Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział, że "PiS rozkłada parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów" w kwestii obniżek cen gazu. (fot. Facebook)
Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział, że "PiS rozkłada parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów" w kwestii obniżek cen gazu. (fot. Facebook)

Tańszy gaz dla kolejnych podmiotów. "PiS rozszerza parasol ochronny"

Redakcja Redakcja Rząd Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że rząd "rozkłada parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów" w sprawie obniżek cen gazu. Od kwietnia dotyczyć one będą nie tylko piekarni i ciastkarni.

W czwartek Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy rozszerzającej grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z tańszego gazu. Zgodnie z tymi poprawkami z obniżek na gaz będą mogły skorzystać również spółdzielnie prowadzące piekarnie, dla których dzialalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.

PiS "rozkłada parasol ochronny"

— Rozkładamy parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów - od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni, będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze. Dzięki temu jeszcze więcej firm będzie chronionych przed wysokimi kosztami prowadzenia działalności — poinformował minister Buda.

Szef resortu rozwoju i technologii podkreślił, że przyjęta w czwartek przez parlament ustawa, "to kolejny element rządowych działań, które przeciwdziałają wysokim cenom energii spowodowanym przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę".

Jak zaznaczył minister, wprowadzone do ustawy rozwiązania "wychodzą naprzeciw specyfice działalności spółdzielni, które zajmują się m.in. produkcją piekarską i ciastkarską".

— Spółdzielczość spożywcza to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce, a w sklepach tego rodzaju wielu Polaków codziennie robi zakupy — dodał Buda. Przypomniał, że maksymalna cena będzie obowiązywać do końca tego roku.

Zapisy w nowelizacji ustawy

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, poddawanego procedurze egzekucyjnej, jest inne państwo niż Polska.

Ustawa przewiduje także dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Odwrócone obciążenie podatkiem VAT gazu

W uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowane od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ustawa zakłada także usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Zgodnie z ustawą w celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS. 

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka