajmia, że nie zamierza respektować decyzji sądu.

Sienkiewicz znów odniósł porażkę w sądzie

Pierwszą decyzją sądu było niewpisanie do KRS wyłonionych nowych władz TVP, choć w grudniu wybrał je minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Sąd nie wpisał też do Krajowego Rejestru Sądowego nowych władz Polskiego Radia. Trzecia porażka Sienkiewicza to oddalenie wniosku o wpis likwidacji i likwidatora Polskiego Radio S.A. Decyzja referendarza sądowego o odmowie wpisania likwidacji do KRS nie jest prawomocna.

Szef KRRiT Maciej Świrski opublikował w mediach społecznościowych całość długiego uzasadnienia. Czytamy w nim, że "bezprecedensowy charakter sprawy wymaga poczynienia szerszych rozważań oraz wnikliwej analizy przepisów ustaw szczególnych, orzecznictwa i doktryny".

Uzasadnienie decyzji sądu ws. likwidacji Polskiego Radia

Sąd zaznacza, że ustawodawca nie przewidział "stanu faktycznego, z jakim mamy do czynienia obecnie, to jest postulatu dotyczącego likwidacji mediów publicznych, których firmę wprost wskazano w konkretnej ustawie". Zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, że "ilekroć będzie zmieniać się władza w Polsce, rozważane będzie postawienie mediów publicznych w stan likwidacji".

W uzasadnieniu sąd zauważa odmienny charakter centralnej spółki Polskiego Radia od tych tworzących regionalne rozgłośnie, zaznaczając, że tylko nazwa tej pierwszej została wprost określona w ustawie o radiofonii i telewizji. Argumentuje, że gdyby spółka Polskie Radio S.A. została likwidowana przepisy ustawy mówiące o niej stałyby się martwe.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mógł, działając na podstawie przepisów KSH rozwiązać spółki Polskie Radio S.A. Zawiązanie tej spółki zostało nakazane ustawą, a jej statut został uzgodniony z konstytucyjnym organem - Krajową Radą Radiofonii i Telewizji" - czytamy.

Sąd zaznacza również, że przyczyną obecnego zamieszania wokół mediów publicznych jest brak wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r., który mówił o konieczności uwzględnienia KRRiT w procesie powoływania władz TVP i Polskiego Radia.


Sienkiewicz:  Polskie Radio S.A. jest nadal w stanie likwidacji

Bartłomiej Sienkiewicz nie zgadza się na decyzję sądu. "Polskie Radio jest nadal w stanie likwidacji" - napisał w oświadczeniu, które opublikował w internecie.

Dzisiejszy (z dnia 22 stycznia 2024) wpis referendarza sądowego Karoliny Ilczuk w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji Polskiego Radia S.A., nie wywołuje skutków prawnych powodujących zmianę statusu Spółki i jej władz - napisał na platformie X szef resortu kultury.

"Polskie Radio S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA) z dnia 27 grudnia 2023 r., na którym Skarb Państwa posiadający 100 proc. akcji w kapitale zakładowym reprezentował zgodnie z prawem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spółka nie posiada ani zarządu, ani prezesa, ponieważ w trakcie procesu likwidacji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych funkcje zarządcze pełni likwidator" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, dodając, że "likwidatorem Spółki jest Pan Paweł Majcher powołany ww. uchwałą WZA".

"Wyjaśniam, że jedynie prawomocny (czyli ostateczny, po wyczerpaniu wszystkich instancji) wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA z 27 grudnia 2023 r. mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Polskiego Radia S.A. w likwidacji oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełnią swoją funkcję" - napisał szef resortu kultury. "To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. w likwidacji (w składzie: Olga Sztejnert-Roszak, Tomasz Kapliński i Jakub Bartosiak)" - czytamy w oświadczeniu.

Jak zaznaczył minister, "wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny (nie konstytutywny) – jest to informacja dla uczestników obrotu gospodarczego, że określone dane zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców". "Wpis w rejestrze nie tworzy prawa lub statusu organów, np. prawa do zasiadania we władzach spółki. Ma jedynie walor informacyjny" - wyjaśnił.

"Istotne jest także to, że z chwilą złożenia przez Polskie Radio S.A. w likwidacji skargi na dzisiejszą czynność referendarza sądowego (wpis w rejestrze), co nastąpi zapewne niezwłocznie, dokonany wpis traci wszelką moc do czasu rozpoznania skargi przez sąd, a w następnej kolejności ewentualnej apelacji przez sąd drugiej instancji" - napisał Bartłomiej Sienkiewicz.


Szef MKiDN pod koniec grudnia ubiegłego roku, powołując się na zapisy prawa spółek handlowych, odwołał rady nadzorcze i prezesów spółek TVP, Polskiego Radia oraz PAP i powołał nowych; następnie podjął decyzję o postawieniu spółek w stan likwidacji.

ja

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj208 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Kultura