WIDOK od strony Pragi
WIDOK od strony Pragi
Robert Maciejowski Robert Maciejowski
6412
BLOG

dominacja WIEŻY ORŁA BIAŁEGO - EMPIRE EAGLE TOWER w grupie obiektów wokół PKiN

Robert Maciejowski Robert Maciejowski Kultura Obserwuj notkę 40
#money, politics, design, project, architecture, urban planing, warsaw, poland , skyscrapers , city , center

WHITE EAGLE TOWER our skyscraper among those around the Palace of Culture and Science.

image

WIEŻA ORŁA BIAŁEGO nasz wieżowiec w grupie obiektów wokół Pałacu Kultury i Nauki - więcej pod linkiem:

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/1061237,warszawa-bardzo-wysoka-zabudowa-wokol-pkin-na-dawnym-placu-defilad

imageimage

     ^^^    Zwieńczenie EAGLE-TOWER CROSS nocny widok supertall Warsaw   ^^^

image

https://www.grandcentralterminal.com/history/

image

WHITE EAGLE TOWER - Warsaw

WIĘŻA BIAŁEGO ORŁA –WARSZAWA

O czym mowa ? O najwyższym budynku w Warszawie (Polsce) O obiekcie wieżowym który powstałby w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wieżowiec liczyłby 300-350m wysokości i stanowiłby najwyższą w grupie dominant wieżę dla całego miasta. Coś co w szkicowej formie mogłoby prezentować się tak jak na planszy powyżej.(W dużym uproszczeniu)

----------------

What are we talking about? The tallest building in Warsaw (Poland) about tower - building  that could be created close to the Palace of Culture and Science in Warsaw. Tower could be 300-350m high and become highest construction in the group of dominants towers for the whole city. Something in the scatchy form could present as on the board above(In a large simplified)image

Mógłby to być wysoki budynek w stylizacji ART DECO na wzór i proporcje dawnych Empire State Building(USA) czy Chrysler Building(USA)? Dlaczego nie? Obiekt utrzymany w dawnych proporcjach i stylu poniższych przykładów.(warianty,koncepcje)

imageimageimage

image


^^^^       Zwieńczenie orłem,kulą i krzyżem EAGLE-TOWER CROSS widok supertall Warsaw

Topped with an eagle, a sphere and a cross EAGLE-TOWER CROSS supertall view Warsaw

Wzornictwo NEO-GOTYCKIE cathedral-style też ma dużo inspirującego wpływu na zaprojektowanie centralnej wieży układu GRUPY WIEŻ-DOMINANT w centrum Warszawy (rys poniżej) Inspiracja na zwieńczenie wieży to między innymi orły na Grand Central Terminal Nowy Jork(poniżej):

imageimage image

http://worldalldetails.com/Pictureview/1183-New_York_U.S.A._Grand_Central_Station_Eagle.html

Inne inspiracje to budynek mógłby być wzorowany na architekturze amerykańskich wież w stylu katedralnym z lat końca XIX i początku XX w :

photoshop visualization of

image

Np: Cathedral of Learning by the University of Pittsburgh.(2nd tallest educational building in the world), completed: 1936----------------and 

This could be a tall building in  ART DECO styling designed in proportions of the old Empire State Building (USA) and the Chrysler Building (USA)? Why not? The residence in the old proportions and style of the examples below.The inspiration for the crowning of the tower includes the eagles at Grand Central Terminal New York (above):

 

Przecież można wybudować nasz wieżowiec w grupie tych wokół Pałacu Kultury

JUST LIKE HERE Tak jak tutaj tylko więcej trzeba dodać budowli/wież katalizatorów wysokości by stworzyć grupę dominant wokół PKiN 

image


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Empire_State_Building_by_David_Shankbone_crop.jpg

Przecież można wybudować nasz wieżowiec w grupie tych wokół Pałacu Kultury

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Chrysler_Building_by_David_Shankbone_Retouched.jpg/320px-Chrysler_Building_by_David_Shankbone_Retouched.jpg

Ktoś powie?  Czym to mogłoby być?… Otóż ta propozycja jest formą wieżowca polskiego o skali wysokich centrów europejskich. W Polsce takie obiekty są rzadkością ale już w Europie nie a na świecie nasze centrum z naszym obecnym SKY LINE’em jest zupełnie przeciętnym. Mogłoby być czymś znaczniejszym gdyby uzyskało więcej rozmachu i inwestycji. Oto sky-line z propozycją kilku nowych wyższych budynków w sąsiedztwie bezpośredniego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki.

Więcej koncepcji tu:

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/1061237,warszawa-bardzo-wysoka-zabudowa-wokol-pkin-na-dawnym-placu-defilad

----------

Someone will say? What it could be? ... Well, this proposal is a form of skyscraper. Polish scale as in European centers. InPoland such objects are rare but in Europe and in the world, our center of our current SKY Line Pictures is quite average. It could be something more meaningful if they received more momentum and investment. Here are the sky-line with the proposal of several new higher buildings close to the immediate surroundings of the Palace of Culture and Science

----

Tak było przed:

So it was before:

image

źródło:  http://users.fuw.edu.pl/~michalj/warszawa/2014/skyline-big.jpg

Może być inaczej?

image

Could it be otherwise?

image

WIEŻA ORŁA BIAŁEGO nasz wieżowiec w grupie obiektów wokół Pałacu Kultury i Nauki

inspirowana architekturą budynku "Pasta" - 

image

image

image

image

Może.

Kwestia czasu i pieniędzy.

-------------

Maybe.

The question of time and money.


imageimageimage

image

image

NOWE NOTKI W TYM TEMACIE :

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/936852,nowy-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-scisle-centrum-warszawy

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/930114,w-centrum-miasta-szykuje-sie-nam-ok-10-konkursow-arch-urbanistycznych


Nowsza wersja PROJEKTU:

image

image

image

Zdjęcie (fotomontaż powyżej) pokazuje możliwy charakter takiej zabudowy pokazujący różnorodność zastosowanej architektury. Jest to oczywiście symulacja mająca na celu pobudzenie wyobraźni dla stworzenia podobnej w zróżnicowanym stylu i skali zabudowy do tej proponowanej.

Ścisła zabudowa tak cennego obszaru spowoduje że kwartał wokół PKiN stanie się najważniejszym miejscem i "środkiem ciężkości" dla całej Warszawy."

image

ZRÓBMY TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE W FOTOSHOP'IE (zdjęcia wyżej)trochę dla zabawy inspirując się ikonami innych miast świata :)

image

GDYBY POWSTAŁY WYSOKIE WIEŻE WOKÓŁ "MITYCZNEGO" Pałacu Kultu i Nicości - PKiN MOŻNA BY MÓWIĆ O NOWYM WIZERUNKU WARSZAWY

Nic nie stoi na przeszkodzie byśmy w przyszłości poszukali nowych ikon dla naszego miasta. Tu podjąłem się rodzaju zabawy ikonami z innych światowych miast, ale wiadomo iż chodziło w tym eksperymencie o optyczną symulację przestrzenną w celu poszukania takich obiektów. Wieże o dowolnym kształcie i funkcji należałoby dopiero zaprojektować w przyszłości.

CO SĄDZICIE PAŃSTWO O PRZYJĘCIU TAKIEGO KIERUNKU ROZWOJU NASZEGO SKYLINE- supertalls to jest linii horyzontu krajobrazu z drapaczami chmur Warszawy w przyszłości ?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMA edukacyjna :

 

https://www.facebook.com/tvpepe/videos/360987748217750/ robert maciejowski warszawa centrum plac defilad centralny łuk triumfalny bitwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieżowce towers warsaw city core projekt projektowanie urbanistyka architekrura urban architecture poland polska

robert maciejowski warszawa centrum plac defilad centralny łuk triumfalny bitwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieżowce towers warsaw city core projekt projektowanie urbanistyka architekrura urban architecture poland polska

arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton

robert maciejowski warszawa centrum plac defilad centralny łuk triumfalny bitwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieżowce towers warsaw city core projekt projektowanie urbanistyka architekrura urban architecture poland polska

arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton

arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton

arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton arcytekton

Zobacz galerię zdjęć:

Orzełek leci....że ho..ho... ku wolności..POLSKA
Orzełek leci....że ho..ho... ku wolności..POLSKA SYMBOLIKA ORŁA WRACA,BO POLSKA WRACA ! SZKIC budynku EAGLE TOWER IMPROWIZACJA SKYLINE WARSZAWA Eagle Tower 5 Concept8 Concept10 Concept911 Zwieńczenie wieżowca różne koncepcje Orla Wieża bez korony SZKIC wariant koncepcje Koncepcja WIEŻY "ORŁA BIAŁEGO" SYMULACJA ustawienia wysokościowców wokół PKiN EAGLE TOWER - "Orla wieża" - mogłaby być jednym z tych budynków w tej np. propozycji THE WHITE EAGLE TOWER - Wieża Orła Białego Plan z przykładowymi lokalizacjami WIEŻ ORŁA BIAŁEGO Inspiracje ORŁEM z Domu pod orłami w Warszawie. Takie zwieńczenie Widok z lotu Orła ;-) Skyline 2030 symulacja 78 PERSPEKTYWA Model perspektywa THE WHITE EAGLE TOWER - Wieża Orła Białego SYMBOLIKA ORŁA WRACA,BO POLSKA WRACA ! Inspiracje ORŁEM z Grand Central Terminal pod orłami w Nowym Jorku. Symulacja-koncepcja-Skyline Warszawa z CENTRUM WIEŻOWCÓW Wieża ORŁA BIAŁEGO koncepcja 543 Skyline 2030 Wersja beta EAGLE Inspiracje ORŁEM z Grand Central Terminal pod orłami w Nowym Jorku. widok THE WHITE EAGLE TOWER - Wieża Orła Białego Dom pod orłem2 Concept9 WIEŻA POD ORŁEM 55 kontekst PKiN Zwieńczenie EAGLE-TOWER CROSS nocny widok supertall Warsaw ORLA WIEŻA widokowa z koroną wariant koncepcje 4 IMPROWIZACJA zabudowy centrum Skyline 2030 symulacja 66 Eagle Tower 546 gothic Sketchy one Zwieńczenie EAGLE-TOWER CROSS widok supertall Warsaw WIDOK od strony Pragi Szpica Supertall-Eagle TowerCROSS Concept145 Concept146 grafika jako metafora dla wolności i prawdy w USA i Polsce kolejna koncepcja wieży Eagle Cross kolejna koncepcja wieży Eagle Cross Detale możliwe do zastosowania ART-DECO Detale możliwe do zastosowania ART-DECO koncepcja zmienionego obecnego MPZP . PROJEKT na 2050 rok koncepcja zmienionego obecnego MPZP . PROJEKT na 2050 rok koncepcja zmienionego obecnego MPZP . PROJEKT na 2050 rok koncepcja zmienionego obecnego MPZP . PROJEKT na 2050 rok koncepcja zmienionego obecnego MPZP . PROJEKT na 2050 rok inspiracje budynkiem " Pasty"
Różne propozycje Arcy Tektona na zabudowę Ścisłego centrum 2050

ARCHITEKT - "Miasto moje a w nim... " PLAC CENTRALNY jako najważniejsze miejsce spotkań w WARSZAWIE a globalny rozwój miast Warszawa-bardzo-wysoka-zabudowa-wokol-pkin-na-dawnym-placu-defilad SPIS OBIEKTÓW W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWA rok planowany zamknięcia realizacji 2050 1) PLAC ŚW. JANA PAWŁA II centralny - ST. JOHN PAUL II central square  2) Plac PKiN Palace of Culture and Science square 3) Wieża Chrześcijaństwa CHRISTIANITY SUPERTALL -Tower of the Catholic Church 4) WIEŻA ORŁA BIAŁEGO - SUPERTALL-TOWER 5) Pałac Kultury i Nauki - RUSSIAN TOWER rosyjskie przedstawicielstwa 6) TRUMP TOWER - Wieża US offices & apartments SUPERTALL 7) CHINA TOWER SUPERTALL 8) ŁUK BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU  9) PANORAMA PEAK - SUPERTALL 10) Oranżeria PAWILON  11) UE-TOWER siedziby europejskie 12) Wieża KRAJÓW MIĘDZYMORZA - TRÓJKĄTA WYSZEHRADZKIEGO -Tower of the Intersea Countries - Visegrad Triangle 13) PARKING WIELOPOZIOMOWY - MULTI-STOREY PARKING 14) HOTEL- apartments building  15) PKP budynek - Railway Station "PKP" TOWER 16) Kaskada BIUROWCE - OFFICES Cascade 17) Hotele apartamenty - Hotels apartments 18) New tenement houses - NOWE Kamienice 19) PARK PÓŁNOCNY - NORTH PARK 20) Old tenement houses - Stare Kamienice 21) New tenement houses and housing, flats 1 - Nowe kamienice czynszowe-mieszkaniówka 1 22) New tenement houses and housing, flats 2 - Nowe kamienice czynszowe-mieszkaniówka 2 23) Commercial Bank Warsaw Financial Center 24) Central POINT 25) ŚCIANA WSCHODNIA - EASTERN WALL -New tenement MODERN houses and trade/commerce passage - NOWE Kamienice modernistyczne i pasaż handlowy 26) Widok TOWERS  27) Novotel  28) Centrum LIM i Oxford Tower, Hotel Mariott, Intraco 2 29) Lilium Tower (planned)  30) VARSO TOWER 310m 31) CENTRAL RAILWAY STATION - DWORZEC CENTRALNY 32) Rondo 1 33) Złota 44 -Libeskind 34) Inter Continental 35) Zlote Tarasy - Golden Terraces 36) New tenement MODERN houses - NOWE Kamienice modernistyczne 37) ROTUNDA round building  38) MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ + TEATR Rozmaitości ( wkomponowane w zabudowę nową) MSN MUSEUM & THEATRE 39) HOTEL METROPOL  40) Budynek CENTRALA Komunikacyjna & Rzecznik Finansowy financial spokesman building '....wieżowce pnące się ku niebu, a w niebie.... NOWA DOMINANTA WARSZAWY jako IKONA ??? inna wersja PLNU  Robię to co trzeba oddając się temu co ważne, a co dla mnie ważne? Przedstawiam w wielu wariantach: PLAC CENTRALNY WARSZAWY TO PRZESTRZEŃ W SAMYM CENTRUM JAKO ELEMENT KRYSTALIZUJĄCY UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA BĘDĄCY NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM SPOTKAŃ WARSZAWIAKÓW     MOIM MARZENIEM JEST BY TĘ ROZŁOŻYSTĄ "ŻABĘ" oraz STRZELISTY CZUB "TORTU PIJANEGO CUKIERNIKA"-PKiN w końcu WCHŁONĘŁA ZABUDOWA WYSOKA dająca Warszawiakom nowe miejsca pracy i funkcje dla miasta.PLAC MIEJSKI również powinien w końcu uzyskać skalę miejską WARSZAWY a nie skalę DEFILAD w MOSKWIE. ZREALIZUJĘ PROJEKT Z KAŻDYM KTO BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA ZMIANĘ OBECNEGO WIZERUNKU CENTRUM WARSZAWY > > > > IDEA,KONCEPCJE,WIZJE < < < <</b> MOJE LUBczasoPISmo :) -------------------------------------------------„Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt .....Już dziś wyruszaj tam…Warszawski dzień....  ---------->>> https://www.youtube.com/watch?v=73DLmUEzWoo WARSZAWA JAKĄ MOŻE BYĆ ZA 20,30...LAT

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura