GPS GPS
1582
BLOG

Transszczepionkizm

GPS GPS Koronawirus Obserwuj temat Obserwuj notkę 28

       Jestem transszczepionkowcem. To znaczy nie zaszczepiłem się, ale czuję się tak, jakbym był zaszczepiony i żądam, by tak mnie traktowano. Rzeczywistość jest nieważna, fakty są nieistotne, liczy się to, co człowiek czuje - jest tym, kim chce być i to należy uszanować. Społeczeństwo narzucające jednostkom jakieś swoje uprzedzenia, jakieś z góry ustalone role, jakieś zaświadczenia, certyfikaty, paszporty to społeczeństwo opresyjne. Dość tego szczepionkowego piekła! Wy-pier-da-lać!

***** ***

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Autocenzura <- poprzednia notka

następna notka -> Libertarianizm albo śmierć!

Tagi: gps65, covid-19, szczepionki, sars-cov-2

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości