pxhere.com, CC0
pxhere.com, CC0

Nachodzi rewolucja. Najnowszy projekt rządu wpłynie na umowy milionów Polaków

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 5
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nowelizacja wpłynie na kształt umów pracowników. Zgodnie z założeniami ministerstwa rodziny do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie-zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej.

Rewolucja w kodeksie pracy. Rząd chce ukrócić niesprawiedliwy system ustalania stażu pracy

W rządowej informacji na temat zapowiadanych zmian w kodeksie pracy wskazano, że w obecnych realiach prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co często wprost wynika z przepisów prawa. Np. radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy, stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą czy jako wspólnik spółki partnerskiej.

Dlatego – jak czytamy – ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania.

W rządowej informacji wskazano, że aktualne rozwiązanie utrudnia dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy. Chodzi także m.in. o prawo do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego.


Ustalanie stażu pracy - co się zmieni

W związku z tym resort chce, by do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczany był ogólny czas wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły one podstawę do ubezpieczeń społecznych.

Mowa tu w szczególności o okresach wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Chodzi także o umowę o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej, pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora, wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, a także odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.


Dodatkowo projekt przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym, przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Projekt zakłada, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy nowelizacja ma szansę wejść w życie? Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2024 r. 

na zdjęciu: praca w biurze, zdjęcie ilustracyjne. fot. pxhere.com, CC0

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka