fot. Salon24.pl
fot. Salon24.pl

Niepokojące dane. Zaczyna brakować pieniędzy

Redakcja Redakcja Finanse osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 28
Wygląda na to, że coraz bardziej dokuczają nam rosnące koszty życia i coraz trudniej jest nam związać koniec z końcem albo przynajmniej utrzymać dotychczasowy poziom życia. Wskazywać na to może ponad dwukrotny wzrost liczby udzielanych kredytów ratalnych przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu wartości branej pożyczki. Polacy konsolidują też kredyty by zmniejszyć koszty ich obsługi i biorą kolejne, choć nie spłacili poprzednich.

Kredyty, pożyczki. Coraz gorsza sytuacja finansowa Polaków

W lutym 2023 r., w porównaniu do lutego 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły o 101,3 proc. więcej kredytów ratalnych i wydały o 33 proc. kart kredytowych więcej. Wzrosła również liczba kredytów gotówkowych (o 5,4 proc.). Średnia wartość Kredytu gotówkowego w lutym 2023 r. wynosiła 22 034 zł i pomimo inflacji była wyższa tylko o 0,3 proc. niż w lutym rok wcześniej. Natomiast przeciętna wartość kredytu ratalnego udzielonego w lutym 2023 r. to 2 252 zł i jest ona niższa aż o 44,5 proc. od tej sprzed roku.


Dramatycznie, bo o 55,2 proc. spadła liczba kredytów mieszkaniowych osiągając najgorszy wynik w historii. W ujęciu styczeń - luty 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wygląda to jeszcze gorzej, bo pod względem liczby i wartości kredyty mieszkaniowe spadły odpowiednio o 59,4 proc. i 61,4 proc. Pozostałe rodzaje kredytów odnotowały wzrosty zarówno w ilości, jak i wysokości pożyczanych kwot: kredyty ratalne urosły odpowiednio o 81,9 proc. i 7,1 proc., karty kredytowe o 35,2 proc. i 41 proc., a kredyty gotówkowe o 8,9 proc. i 10,2 proc. Banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (o 34,5 proc.), kredytów ratalnych (o 11,8 proc.) i kredytów gotówkowych (o 5,7 proc.). 

Wzrosty na rynku kredytów gotówkowych

- Lutowe dane potwierdzają wzrosty na rynku kredytów gotówkowych. Dynamiki w ujęciu wartościowym pokazujemy według sprzedaży nominalnej, gdy jednak posłużymy się ujęciem realnym, uwzględniającym inflację, to dynamika wzrostu wartości kredytów gotówkowych wypada gorzej, a wręcz jest ujemna na poziomie ok. minus 11 proc. Pozytywnym zjawiskiem jest więc jedynie wzrost liczby udzielonych kredytów gotówkowych - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

- Analizując rynek kredytów gotówkowych obserwujemy interesujące zjawisko. Zwracają uwagę kredyty zaciągane na kwotę powyżej 50 tys. zł, w których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2023 wystąpiły najwyższe dynamiki wzrostu w ujęciu liczbowym o 14,4 proc. i wartościowym o +16,8 proc. To samo zjawisko występowało również w 2021 r. Z odmienną sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2022, gdzie najwyższa dodatnia dynamika wystąpiła w kredytach do 5 tys. zł. Obecnie kredyty powyżej 50 tys. zł odpowiadają za 12 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń - luty br. kredytów gotówkowych i za prawie połowę (48,6 proc.) łącznej wartości sprzedaży. Wiąże się to w dużej części z konsolidacją kredytów, która odpowiada już za 50 proc. akcji kredytowej. Blisko 24 proc. wartości udzielonych kredytów gotówkowych to drugi i kolejny kredyt, co pokazuje duże zapotrzebowanie na finansowanie wydatków gospodarstw domowych kredytem. 


Jest też dobra wiadomość

W lutym udzielono o 101,3 proc. więcej kredytów ratalnych, ale ich łączna wartość była wyższa tylko o 11,8 proc., co oznacza, że pożyczamy coraz mniej i coraz bardziej rozsądnie.

- Najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, objęły kredyty ratalne do 1 tys. zł. Jeszcze bardziej spektakularne odczyty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, odnotowując wzrost o 201,3 proc. Za tak ekstremalnie wysokie dynamiki w niskokwotowych kredytach ratalnych odpowiadają kredyty ratalne powstałe w wyniku zamiany odroczonych płatność w kredyt ratalny – tłumaczy wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski. - Co ciekawe, podobnie jak w całym 2022 r. ujemną dynamikę odnotowały jedynie kredyty ratalne wysokokwotowe z przedziału powyżej 10 tys. zł. Trend z zeszłego roku jest więc kontynuowany.

W lutym 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 331,72 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o 4,5 proc. Banki udzieliły tylko 6 778 takich kredytów. 

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Salon24.pl

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka