10 obserwujących
236 notek
369k odsłon
576 odsłon

Mały ZUS 2020 - czas na złożenie wniosku tylko do 8 stycznia

Chcesz płacić niższe składki ZUS, nie czekaj ze złożeniem wniosku.
Chcesz płacić niższe składki ZUS, nie czekaj ze złożeniem wniosku.
Wykop Skomentuj

W środę 8 stycznia upływa termin składania wniosków dotyczących korzystania z tzw. Małego ZUS-u. Następnie - od 1 lutego - przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus.

1 lutego 2020 roku zacznie bowiem obowiązywać nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej. Mały ZUS zostanie zastąpiony Małym ZUS-em Plus.

Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus w przypadku osób, które jeszcze z niego nie korzystały będzie można zgłosić do końca lutego. Natomiast przedsiębiorcy już uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku, czyli do jutra. 


Mały ZUS i Mały ZUS Plus - co się zmieni?

Obecnie – od 1 stycznia 2019– obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których miesięczny przychód w 2018 roku średnio nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane były proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Mały ZUS Plus obniży zatem składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

W znowelizowanym art. 18c ustawy systemowej zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30.

Po zmianach, próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r., będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy (czyli 2019). Ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.

Na mocy nowych przepisów, podstawę wymiaru składek ubezpieczony będzie ustalać na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z Małego ZUS-u?

Warunkiem uzyskania prawa do „Mały ZUS Plus” jest, by przedsiębiorca prowadził działalność w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Oprócz tego konieczne jest spełnienie kryterium przychodowego, tj. nieprzekroczenie rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł.

Przychody osoby, która prowadziła firmę przez cały rok 2019, nie mogą przekroczyć na rok 2019 trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 67 500 zł. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez okres dłuższy niż 60 dni, a mniejszy niż 365 mają ustalony limit przychodów proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

Zarówno kontynuujący korzystanie z ulgi, jak i ci, którzy zaczęli z niej korzystać od 1 stycznia br. "powinni złożyć deklarację rozliczeniową cz. II albo imienny raport cz. II za styczeń z wykazaniem przychodu, który osiągnęli w 2019 r." - nie wyższy niż 67 tys. 500 zł - wraz z rozliczeniem należnych składek za ten miesiąc. - informuje Ministerstwo Rozwoju. 

Przedsiębiorca, który przypuszcza, że będzie kwalifikował się do Małego ZUS-u (biorąc pod uwagę przychód za 2019 r.), powinien zgłosić chęć korzystania z tej ulgi, podając przychód na podstawie faktur, którymi dysponuje. Później – po 15 stycznia – powinien zweryfikować przychód za 2019 r. 

Jeżeli się zmienił (przekroczył dopuszczalny próg 67 tys. 500 zł), należy wówczas dokonać korekty kodu tytułu ubezpieczenia na zasadach ogólnych (w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości), wskazując jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 styczeń 2020 r. - czytamy w komunikacie MR. 

Ci, którzy korzystali w styczniu z Małego ZUS-u jeszcze na starych zasadach, od 1 lutego 2020 r. będą mogli opłacać składki zgodnie z zasadami Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie. Nową podstawę wymiaru składek, ustaloną na podstawie dochodu osiągniętego w 2019 r., wskażą w deklaracji rozliczeniowej cz. II albo imiennym raporcie cz. II, przekazanym wraz z rozliczeniem należnych składek za luty. 

Przedsiębiorcy niekorzystający dotąd z Małego ZUS-u mogą zgłaszać się od 1 lutego 2020 r. Będą mieli na to czas do końca lutego. Nową podstawę wymiaru składek wykażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty. 

To czy przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS w 2020 r. pomoże sprawdzić kalkulator ZUS. Dostępny jest on pod adresem eskladka.pl. Pomoże również wyliczyć wysokość składek jakie przedsiębiorca będzie płacił.


Kto nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Potem przedsiębiorca przechodzi na tzw. duży ZUS, nawet jeśli jego dochody nadal są niskie. 

Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Z rozwiązania nie będą mogli też skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem jest to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.

W kolejnych latach przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do ulgi do końca stycznia danego roku. Natomiast ci, którzy zaczną spełniać kryteria w trakcie roku, czyli rozpoczną albo wznowią działalność, bądź zakończą opłacanie preferencyjnych składek ZUS, będą mieli, jak dotychczas, 7-dniowy termin na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus - wskazuje resort. 

Szacuje się, że z tzw. Małego ZUS-u Plus od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 do ok. 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców. 

ja

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka