12 obserwujących
677 notek
1504k odsłony
1311 odsłon

"Normalna polska rodzina" z niebieską kartą. Przemoc domowa w Polsce

Przemoc domowa może dotknąć każdego bez względu na status społeczny.
Przemoc domowa może dotknąć każdego bez względu na status społeczny.
Wykop Skomentuj40

Wśród różnych typów przestępstw, najłagodniej przez wymiar karny traktowane są te zaliczane do przemocy domowej. Tymczasem przemoc w rodzinie jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Ofiary przemocy zbyt rzadko sięgają po pomoc, co utwierdza ich oprawców w bezkarności. 

Rodzaje przemocy w rodzinie

Mówiąc o przemocy w rodzinie, trzeba pamiętać, że chodzi nie tylko o przemoc fizyczną. Eksperci podkreślają, że jest to bardzo szerokie i złożone pojęcie, które obejmuje również takie formy przemocy jak:

 • przemoc psychiczna (emocjonalna) - np. ograniczanie kontaktu z bliskimi, wyszydzanie i poniżanie, pomniejszanie wartości drugiej osoby, wyzywanie itp.
 • przemoc seksualna - np. wymuszanie relacji intymnych, wymuszanie technik seksualnych, na które nie godzi się druga strona, niechciany przez jedną ze stron dotyk itp,
 • przemoc ekonomiczna - wydzielanie pieniędzy, kontrola i krytyka wydatków jednej ze stron, brak zgody na podjęcie pracy przez ofiarę itp.
 • zaniedbanie - np. brak dbałości o zdrowie członka rodziny, niedostrzeganie potrzeb emocjonalnych i fizycznych dziecka

- Ludzie często mówią: "nie jesteśmy patologiczną rodziną, jesteśmy normalni, pracujemy, zarabiamy, wychowujemy dzieci". Ale w takiej rodzinie też może dochodzić do przemocy – przekonuje psycholog Małgorzata Wincenciak.

Źródła przemocy domowej

Specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymieniają kilka czynników ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie:

 • doświadczanie przemocy w dzieciństwie - osoby, które krzywdzą swoich bliskich, najczęściej same mają za sobą doświadczenie przemocy w domu rodzinnym
 • normy społeczne i kulturowe - w niektórych środowiskach przemoc nadal jest powszechnie uznawaną formą relacji w rodzinie
 • używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) 
 • stres społeczny związany z aktualną sytuacją socjalno-ekonomiczną i zdrowotną rodziny
 • problemy w innych obszarach życia, np. niesatysfakcjonujące życie, związek

Dlaczego ofiary przemocy domowej milczą?

Policyjne statystyki pokazują tylko przypadki ujawnione, a oprócz nich jest bardzo wiele tych nieujawnionych. Dlaczego ofiary nie zgłaszają przypadków użycia przemocy na policję? 

 • częstym zjawiskiem jest zastraszanie i obwinianie swoich ofiar przez osoby stosujące przemoc
 • wszystkie siły ofiar przemocy zostają spożytkowane na unikanie przemocy danego dnia, nie wystarcza ich na szukanie pomocy na zewnątrz
 • osobom krzywdzonym towarzyszy paraliżujący strach przed przyszłością, np. w przypadku przemocy ekonomicznej
 • silnie zakorzenione w naszej kulturze stereotypy, które głoszą np., że brudy pierze się we własnym domu
 • miłość do sprawcy i nadzieja, że będzie lepiej
 • zaniżone poczucie wartości, przekonanie, że nic lepszego im się od życia nie należy


Zobacz też: Dlaczego kobiety tkwią w przemocowym związku?


przemoc domowa
Ofiara przemocy słyszy nieraz, że "sama jest sobie winna".

Przemoc domowa i jej wpływ na zdrowie

Zaburzenia zdrowotne wynikające z długotrwałego poddawania się przemocy w domu:

 • zaniżone poczucie wartości
 • poczucie braku wpływu na własne życie
 • silna zależność, bierność
 • lęk
 • obniżony nastrój, depresja
 • drażliwość, problemy z koncentracją
 • izolacja społeczna
 • nadużywanie alkoholu, leków
 • brak szacunku dla siebie
 • obwinianie siebie za akty przemocy
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia psychosomatyczne

Prawo a przemoc w rodzinie

- Pójście po pomoc jest ogromnie ważne. To pierwszy krok, żeby wyjść z przemocy – podkreśla psycholog. Jej zdaniem przemoc zabiera wewnętrzną moc i poczucie sprawstwa w życiu. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą się zgłosić po pomoc na policję lub do instytucji przeznaczonych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie to z reguły czyn zabroniony w postaci przestępstwa. Najczęściej to przestępstwo znęcania się, tj. czyn z art. 207 § 1 k.k.3 zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, jednakże praktyka pokazuje, że znaczna. Większość spraw kończy się jednak orzeczeniem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, dlatego organizacje zajmujące się prawami kobiet apelują o zmianę prawa. 

Parlament Europejski w Strasburgu w niewiążącej rezolucji zaapelował w grudniu 2019 r. o ratyfikację tzw. konwencji stambulskiej, dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, przez wszystkie państwa członkowskie. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na założeniu, że istnieje związek między przemocą a nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska ratyfikowała konwencję w 2015 roku.

przemoc domowa
W tej kadencji Sejmu być może doczekamy się nowelizacji prawa rozszerzającego pomoc ofiarom przemocy domowej.

Wykop Skomentuj40
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie
Współpracujemy z portalem Medme

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości