Prezydent RP Andrzej Duda i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Fot. Samorządowy Kongres Trójmorza
Prezydent RP Andrzej Duda i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Fot. Samorządowy Kongres Trójmorza

Samorządowy Kongres Trójmorza. "Możemy dogonić kraje starej Europy"

Redakcja Redakcja Trójmorze Obserwuj temat Obserwuj notkę 15
We wtorek w Lublinie zaczęła się trzecia edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W otwarciu wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który jak co roku objął Kongres patronatem honorowym. W Lublinie obecna była także Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele 244 regionów z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

Zaczął się III Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie

Lubelski Kongres od paru lat służy wypracowywaniu rozwiązań na rzecz rozwoju regionów zlokalizowanych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Forum pomaga reagować na wyznania społeczno-gospodarcze państw regionu. Celem spotkań jest także niwelowanie różnic infrastrukturalnych Europy Środkowo-Wschodniej wobec państw zachodnich.

Zgromadzonych w Centrum Spotkania Kultur gości powitał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Poprzez Inicjatywę Trójmorza chcemy przyspieszać w Europie Środkowej procesy digitalizacji, rozbudowy infrastruktury i szlaków transportowych. Jestem przekonany, że obecność podczas dzisiejszego wydarzenia tak wielu znamienitych reprezentantów różnych obszarów gospodarczej, politycznej i samorządowej aktywności, również przedstawicieli świata nauki, ekspertów i analityków – stanowi gwarancję owocnych obrad i ciekawej debaty. W dobie wojny na Ukrainie, ta inicjatywa jest bardzo trafiona i niezwykle ważna. Cieszę się, że jako biedniejsza część Europy, możemy gonić kraje starej Unii Europejskiej, aby razem z nami tworzyła jeden silny organizm – zapowiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.


Prezydent Andrzej Duda otworzył w Lublinie Samorządowy Kongres Trójmorza

Prezydent RP Andrzej Duda, który już po raz trzeci objął Samorządowy Kongres Trójmorza patronatem honorowym, mówił:


To wydarzenie stało się bardzo ważną platformą wymiany doświadczeń w naszej części Europy. To już trzeci kongres realizowany w bardzo trudnych czasach – tym razem jesteśmy zaledwie 100 km od granicy Polski z Ukrainą, która padła ofiarą brutalnej rosyjskiej agresji. Dzisiaj bezpieczeństwo jest głównym tematem większości naszych spotkań. Trójmorze ma stanowić akcelerator, który przyspieszy rozwój i spowoduje, że w niedługim czasie przynajmniej większość krajów przegoni znaczną część gospodarek zachodnioeuropejskich. Jesteśmy w stanie to zrealizować, bo jesteśmy znacznie odporniejsi na kryzysy.


Marszałek Sejmu: Pielęgnujemy wspólną tożsamość 

Głos zabrała również Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Jak zaznaczyła, ważne jest to, że na Kongresie nie zabrakło miejsca dla spraw dotyczących parlamentu.

– Pielęgnujemy wspólną tożsamość, ale przede wszystkim mamy ogromne poczucie potencjału, jaki tkwi w naszych państwach i w naszych narodach, potencjału, którego nie możemy zmarnować. Trzeba zrobić wszystko, żeby Inicjatywa Trójmorza budowała naszą wspaniałą przyszłość. Życzę, żeby to spotkanie było bardzo owocne i obfitujące zarówno w wymianę poglądów, jak też powstawanie cennych idei – powiedziała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

 List Jarosława Kaczyńskiego do uczestników Kongresu Trójmorza

Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek odczytała list Premiera, Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Bardzo się cieszę, że spotykacie się państwo w tak wspaniałym gronie już po raz trzeci oraz, że sieć gospodarcza regionu Trójmorza rozrasta się i rozwija. Tworzymy bowiem rodzinę narodów zamieszkujących przestrzeń wyznaczoną trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym" - napisał Kaczyński.

Jak dodał, narody te wiele łączy. "Z jednej strony pewna wspólnota losów oraz historycznych doświadczeń wynikających w dużej mierze z położenia geopolitycznego, a z drugiej perspektywa na lepszą przyszłość. Zespala nas pragnienie, by nasze położenie, które dla większości państw Trójmorza nie było swego czasu zbyt szczęśliwe, stało się naszym atutem i odskocznią do dynamicznego rozwoju na osi Północ-Południe" - wskazał prezes PiS.

Podkreślił, że chodzi o "zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej" oraz tym samym o zwiększenie znaczenia naszego regionu w Europie. 

"Niestety, od ponad roku nad naszym regionem Europy zawisł ponury cień ze Wschodu i jeżeli chcemy by te nasze aspiracje stały się rzeczywistością musimy jak najmocniej wspierać walczącą z barbarzyńskim, rosyjskim najazdem Ukrainę. Inaczej nie będziemy bezpieczni" - podkreślił Kaczyński.


Wtorek w Lublinie. Panele na Kongresie Trójmorza

Wtorek na Kongresie Trójmorza to przede wszystkim debaty. W pierwszym panelu: "Przyszłość Inicjatywy Trójmorza – szanse i wyzwania w nowym kontekście regionalnym" wystąpili: Marcin Przydacz – Sekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, Paweł Jabłoński – Podsekretarz Stanu w MSZ i Pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza, a także ambasadorzy z Estonii i Litwy, tj. Miko Haljas i Gediminas Varvuolis.

Zdaniem prelegentów zbliżenie Ukrainy do Trójmorza daje nowy impuls, ponieważ Trójmorze może stać się platformą do europeizacji Ukrainy i wprowadzenia jej do Unii Europejskiej. Wojna na Ukrainie pokazała, jak silne i potrzebne są bliskie relacje makroregionalne wpływające na bezpośrednią pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych. Kwestie bezpieczeństwa i współpracy makroregionalnej stanowić będą przyszłą oś współpracy państw i regionów Trójmorza, współpracy, której efektem jest przesunięcie europejskiego punktu ciężkości w kwestiach gospodarczych i politycznych.

Po pierwszym panelu wystąpienie wygłosili minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Dyskutując o sprawach bezpieczeństwa często zapominamy, że ma ono wiele wymiarów, m.in. zdrowotny. Ostatnie trzy lata pokazały, jak ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo zdrowotne oraz to, czy jesteśmy zabezpieczeni farmaceutycznie i czy mamy pewne gwarancje pod kątem bezpieczeństwa lekowego. Zastanawiamy się, jak postępować w przyszłości jeśli chodzi o produkcję substancji leczniczych – mówił szef resortu zdrowia.

Bezpieczeństwo w regionie

Drugi panel dotyczył bezpieczeństwo w regionie. Wzięli w nim udział m.in. gen. broni Wiesław Kukuła – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Eduardas Borisovas – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Polsce.

Prelegenci dyskutowali o rozszerzeniu NATO o nowych członków, tj. Finlandii i Szwecji, bezpieczeństwo oraz planowanego szczytu NATO w Wilnie. 

Po drugim panelu z uczestnikami połączył się również Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Podejmujemy działania na rzecz rozbudowy południkowych połączeń drogowych i kolejowych, których deficyt tak silnie odczuwamy w naszym regionie. Wynegocjowanie na forum Unii Europejskiej projektów włączenia do sieci transportowej korytarza Morze Bałtyckie–Czarne–Egejskie jest realnym efektem podjętych działań. Ten korytarz będzie pokrywał się z kluczowym projektem Via Carpatia – zapowiadał minister Andrzej Bittel.

Minister Czarnek: Lublin staje się europejską stolicą nauki

Po drugim panelu głos zabrał minister edukacji Przemysław Czarnek.

– Dzisiaj Lublin staje się europejską stolicą nauki, gdyż tutaj powstaje Sieć Uniwersytetów Trójmorza. Jeśli inicjatywa Trójmorza powstała po to, żeby nasze kraje rozwijać na każdej płaszczyźnie, to nie jest to możliwe bez podbudowy naukowej. Jeśli chcemy autentycznego rozwoju krajów Trójmorza oraz efektywnego i błyskawicznego nadrobienia strat, które w dużej mierze wynikają z imperializmu rosyjskiego i sowieckiego, to musimy polegać na osiągnięciach naukowych –powiedział minister Czarnek.

W trakcie Kongresu podpisano również umowę o utworzeniu Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Sygnowali ją Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski oraz pozostali przedstawicieli uniwersytetów z państw tworzących Inicjatywę Trójmorza.

Sprawy międzynarodowe na Kongresie Trójmorza

Trzecia edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza obfitowała również w wydarzenia dotyczące spraw międzynarodowych. Organizatorzy zaproponowali cztery panele tematyczne.

  • Panel I: Via Carpatia – korytarz transportowy Trójmorza. W panelu wzięli udział m.in. Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, János Ádám Karácsony – Wiceprzewodniczący Rady Komitatu Pest Megye, Członek KOR (Węgry) Dariusz Seliga – Prezes PKP CARGO oraz Marek Słomka – Prezes CARGOTOR;
  • Panel II: Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja sektora energii w aspekcie geopolitycznym. W trakcie panelu poruszono kwestie m.in. roli surowców lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, inwestycji w OZE jako sposobu na kontynuację transformacji energetycznej oraz zapewnienia czystej i bezpiecznej energii dla przemysłu. Wśród panelistów byli m.in. Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja, Katarzyna Suchcicka – Dyrektor Generalny OX2 oraz Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.;
  • Panel III: Ukraina na drodze odbudowy i integracji europejskiej. W panelu wzięli udział m.in.: Oleh Kuts – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Mirosław Bendzera – Prezes Zarządu Grupy Grenevia Famur i prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – Uniwersytet Warszawski;
  • Panel IV: Państwa Inicjatywy Trójmorza wobec agresji Rosji na Ukrainę. W panelu wystąpili m.in. dr Gediminas Kazėnas – pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, specjalista w Ministerstwie Obrony Narodowej Litwy /Litwa oraz Jan Rafael Lupoměský – były doradca prezydenta Czech Václav Klausa, ekspert ds. międzynarodowych (Czechy).

Kongres Trójmorza: nauka, gospodarka, przyszłość Polski, regionu, Europy

Kongres Trójmorza to również wydarzenia towarzyszące. We wtorek były to:

  • sesja naukowa, która ma na celu zacieśnianie współpracy między ośrodkami naukowymi. Uczestnicy mogli wziąć udział w 7 panelach dotyczących m.in.: współpracy uniwersytetów, poszukiwania wspólnych instrumentów współpracy badawczej czy transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.
  • Forum Gospodarcze, które ma kompleksowo wspierać ofertę małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego i tworzyć odpowiednie warunki do ich rozwoju. W trakcie Forum przewidziano seminaria tematyczne dotyczące roli kobiet w świecie biznesu, ponadto rozmawiano o rozwoju w obszarze cyfryzacji.
  • Wschodni Kongres Młodych Liderów organizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy. Celem wydarzenia jest przygotowanie osób młodych do uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości Polski, Europy i świata. Uczestnicy mogli przyjrzeć się realiom współpracy organizacji z różnych państw europejskich.

W poprzednich edycjach Kongresu w 2021 i 2022 roku wzięło udział ponad dwa tysiące osób z 25 krajów świata - informują organizatorzy. 

KW

Prezydent RP Andrzej Duda i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Fot. Samorządowy Kongres Trójmorza

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka