Strategia PGE do 2050: dojście do neutralności energetycznej

Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski prezentuje strategię do 2050 r.
Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski prezentuje strategię do 2050 r.

Nasz cel to neutralność klimatyczna w 2050 r. – zapowiedział prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji strategii na najbliższe 30 lat.

Grupa PGE - krajowy producent energii elektrycznej i ciepła, największy wytwórca energii w Polsce ( z elektrowni PGE pochodzi 40 proc. prądu) - przedstawiła swoją strategię do 2050 r. - Odpowiedzieliśmy na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe i zdecydowanie postawiliśmy na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Nasz cel to neutralność klimatyczna w 2050 roku – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, prezentując szczegóły planu.

PGE chce go zrealizować w dwóch krokach. Do 2030 roku nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej do 50 proc. i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 procent. W 2050 r. spółka ma być w 100 procentach zeroemisyjna.

- Naszym długoterminowym celem strategicznym jest, aby w 2050 roku 100 procent energii sprzedawanej przez PGE pochodziło ze źródeł odnawialnych. Nasi klienci oczekują energii produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna. Europejski Zielony Ład przewiduje, że w 2050 r. państwa członkowskie będą neutralne klimatycznie, co oznacza, że będą musiały równoważyć całą emisję dwutlenku węgla. Spółki energetyczne muszą przygotować proces transformacji i ustalić jej harmonogram na najbliższe 30 lat.

- Cieszę się, że PGE tworzy epokowy dokument dla polskiej energetyki. Ta strategia będzie punktem odniesienia dla innych spółek energetycznych. Chcemy za jakiś czas móc powiedzieć, że mamy spójny plan polskiej energetyki na najbliższe 20-30 lat i wiemy, jakimi drogami do tego celu będziemy dochodzić – powiedział obecny na prezentacji wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zwrócił uwagę, że strategia PGE powstawała w bardzo trudnym okresie – zmieniającym się otoczeniu (nowe cele Europejskiego Zielonego Ładu) i kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19.

Wicepremier Sasin wskazał że zarówno Grupa PGE, jak i PKN ORLEN, który już przedstawił swoją strategię, uwzględniają w nich potrzebę budowania gospodarki bezemisyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jak i cały proces społeczny związany z transformacją. - Strategia jest niezwykle ważna dla Ministerstwa Aktywów, bo pozwala nam planować pewne procesy w okresie najbliższych dziesięcioleci. Przygotowujemy zmiany strukturalne dotyczące spółek energetycznych, które umożliwią realizację polityki energetycznej. To musi współgrać ze strategiami poszczególnych spółek energetycznych – powiedział minister Sasin.

- Mamy pierwszą kompleksową, kompletną strategię, która wpisuje się w plany polityki energetycznej państwa, która idzie w kierunku 100 procent zielonej energii w 2050 r. To jest ogromne wyzwanie i jednocześnie największa szansa, która stoi przed największym producentem energii elektrycznej w Polsce – zauważył minister klimatu Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka wskazał na ważne punkty strategii PGE: bardzo wysoki udział offshore w przyszłym systemie energetycznym państwa, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i segment ciepłownictwa.

Strategia PGE do 2050

Prezes Wojciech Dąbrowski zapowiedział, że zgodnie ze strategią podstawową działalnością Grupy PGE będzie wytwarzanie energii w oparciu o:

  • źródła odnawialne
  • nisko i zeroemisyjne ciepłownictwo
  • niezawodną infrastrukturę sieciową
  • nowoczesne usługi energetyczne 


PGE chce budować morskie i lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Do 2030 r. chce mieć 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych (offshore), 3 GW w fotowoltaice i co najmniej 1 GW w lądowych farmach wiatrowych (onshore). Projektom tym będzie towarzyszyć program magazynów energii (w tym elektrownie szczytowo-pompowe) o mocy co najmniej 0,8 GW. Magazynowanie energii jest niezbędne, aby Polska była bezpieczna energetycznie. 

Na inwestycje w latach 2021-2030 Grupa PGE chce wydać 75 mld zł, z czego połowa będzie pochodzić z kredytów, a 25 proc. z dotacji. Polowa planowanych inwestycji to rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Nie będzie już żadnych inwestycji w aktywa węglowe. 


#PGE2050


Aby móc sfinansować inwestycje, Grupa wydzieli aktywa oparte o paliwa kopalne do oddzielnego podmiotu – to umożliwi uzyskanie finansowania na projekty związane z OZE. Prezes Dąbrowski podkreślał, że podział PGE jest konieczny. Dzięki temu pozostała część OZE będzie mogła zaciągnąć dług do poziomu 30-35 mld zł. Dąbrowski dodał, że instytucje finansowe są tym zainteresowane. - Potencjalnych partnerów do zaangażowania się w ten segment mamy mnóstwo – przyznał prezes Dąbrowski.

Spółka chce obniżyć swoje koszty stałe o 25 procent do 2025 r. Głównie chodzi o zatrudnienie. Na poziom zatrudnienia w Grupie trendy demograficzne i technologie, które w coraz większym stopniu zastępują człowieka. Zakładany przez PGE spadek zatrudnienia wyniesie 15 proc. w 2030 r. i 50 proc. w 2050 r.

BG


Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka