Okiem ogrodnika
Rodzina i społeczeństwo, czyli - jak żyć?
81 obserwujących
1298 notek
470k odsłon
91 odsłon

Filozofia a cywilizacja. Wyjaśnienia i opisy

Wykop Skomentuj7

"Istota systemów filozoficznych i ich wpływ w kształtowaniu cywilizacji - w nawiązaniu do myśli Feliksa Konecznego". Wyjaśnienia i opisy


Europejski krąg kulturowy

Europejski krąg kulturowy to domena personalizmu, co można wiązać z tym, że w tym kręgu rozwijana była koncepcja Boga osobowego, a personalizm jest do tego nawiązaniem. (Jednak jest to personalizm antropocentryczny).

O ile początkiem był system egalitarny, to występuje też ciągły proces „hierarchizacji” idei współżycia; zawsze jednak zauważalne były dążenia, także obecnie, do utrzymania personalizmu jednostkowego, aczkolwiek występują różne określenia i definicje dotyczące „jednostkowości”. (Proces hierarchizacji polega na tworzeniu struktur, ale też przenoszeniu praw podmiotu cywilizacyjnego z jednostki na grupę, także warstwę, kastę, czy naród).

 Element stygmatyzujący – cel cywilizacyjny, można wyabstrahować na podstawie nauki Jezusa, gdzie w Modlitwie Pańskiej padają słowa: „Ojcze nasz…” czyli jednoznaczne wskazanie: skoro ludzie są dziećmi Stwórcy, to mają wrodzone prawo do rozwoju aż do poziomu Ojca, czyli uzyskania świadomości boskiej.

W judaizmie ma to nieco ograniczoną formę - do rozwoju „na wzór i podobieństwo”.

Różnica minimalna ale wystarczająca do skazania Chrystusa na śmierć.

(Jak widać - rysują się różnice między judaizmem a polskością i chrześcijaństwem w postaci odmiennego rozumienia roli podmiotu cywilizacyjnego i celu cywilizacyjnego. Razem wskazują zasadniczą różnicę w drodze realizacji).

Obie drogi rozwojowe – egalitarna i hierarchiczna w czasach nowożytnych ujawniły się w sposób najbardziej jednoznaczny w doktrynie judaistycznej (hierarchiczność) i w polskości kultywowanej w Rzeczypospolitej (egalitaryzm).

Judaizm, często w zakamuflowanej formie, jest obecnie dominujący i to w skali światowej. Jednak widać, że wszedł w fazę schyłkową i należy spodziewać się istotnych perturbacji w funkcjonowaniu światowych unormowań. Prawdopodobnie wystąpi jakaś forma powrotu do egalitaryzmu albo zwiększenia centralizmu.  

Droga egalitarna - to polskość, a z racji najbardziej klarownych unormowań jakie powstały w Rzeczypospolitej - określam je jako Cywilizacja Polska, chociaż równie uzasadnionym byłoby określenie Cywilizacja Słowiańska.

W kontekście przedstawionych rozważań należy zaznaczyć, że chrześcijaństwo nie wywodzi się z judaizmu, ale przeciwnie – nauka Chrystusa miała na celu przywrócenie egalitaryzmu w środowisku żydowskim. (Rodzaj rewolucji).

 Chrześcijaństwo, idea egalitarna, ma swe korzenie w naturalnych relacjach społecznych, a w kontekście historycznym można je znaleźć w systemie organizacyjnym  kultywowanym  wśród Arjów (arya). Identyczne są też korzenie polskości, gdzie istotne jest dziedzictwo słowiańskie.

Inne kręgi kulturowe

Braminizm

Systemem sąsiadującym z naszym kręgiem kulturowym jest braminizm. W braminizmie celem jest osiągnięcie mokszy, czyli ostateczne wyjście poza krąg samsary. Personalizm dotyczy tam jedynie braminów i tylko w ich gronie obowiązuje egalitaryzm. Pozostałe kasty są podłożem umożliwiającym osiągnięcie celu cywilizacyjnego przez podmiot cywilizacyjny.

System chiński

Drugi z sąsiadujących systemów – system chiński powiązany jest ze strukturą organizacyjną państwa, gdzie o kierunkach rozwoju społeczeństwa decyduje centralny zarządca (cesarz) na podstawie wskazań otrzymywanych od czynnika pozaziemskiego (Nieba), ale forma końcowa nie jest znana. Można tylko mniemać, że uzyskując świadomość najwyższą w cesarstwie – uzyska się też świadomość celu.

 Podmiotem cywilizacyjnym jest cała cywilizacja, hierarchiczna wewnętrznie i zewnętrznie, a która traktuje elementy „zewnętrzne” w sposób ksenofobiczny i to silniej niż jest to w judaizmie.

System inkaski

Do opisanych systemów filozoficznych można dodać inkaski, w którym Wirakocza – Rozsadnik/Życiodawca zapoczątkował ewolucję zarodkiem życia, a dalszy rozwój - cel cywilizacyjny, związany jest z doskonaleniem form najlepiej dostosowanych.

 Chyba najbardziej egalitarny system, gdyż każda forma rozwojowa ma status podmiotu, wszak pod warunkiem, że jest to forma najlepsza. Czyli równość szans rozwojowych, ale te najlepsze formy mogą wykorzystywać formy gorsze. Można powiedzieć, że nastąpiło tu przemieszanie hierarchiczności z egalitaryzmem.

Inne systemy

Z przyjętej perspektywy mimo, że nie wgłębiałem się zbytnio w poznanie wszystkich systemów, można dostrzec elementy mogące stanowić podstawy systemu filozoficznego u ludów Australii i położonych w pobliżu wysp Oceanii (Maorysi), także wśród ludów Afryki, czy zauważalny system nahua Azteków. Nie wgłębiałem się w nie kierując uwagę na Cywilizację Polską.

Podsumowanie

1. Potrzebą czasu i miejsca w jakim jesteśmy, jest określenie zasad według jakich tworzą się struktury społeczne w naszym kręgu kulturowym, a także zasięg ich oddziaływania. Niniejsze sugestie są zadziwiająco zgodne z procesami jakie zachodzą wśród społeczeństw. Ważnym zadaniem jest dokonanie porównań z innymi systemami cywilizacyjnymi wszak pamiętając, że to cywilizacje kreują systemy filozoficzne, narody i religie. Nigdy odwrotnie.

2. Istnieje, także obecnie, potrzeba poszukiwania uniwersalnego systemu wartości. Zauważalna jest zbieżność w rozumieniu celów cywilizacyjnych, a już w trakcie tworzenia niniejszego opracowania dostrzegłem, że istnieje też wyraźna zbieżność znaczenia pojęć: miłości z Cywilizacji Polskiej, mądrości z Cywilizacji Żydowskiej, Ducha świętego z chrześcijaństwa, brahmana z hinduizmu, tao z Cywilizacji Chińskiej i Wirakoczy z systemu inkaskiego.

3. Poruszony zakres zagadnień i wyjaśnień w duchu tu przedstawionych koncepcji dotyczy nie tylko filozofii, ale też nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem politologii i historii. Uzasadnionym byłoby powołanie Akademii Cywilizacyjnej, która podjęłaby się dzieła ujednolicenia poglądów dotyczących cywilizacji. Uznanie tez wystąpienia i wsparcie pomysłu – dałoby mu aspekt realizacyjny .


Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo