ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
FORMA ARCHITEKTONICZNA POWINNA MIEĆ DUSZĘ I CIAŁO KONSTRUKCYJNE A PODSTAWĄ URBANISTYKI POWINNA BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJONALNOŚĆ.
12 obserwujących
54 notki
64k odsłony
  5764   1

dominacja WIEŻY ORŁA BIAŁEGO - EMPIRE EAGLE TOWER w grupie obiektów wokół PKiN

WIDOK od strony Pragi
WIDOK od strony Pragi

WHITE EAGLE TOWER our skyscraper among those around the Palace of Culture and Science.

image

WIEŻA ORŁA BIAŁEGO nasz wieżowiec w grupie obiektów wokół Pałacu Kultury i Nauki - więcej pod linkiem:

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/1061237,warszawa-bardzo-wysoka-zabudowa-wokol-pkin-na-dawnym-placu-defilad

imageimage

     ^^^    Zwieńczenie EAGLE-TOWER CROSS nocny widok supertall Warsaw   ^^^

image

https://www.grandcentralterminal.com/history/

image

WHITE EAGLE TOWER - Warsaw

WIĘŻA BIAŁEGO ORŁA –WARSZAWA

O czym mowa ? O najwyższym budynku w Warszawie (Polsce) O obiekcie wieżowym który powstałby w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wieżowiec liczyłby 300-350m wysokości i stanowiłby najwyższą w grupie dominant wieżę dla całego miasta. Coś co w szkicowej formie mogłoby prezentować się tak jak na planszy powyżej.(W dużym uproszczeniu)

----------------

What are we talking about? The tallest building in Warsaw (Poland) about tower - building  that could be created close to the Palace of Culture and Science in Warsaw. Tower could be 300-350m high and become highest construction in the group of dominants towers for the whole city. Something in the scatchy form could present as on the board above(In a large simplified)image

Mógłby to być wysoki budynek w stylizacji ART DECO na wzór i proporcje dawnych Empire State Building(USA) czy Chrysler Building(USA)? Dlaczego nie? Obiekt utrzymany w dawnych proporcjach i stylu poniższych przykładów.(warianty,koncepcje)

imageimageimage

image


^^^^       Zwieńczenie orłem,kulą i krzyżem EAGLE-TOWER CROSS widok supertall Warsaw

Topped with an eagle, a sphere and a cross EAGLE-TOWER CROSS supertall view Warsaw

Wzornictwo NEO-GOTYCKIE cathedral-style też ma dużo inspirującego wpływu na zaprojektowanie centralnej wieży układu GRUPY WIEŻ-DOMINANT w centrum Warszawy (rys poniżej) Inspiracja na zwieńczenie wieży to między innymi orły na Grand Central Terminal Nowy Jork(poniżej):

imageimage image

http://worldalldetails.com/Pictureview/1183-New_York_U.S.A._Grand_Central_Station_Eagle.html

Inne inspiracje to budynek mógłby być wzorowany na architekturze amerykańskich wież w stylu katedralnym z lat końca XIX i początku XX w :

image

Np: Cathedral of Learning by the University of Pittsburgh.(2nd tallest educational building in the world), completed: 1936----------------

This could be a tall building in  ART DECO styling designed in proportions of the old Empire State Building (USA) and the Chrysler Building (USA)? Why not? The residence in the old proportions and style of the examples below.The inspiration for the crowning of the tower includes the eagles at Grand Central Terminal New York (above):

 

Przecież można wybudować nasz wieżowiec w grupie tych wokół Pałacu Kultury

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Empire_State_Building_by_David_Shankbone_crop.jpg

Przecież można wybudować nasz wieżowiec w grupie tych wokół Pałacu Kultury

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Chrysler_Building_by_David_Shankbone_Retouched.jpg/320px-Chrysler_Building_by_David_Shankbone_Retouched.jpg

Ktoś powie?  Czym to mogłoby być?… Otóż ta propozycja jest formą wieżowca polskiego o skali wysokich centrów europejskich. W Polsce takie obiekty są rzadkością ale już w Europie nie a na świecie nasze centrum z naszym obecnym SKY LINE’em jest zupełnie przeciętnym. Mogłoby być czymś znaczniejszym gdyby uzyskało więcej rozmachu i inwestycji. Oto sky-line z propozycją kilku nowych wyższych budynków w sąsiedztwie bezpośredniego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki.

Więcej koncepcji tu:

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/1061237,warszawa-bardzo-wysoka-zabudowa-wokol-pkin-na-dawnym-placu-defilad

----------

Someone will say? What it could be? ... Well, this proposal is a form of skyscraper. Polish scale as in European centers. InPoland such objects are rare but in Europe and in the world, our center of our current SKY Line Pictures is quite average. It could be something more meaningful if they received more momentum and investment. Here are the sky-line with the proposal of several new higher buildings close to the immediate surroundings of the Palace of Culture and Science

----

Tak było przed:

So it was before:

image

źródło:  http://users.fuw.edu.pl/~michalj/warszawa/2014/skyline-big.jpg

Może być inaczej?

image

Could it be otherwise?

image

WIEŻA ORŁA BIAŁEGO nasz wieżowiec w grupie obiektów wokół Pałacu Kultury i Nauki

image

image

image

Może.

Kwestia czasu i pieniędzy.

-------------

Maybe.

The question of time and money.


imageimageimage

image

image

NOWE NOTKI W TYM TEMACIE :

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/936852,nowy-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-scisle-centrum-warszawy

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/930114,w-centrum-miasta-szykuje-sie-nam-ok-10-konkursow-arch-urbanistycznych


Nowsza wersja PROJEKTU:

image

image

image

Zdjęcie (fotomontaż powyżej) pokazuje możliwy charakter takiej zabudowy pokazujący różnorodność zastosowanej architektury. Jest to oczywiście symulacja mająca na celu pobudzenie wyobraźni dla stworzenia podobnej w zróżnicowanym stylu i skali zabudowy do tej proponowanej.

Ścisła zabudowa tak cennego obszaru spowoduje że kwartał wokół PKiN stanie się najważniejszym miejscem i "środkiem ciężkości" dla całej Warszawy."

Lubię to! Skomentuj40 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale