Imigranci będą mogli liczyć na spore zasiłki w Polsce. Fot. PAP/Artur Reszko
Imigranci będą mogli liczyć na spore zasiłki w Polsce. Fot. PAP/Artur Reszko

Imigranci będą mogli liczyć na spore zasiłki w Polsce. Jest unijna dyrektywa

Redakcja Redakcja Imigranci Obserwuj temat Obserwuj notkę 278
Dotychczas za pewnik uchodziło przekonanie, że imigrantom nie będzie się opłacało pozostawać w krajach takich jak Polska, bo "socjal" np. w Niemczech jest wyższy. Unia Europejska zdaje sobie sprawę z tej sytuacji i jej szczególnych konsekwencji. Dlatego wpadła na pomysł, który w praktyce sprawi, że imigranci na terenie Polski będą mieli wyższe świadczenia socjalne niż sami Polacy.

Wysoki socjal dla imigrantów. We wszystkich krajach UE

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod koniec maja 2024 roku zapisano szereg dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, które formalnie mają na celu ograniczenie zjawiska wtórnej migracji. 

Z zapisów widać wyraźnie, że kraje takie jak Niemcy chcą się ochronić przed napływem dalszych imigrantów – kosztem innych krajów członkowskich. Po pierwsze, chodzi o zatrzymanie migrantów w pierwszym kraju, do którego nielegalnie się przedostali. 

Temu ma jednak służyć odpowiedni poziom socjalu dla imigrantów we wszystkich krajach członkowskich UE: „Należy określić standardowe warunki przyjmowania wnioskujących o azyl wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja powinna pomóc w ograniczeniu wtórnego przemieszczania się azylantów”.


Imigranci w Polsce będą mieli wyższy socjal niż Polacy

„Wszystkim tym, którzy cieszą się, że zasiłki w Polsce niskie więc migranci nie będą chcieli tu przebywać... - napisała na X dziennikarka Aleksandra Rybińska i pokazała odpowiedni dokument.


W krajach takich jak Polska będzie to oznaczać, że imigranci z Afryki czy Azji będą dostawać większe świadczenia społeczne niż Polacy.

Zwraca na to uwagę Jacek Saryusz-Wolski - wypłaty te mogą odbiegać od warunków życia obywateli danego kraju: „imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju, i to dodatkowo na tychże obywateli koszt”.

Na tym nie koniec. Dla unijnych urzędników ważne są również „szczególne potrzeby tej osoby w zakresie przyjmowania”. 

Dlatego „od osób ubiegających się o ochronę międzynarodową nie powinno się wymagać pokrycia całości lub części kosztów niezbędnej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy opieka zdrowotna jest bezpłatna dla obywateli danego państwa członkowskiego. Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową nie powinny być zobowiązane do zaciągania pożyczek w celu pokrycia kosztów warunków przyjmowania”.


Wewnętrzne pushbacki. Sąsiedzi nam przywiozą "zagubionych" imigrantów

A co, jeśli imigrant uzna, że i tak lepiej czułby się w Berlinie niż w Warszawie? Unia Europejska chce wewnętrznych pushbacków.


Rozporządzenie legalizuje „pushbacki” w ramach Unii:

„W celu zapewnienia dobrego funkcjonowania WESA (Wspólny Europejski System Azylowy -red.), w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową uciekła i bez zezwolenia udała się do innego państwa członkowskiego, konieczne jest szybkie przekazanie tej osoby do państwa członkowskiego, w którym osoba ta jest zobowiązana przebywać”.


KW

Źródło zdjęcia: Imigranci będą mogli liczyć na spore zasiłki w Polsce. Fot. PAP/Artur Reszko


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj278 Obserwuj notkę

Inne tematy w dziale Polityka