GPS GPS
176
BLOG

Życie choć piękne tak kruche jest…

GPS GPS Muzyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Wznawiam serię notek śpiewnikowych. Dzięki nim nie zapominam o piosenkach, które warto zagrać na gitarze przy ognisku. Tym razem piosenka pogrzebowa, którą można zaśpiewać pod koniec, jak już wszyscy zasypiają, a ognisko dogasa.

  Poprosiłem ChatGPT by mi zrobił ilustrację do tej piosenki i tak mi napisał:

  By stworzyć ilustrację, postaram się uchwycić głęboką symbolikę i emocje wyrażane w piosence. Wyobrażam sobie scenę, gdzie matka tuli swoje dziecko, w tle zarysowują się kontury młodego ptaka wyfruwającego z gniazda. Dodam subtelne elementy, które odzwierciedlają przemijanie i kruchą naturę życia, być może przez delikatne, eteryczne kolory i delikatne linie. Całość będzie utrzymana w tonacji, która oddaje zarówno ciepło miłości, jak i melancholię zawartą w wierszu.

image

------------------------------

Nierząd nad Biebrzą <- poprzednia piosenka

na­stęp­na piosenka ->
------------------------------

Życie choć piękne tak kruche jest…

Gdy mat­ka tu­li w ra­mio­na­ch dziec­ko swe d F
Jej mi­ło­ść sta­je prze­ciw złym mo­com d F
Tak lu­dzie mo­dlą się o uro­dzaj­ny desz­cz d F
Jak ona czu­wa nad nim no­cą d F
Wy­fru­wa wresz­cie z gniaz­da mło­dy ptak d F
Bo przy­wi­le­jem je­st mło­do­ści d F
Za­ba­wa, ra­do­ść, przy­ja­źń, a nie stra­ch g d
Bo mło­do­ść nie chce wie­dzieć o tym, że

g C


Ży­cie choć pięk­ne tak kru­che je­st F g
Wy­star­czy jed­na chwi­la by zga­sić je A# d
Ży­cie choć pięk­ne tak kru­che je­st F g
Zro­zu­miał ten kto otarł się o śmierć A# d


I nie do koń­ca pięk­ny je­st ten świat d F
Gdy wciąż od­wiecz­ne pra­wa ła­mie d F
Za­bie­ra mi­ło­ść, mło­do­ść, słoń­ca bla­sk g d
Le­cz my nie chce­my wie­dzieć o tym, że g C


Tu oryginał:

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura