25 obserwujących
329 notek
296k odsłon
  889   4

Niemiecko-rosyjska choroba – zauroczenie elit i Angeli Merkel

Z Internetu
Z Internetu
Chorobliwa niemiecka słabość do Rosji ma wyjątkowo mocne, historyczne korzenie. Sny o potędze po obu stronach niemiecko-rosyjskich rodzin i gry ich finansjery doprowadziły do obu wojen światowych. Po II WŚ i zakończeniu zimnej wojny, zauroczenie Rosją niemieckich spowodowało że choroba wróciła.

Niewiele jest rzeczy gorszych od tego, że komuś podoba się ktoś, kto podobać się nie powinien... Tak się zdarza w chwili zauroczenia – rozpoczyna się idealizowanie urokliwego obiektu i oderwanie się od rzeczywistości…Eksperci twierdzą, że zauroczenie długo nie trwa i szybko zmienia się w miłość, ale to niekoniecznie bywa to prawdą…W rzeczywistości zauroczenie może wpaść w stan przewlekły, stać się chorobą i trwać wieki. Przewlekła choroba zawsze wymaga leczenia albo radykalnego zabiegu.

Zwykłą chorobę można leczyć samemu; w stanie ciężkim konieczny jest doktor. Nawet uporczywą chorobę można wyleczyć, ale zbyt długie leczenie może prowadzić do grobowej deski.

Choroba zauroczenia elit w skali międzynarodowej jest szczególnie niebezpieczna, zwłaszcza kiedy przeradza się w miłość … "Oczy zachodzą bielmem, uszy się zatykają woskiem, oddech staje się krótki"… Jeśli sankcja pragmatyczna do uzdrowienia nie prowadzi, należy wezwać doktora – uzdrowiciela, najlepszego jaki istnieje specjalistę od pragmatyki stosowanej.

Historia niemiecko-rosyjskiej choroby, która rozwinęła się z zauroczenia jest długa; zaczęła się od powiązań rodzinnych władców którym zawsze towarzyszyły doznania zmysłowe… opamiętanie i realny pragmatyzm przychodził później.

Czym Rosja tak bardzo zauroczyła Niemców?… czy dziewiczą pierwotnością otwartą dla niemieckich osadników?…może stepową kulturą, która tak bardzo pociągała potomków Hunów?... albo rosyjską duszą, która u Dostojewskiego cierpi i trzeba jej współczuć?

Niemiecka słabość do Rosji ma wyjątkowo mocne, historyczne korzenie… od osadnictwa Niemców na trenach Rosji, którą za panowania Piotra I nazywali oni Ziemią obiecaną; poprzez rosnące wpływy Niemców na carskim dworze za panowania carów – następców Piotra I; do carycy Katarzyny I Wielkiej, która była Niemką. Można by wspomnieć o wzroście służalczości Hohenzollernów i Habsburgów po tym, jak Rosja odegrała decydującą rolę w pokonaniu Napoleona.

Otto van Bismarck który w 1861 roku został kanclerzem niemieckiej Rzeszy którą zjednoczył pod berłem Prus, też starał się zaprzyjaźnić z Rosją ale konflikty interesów Rosji, Prus i Austrii pogłębiały się… W przededniu I WŚ ostatni cesarz Rzeszy i król Prus Wilhelm II Hohenzollern i car Rosji Mikołaj II Romanow byli kuzynami, co wypunktowało fakt długich i skomplikowanych związków Niemiec i Rosji.

 Sny o potędze po obu stronach niemiecko-rosyjskich rodzin i gry ich finansjery doprowadziły do obu wojen światowych. W obu wojnach narody padały jak muchy, władcy pozostawali; nieraz odosobnieni na wygnaniu, często świecący na europejskich salonach.

Przegrana II WŚ przez Niemcy sny o III Rzeszy definitywnie przekreśliła, ale Rosja odrodziła się jako Związek Radziecki… Od czasu zdobycia Berlina przez Armię Czerwoną, Niemcy zaczęli panicznie bać się sowieckiej Rosji... Bizonia, Trizonia, utworzenie dwóch państw niemieckich, jednego pod sowiecką okupacją.

Komuniści w Niemczech byli zawsze silni i wpływowi, wielu z nich od zawsze wysługiwało się się Moskwie z pobudek ideowych. Ale wielu innych polityków RFN (Brand, Schmidt, Schaeuble, Steinmeier, teraz Scholtz… duga lista), udowadniali, że „rozumieją Rosję”; co było jednym z wielu symptomów niemiecko-rosyjskiej choroby uczuleniowej.

Kult Michaiła Gorbaczowa, pleniący się po obu stronach żelaznej kurtyny doprowadził, że do dziś jest w Niemczech fetowany jako mąż stanu, który położył kres zimnej wojnie, gdyż po cząstkowym rozwodzie Niemiec i Rosji w okresie zimnowojennym choroba wróciła.

Gorbaczowska „Głasnost” i ”Pierestrojka” stały się propagandowymi symbolami polityki prowadzonej przez Gorbaczowa i zachodnim politykom, dziennikarzom i opinii publicznej na Zachodzie bardzo się podobały…

Kanclerz Niemiec Helmut Kohl kilkakrotnie spotykał się z Michaiłem Gorbaczowem dla ustalenia nowego porządku w Europie. Gorbaczow stał się adwokatem Niemiec; w zamian Niemcy udzielały ZSRR pomocy gospodarczej, przeznaczały setki milionów na inwestycje i promowały zbliżenie ówczesnych państw grupy G7 ze Związkiem Sowieckim i Rosją. Potem pomogły Rosji wejść do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Korzystając z historycznych przemian politycznych zachodzących w NRD, Kohl przedstawił dziesięciopunktowy plan "przezwyciężenia podziału Niemiec i Europy" (zresztą bez konsultacji ze swoim koalicjantem, FDP i zachodnimi aliantami). W lutym 1990 r. odwiedził Związek Radziecki szukając gwarancji od Michaiła Gorbaczowa dla zgody ZSRR na zjednoczenie Niemiec. Ale Gorbaczow postawił pewne warunki zmierzające do zachowania kontroli ZSRR nad przemianami zachodzącymi w Niemczech. Organem kontrolnym ZSRR w Niemczech Wschodnich była KGB.

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka