Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Fot. PAP / PAP / 	PAP/Jakub Kaczmarczyk / Canva
Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Fot. PAP / PAP / PAP/Jakub Kaczmarczyk / Canva

Po spotkaniu Morawieckiego z Ziobrą. Bez dobrych wiadomości

Redakcja Redakcja Rząd Obserwuj temat Obserwuj notkę 75
W piątek wieczorem zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z politykami Solidarnej Polski. Wielogodzinna, prowadzona na poziomie eksperckim dyskusja o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym osadzona była w kontekście debaty o skutkach ustrojowych, ale również ekonomicznych związanych z zyskami i kosztami KPO oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE – powiedział PAP minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Wypełnienie kamieni milowych"

Według informacji PAP, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk podczas dyskusji przedstawił stanowisko wskazujące, że przyjęcie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie przyjęte przez KE jako wypełnienie tzw. kamieni milowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, co pozwoli pokonać fundamentalną przeszkodę przed wypłatą środków z KPO, nie wywołując negatywnych konsekwencji dla statusu sędziów powoływanych przez Prezydenta RP.

Polecamy:

Wskazał także, że w bardzo trudnych rozmowach z KE, która stawiała o wiele dalej idące postulaty, udało się znaleźć rozwiązania, które nie naruszają prerogatyw prezydenta i mieszczą się w granicach konstytucyjnych.

Solidarna Polska wątpi w szczere intencje UE

– Solidarna Polska wyraziła stanowisko wskazujące na ryzyko możliwości podważania statusu sędziów w oparciu o przedstawione przepisy, co w efekcie mogłoby wywołać paraliż sądownictwa, poprzez możliwość podważania orzeczeń, tylko z powodu powołania na urząd sędziowski w ostatnich latach. Wskazano na szereg wątpliwości konstytucyjnych, które sygnalizowane są przez Sąd Najwyższy czy Krajową Radę Sądownictwa. Wyraziła wątpliwości w szczere intencje KE przywołując listę zawieranych w ostatnich latach kompromisów, które przerodziły się w kolejne żądania – powiedział PAP wiceszef MS Sebastian Kaleta (Solidarna Polska).

– W wyniku dyskusji kluczowe rozbieżności nie zostały usunięte, jednak z uwagi na istotę sprawy oraz rzeczowe podejście do tej dyskusji, ustalono, że rozmowy będą kontynuowane – ocenił minister Kaleta w rozmowie z PAP.

Morawiecki o KPO. Wskazał pozytywy

Szynkowski vel Sęk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki przedstawił argumenty wskazujące na znaczenie pozyskania środków z KPO dla stabilności budżetu, perspektywy rozwoju gospodarczego, wyjścia z kryzysu, rozbudowy siły militarnej Polski. Wskazał, że samo podjęcie rozmów z KE w tej sprawie bardzo pozytywnie wpłynęło na rynki finansowe i ustabilizowało oprocentowanie obligacji, co ma fundamentalne znaczenie dla decyzji o inwestowaniu w Polsce.

– Solidarna Polska wskazywała, że należy zaprezentować pełne koszty KPO. Podniosła, że tzw. bezzwrotne dotacje tak naprawdę będą przez kilkadziesiąt lat spłacane przez Polskę w podwyższonej składce i podatkach do budżetu UE, których kwota powinna być znana opinii publicznej – podkreślił Kaleta.

Jak poinformował min. Szynkowski vel Sęk, w ocenie premiera Morawieckiego bilans KPO i możliwości, jakie stwarza ten mechanizm, niezależnie od wątpliwości, jest jednoznacznie pozytywny; Podkreślił, że na korzystanie z niego zdecydowały się wszystkie kraje UE.

"Na ustawę o SN trzeba patrzeć przez pryzmat potrzeb finansowych Polski"

– Premier z uwagą i zrozumieniem podszedł do wątpliwości Solidarnej Polski, jednak stwierdził też, że oceniając projekt ustawy o SN należy spoglądać na potrzeby finansowe Polski oraz planowane wydatki inwestycyjne – relacjonował PAP minister.

Natomiast min. Kaleta podkreślił, że „Solidarna Polska zwracała uwagę na niepokojące, wzrastające koszty realizacji przez Polskę unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, w szczególności koszty realizacji systemu ETS”.

– Premier zgodził się z powyższym wskazując, że Polska stawia regularnie na forum UE tę kwestię, poszukując dla niej politycznego zrozumienia, jednak wszystkie kraje opowiadają się za utrzymaniem systemu ETS – powiedział PAP Szynkowski vel Sęk.

"Inwestycje w niskoemisyjne źródła energii"

Jak poinformował wiceminister Kaleta, szef rządu zwrócił uwagę, że istotnym elementem przeciwdziałania skutkom mechanizmu ETS mogą być inwestycje w niskoemisyjne źródła energii. – Premier wyraził wolę porozumienia się z Solidarną Polską w zakresie ostatecznego kształtu ustawy związanej z inwestycjami w energię wiatrową. Jednocześnie poparł propozycje Solidarnej Polski w zakresie ułatwień w inwestowanie w biogazownie rolnicze – podkreślił wiceminister.

– Dyskusja pokazała, że Zjednoczona Prawica w sprawach fundamentalnych dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski, kształcie kluczowych decyzji, działa w duchu lojalnej współpracy, poszanowania zastrzeżeń oraz wątpliwości, z myślą o poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań służących dobru naszej Ojczyzny – ocenił Szynkowski vel Sęk.

Słowa te potwierdził wiceminister Kaleta. – Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane – dodał.

KW

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj75 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka