15 obserwujących
824 notki
1903k odsłony
1006 odsłon

Nowy model opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży

Młodzi pacjenci mogliby uniknąć hospitalizacji dzięki wizycie poradni u psychologa.
Młodzi pacjenci mogliby uniknąć hospitalizacji dzięki wizycie poradni u psychologa.
Wykop Skomentuj9

Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w podejściu do psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Chodzi o to, by najmłodsi pacjenci otrzymywali pomoc w ich najbliższym środowisku. W najbliższym czasie ma powstać w Polsce ma około 300 środowiskowych poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Zapaść w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej

Psychiatrzy od dawna apelowali, że ponad połowa małych pacjentów nie potrzebowałaby hospitalizacji, gdyby uzyskała pomoc odpowiednio wcześniej, np. w poradni u psychologa. Obecnie na wizytę czeka się średnio około roku, podobnie na psychoterapię. To zdecydowanie zbyt długo. 

Obecnie sytuacja szpitali psychiatrycznych dla dzieci jest dramatyczna. Głównym problemem jest to, że nie przebywają w nich wyłącznie chore dzieci, ale także nieletni z tzw. doświadczeniami traumatycznymi (np. ofiary przemocy w rodzinie, przemocy na tle seksualnym). Trafiają tam też osoby agresywne, z którymi nie poradziły sobie młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

Kolejny problem to umieszczanie w tych samych placówkach zarówno dzieci poniżej 15. roku życia, jak i starszej młodzieży. Brak także wykwalifikowanej kadry: medycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, jak również personelu pielęgniarskiego i sanitariuszy. Problemem jest także niewydolna oraz trudno dostępna sieć opieki innej niż szpitalna (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, leczenie ambulatoryjne, profilaktyka zdrowia psychicznego).

Resort zdrowia chce w 2020 roku radykalnie zmienić sposób podejścia w leczeniu. Odejść od leczenia zamkniętego, a skupić się na jak najwcześniejszej interwencji w środowisku, które dziecko zna. - Takiej zmianie opieki psychiatrycznej przyświeca założenie, że "zdrowie psychiczne dziecka zależy w dużej mierze od środowiska, w którym się wychowuje i uczy" - powiedziała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. 

Jej zdaniem nowy model opieki jest nie tylko bardziej przyjazny dziecku, ale też wpisuje się w istniejące trendy światowe, co więcej - nie stygmatyzuje pacjentów. Rozwiązanie takie stanowiłoby przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki.

grafika
Grafika Ministerstwa Zdrowia. 

Reforma psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej

Reforma Ministerstwa Zdrowia zakłada pomoc na trzech poziomach. Podstawę mają stanowić środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, w których dzieci mogłyby liczyć na opiekę opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów. Drugi poziom to m.in. poradnie zdrowia psychicznego czy oddziały dzienne psychiatryczne. Do trzeciego zaliczono specjalistyczne, całodobowe oddziały szpitalne.

Do poradni pierwszego stopnia trafiałyby dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami, ale nie wymagają interwencji psychiatry. Są to dzieci z problemami emocjonalnymi, objawami depresji, myślami samobójczymi, z samookaleczaniem, ale też z problemami wychowawczymi, rodzinnymi, zaburzeniami więzi międzyludzkich. Dzieci po traumatycznych przejściach i takie, które nie potrafią funkcjonować w życiu. Dzieci uzależnione od gier, środków odurzających, z problemami związanymi z jedzeniem. Ponadto dzieci i młodzież z zaburzeniami neurorozwojowymi z nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem, zespołem Aspergera. 

Najmłodsi otrzymywaliby pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co zmniejszałoby zdecydowanie stres oraz sprawiało, że opieka odbywałaby się w bardziej znanym dziecku środowisku. Zapewniłoby to też lepszy kontakt z opiekunem i ze szkołą dziecka, lepszą wymianę informacji - przekonują przedstawiciele resortu zdrowia. 

Tutaj też kontynuować swoją terapię mogliby pacjenci, którzy opuścili szpital i potrzebują psychoterapii. 

W takich poradniach dziecko wraz z opiekunem ma otrzymać specjalistyczną poradę lub przejdzie terapię. Jeśli natomiast wymagana będzie interwencja psychiatryczna, farmakoterapia, pacjent trafi do drugiego poziomu opieki psychiatrycznej, częściowo już funkcjonującego. Są to centra zdrowia psychicznego lub oddziały dzienne. Pacjenci na tym etapie otrzymają pomoc lekarską, ale także skorzystają ze wsparcia rozszerzonego zespołu.

- Tutaj pracować będzie psycholog, psychoterapeuta, ale też środowiskowe zespoły wyjazdowe, które we współpracy z lekarzami będą realizować wizyty. Tutaj będą funkcjonować także oddziały psychiatryczne dzienne dla dzieci, które wymagają częstszej interwencji, kompleksowej i wieloaspektowej interwencji psychiatrycznej - zapowiedziała wiceminister zdrowia. 

Smutne dziecko
Dzieci i młodzież bardzo potrzebują dobrej opieki psychologicznej. 

Wykop Skomentuj9
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości