Fot. pxhere.com/CC0
Fot. pxhere.com/CC0

Jest coraz lepiej. Stopa bezrobocia spada

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 55
Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kwartale 2023 r. wyniosła w Polsce 2,6 proc. wobec 2,9 proc. w poprzednim kwartale. Z kolei główna stopa bezrobocia się nie zmieniła i wynosi nadal 5 proc.

Dobre wieści z rynku pracy 

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kwartale 2023 r. wyniosła w Polsce 2,6 proc. wobec 2,9 proc. w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny w najnowszym komunikacie. 

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2023 r. 58,2 proc. wobec 58,4 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7 proc., tak jak w I kwartale.

W II kwartale 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 293 tys., z tego: 16 850 tys. stanowili pracujący, natomiast 443 tys. – bezrobotni.

Zbiorowość aktywnych zawodowo, w porównaniu z I kwartałem 2023 r. zmniejszyła się o 64 tys., zaś w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyła się o 69 tys.


Stopa bezrobocia w lipcu 

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w lipcu 2023 r. wyniosła 5,0 proc. i jest na identycznym poziomie, co miesiąc temu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 782,4 tys. wobec 783,5 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny i polityki społecznej również szacował wcześniej, że stopa bezrobocia w lipcu utrzymała się na poziomie 5,0 proc. Również konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że w lipcu stopa bezrobocia wyniosła 5,0 proc.

Poprawa nastrojów konsumenckich 

Główny Urząd Statystyczny podał również, że w sierpniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 22,3 i był o 2,6 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 5,9 pkt. proc. i 3,8 pkt. proc.).

Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,9 pkt. proc. i 1,2 pkt. proc.).

Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,3 pkt. proc.). W odniesieniu do sierpnia 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 22,6 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -10,5.

Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,9 pkt. proc. i 1,2 pkt. proc.).

Wzrost o 0,5 pkt. proc. wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 2,7 pkt. proc.). W sierpniu br. WWUK osiągnął wartość o 20,3 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

MP

Fot. pxhere.com/CC0

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo