Nowy taryfikator mandatów w 2022 r. Wpadniesz i możesz się nie wypłacić

fot. Policja Wielkopolska
fot. Policja Wielkopolska
1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Regulacja zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych, m.in. zwiększa wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant.

Jaka kara za przekroczenie prędkości

Zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy.

Podwyższona została również górna mandatu za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, kto w danym miejscu i czasie prowadził pojazd. W takim wypadku mandat będzie mógł wynieść nawet 8 tys. zł.

image

Przepisy dotyczące recydywy - podobnie jak nowy taryfikator punktów karnych - wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Ile zapłacisz za jazdę z telefonem przy uchu

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wyniesie 500 zł. Tyle samo kosztowało będzie przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym.

Uważaj, pieszy na drodze!

Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł. Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Mandat taki będzie groził również za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3000 zł jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy.

Kary za wyprzedzanie

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1000 zł mandatu. W przypadku recydywy kwota to wyniesie 2000 zł.

2000 zł zapłacą również kierowcy, którzy naruszą zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Tyle samo będzie groziło za wjazd na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Kwoty te wzrosną do 4000 zł w przypadku recydywy.

2000 zł wyniesie mandat za naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.

Ile za jazdę na podwójnym gazie

2500 zł wyniesie mandat za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Tyle samo zapłacimy za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo.

800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

Kary za nowe przepisy

Taryfikator mandatów 2022 przewiduje też grzywny za nieutworzenie korytarza życia – dla przejazdu służb ratunkowych oraz za niezachowanie bezpiecznego odstępu na drogach szybkiego ruchu.

Kierowcy, którzy nie umożliwią w szczególnej sytuacji przejazdu pojazdom uprzywilejowanym albo będą próbowali sami jechać tak utworzonym korytarzem życia będą od 1 stycznia 2022 r. karani przez policję mandatami w kwocie od 500 do 2,5 tys. zł.

Cofanie na drodze szybkiego ruchu w nowym taryfikatorze będzie karane mandatem w kwocie 300 zł. Za jechanie autostradą lub drogą ekspresową pod prąd kara wyniesie 2 tys. zł.

Mandat za niezachowanie odstępu

Zgodnie z niedawną zmianą prawa na drogach ekspresowych i autostradach kierowca musi zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu wynoszący połowę prędkości pojazdu wyrażoną w metrach (np. przy jeździe 100 km/h musi być minimalnie 50 m odstępu). Taryfikator mandatów 2022 za niezastosowanie się do takiego wymogu przewiduje mandat minimalnie 300 zł. Maksymalny pułap kary za takie wykroczenie to 500 zł.

Lubię to! Skomentuj61 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka