Lista szczepień, po których można ubiegać się o odszkodowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych zwiększyła się. (fot. Pixabay)
Lista szczepień, po których można ubiegać się o odszkodowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych zwiększyła się. (fot. Pixabay)

Więcej szczepień z prawem do odszkodowania

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Rozszerzono listę szczepień, po których – jeśli wystąpiły działania niepożądane – można ubiegać się o odszkodowanie nawet do 100 tysięcy złotych. Dotąd dotyczyło to wyłącznie szczepień przeciw COVID-19.

Odszkodowania za szczepienia

Przypomnijmy, że przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działa Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Jego celem jest zapewnienie wsparcie finansowego dla osób, które doznały poważnych działań niepożądanych szczepionek. Fundusz został utworzony w lutym 2022 r. by udzielać wsparcia finansowego osobom, które po szczepieniu doznały poważnego działania niepożądanego. Szczepienia ochronne są bezpieczne, a ciężkie odczyny poszczepienne zdarzają się bardzo rzadko.

Jednak badania kliniczne oraz obserwacje dokonywane po wprowadzeniu szczepionek do użytku pozwalają określić jakich ewentualnych działań niepożądanych można się spodziewać i z jaką częstotliwością występują. Taka lista jest dostępna i zawiera ją Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka, która powinna być dołączona do każdego opakowania.

Wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta

Wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można składać od 12 lutego 2022 roku. W pierwszym roku działania Fundusz objął szczepienia wyłącznie przeciwko COVID-19. Według danych Ministerstwa Zdrowia po wykonaniu ponad 57,7 mln szczepień zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów, czyli na 16,9 tys. zaszczepionych jeden zgłasza działanie. Najczęściej było one łagodne, a zgłaszający skarżyli się na zaczerwienienie i krótkotrwałą bolesność w miejscu wkłucia. Wpłynęło także 1 351 wniosków o przyznanie świadczenia, co oznacza, że jeden taki wniosek przypada na 47,7 tys. wykonanych szczepień. Łącznie przyznano świadczenia w wysokości 3,7 mln. 

— Doświadczenie funkcjonowania Funduszu potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa szczepionek. Pokazuje też, że chociaż poważne działania niepożądane zdarzają się bardzo rzadko, to dzięki Funduszowi osoby, które wymagają wsparcia w związku z doznaną dolegliwością, mogą liczyć na szybką pomoc finansową — podkreśla Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta.

Działania niepożądane

Od tego roku wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z powodu poważnego działania niepożądanego można składać również w przypadku, kiedy powikłania pojawiły się podczas wykonywania szczepień obowiązkowych przewidzianych w Programie Szczepień Ochronnych. Dotyczy to więc także szczepień przeciwepidemicznych - przeciw odrze, zakażeniom meningokokowym, błonicy, krztuścowi, polio oraz WZW typu A, które są wykonywane u osób szczególnie zagrożonych zakażeniem lub zachorowaniem, jeśli było wykonane od 1 stycznia 2023 roku. 

Nawet 100 tys. zł świadczenia

Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tysięcy złotych i jest uzależnione od stopnia dolegliwości działania niepożądanego, przede wszystkim długości pobytu w szpitalu oraz zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji. Przysługuje osobie, u której wystąpiło działanie niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, jeżeli z tego powodu pacjent musiał być hospitalizowany przez co najmniej 14 dni. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, by otrzymać świadczenie wystarczy obserwacja pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć.

Decyzję przyznającą świadczenie lub decyzję odmowną Rzecznik Praw Pacjenta wydaje w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Wydając ją opiera się na opinii medycznej wydawanej przez działający przy nim Zespół ds. Świadczeń, składający się z doświadczonych lekarzy specjalistów posiadających wiedzę w zakresie szczepień ochronnych. Osobie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Rząd pracuje nad kolejnymi funduszami

To jednak nie wszystko, bo w Sejmie trwają kolejne prace legislacyjne nad utworzeniem przy Rzeczniku dwóch kolejnych funduszy. Będą one udzielały wsparcia pacjentom poszkodowanym w wyniku zdarzeń medycznych w szpitalach oraz w związku z udziałem w badaniach klinicznych.

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości