Lista notek dla taguewangelizacja

amulety są złe i pogańskie, medalik z Matką Boską jest dobry i chrześcijański, rytualny taniec jest zły i pogański, sekwencja synchronicznie wykonywanych w czasie nabożeństwa gestów jest dobra i chrześcijańska,...

Dział: Rozmaitości

Przed wyborami partyzant wolnego słowa, redaktor naczelny, rzekomo niezależnej , Gazety Polskiej, nawoływał do głosowania na konkretnego kandydata konkretnej partii i do intensywnej agitacji na jego rzecz wśród...

Dział: Polityka