ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
FORMA ARCHITEKTONICZNA POWINNA MIEĆ DUSZĘ I CIAŁO KONSTRUKCYJNE A PODSTAWĄ URBANISTYKI POWINNA BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJONALNOŚĆ.
12 obserwujących
53 notki
64k odsłony
  702   1

Czy Prezydent Andrzej Duda budowałby taką WARSZAWĘ wokół PKiN na dawnym placu Defilad ?

new concept of zoning plan for Warsaw =/-2030 year
new concept of zoning plan for Warsaw =/-2030 year


image

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/661524,wieza-orla-bialego-nasz-wiezowiec-w-grupie-obiektow-wokol-palacu-kultury-i-nauki

image

Czy Prezydent Andrzej Duda budowałby taką WARSZAWĘ wokół PKiN na dawnym placu Defilad ?

WARSZAWA wysoka różnorodna zabudowa wokół PKiN na placu Defilad wg.ewentualnego nowego mpzp

Mam przyjemność prezentacji rozwiniętej koncepcji zabudowy obiektami bardzo wysokimi obszaru wokół Pałacu Kultury i Nauki jak i na całym placu Defilad w Warszawie. To kolejna wizualizacja projektu dla dokonania zmian w dotychczasowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Would President Andrzej Duda, our President, build such a WARSAW around the Palace of Culture and Science on the former Defilad Square? WARSAW high variety of buildings around the Palace of Culture and Science on Defilad Square according to a possible new local development 

I am pleased to present the developed concept of buildings with very high buildings around the Palace of Culture and Science and around Defilad Square in Warsaw. This is another visualization of the project to make changes to the existing local spatial development plan.

https://www.youtube.com/watch?v=LwKdKKXVmrM


Mamy taką gradację wysokościową dla proponowanych obiektów:

1) SZARE KOLORY do 30-40m kamienice,pierzeje al, Jerozolimskich ,wys,Ściany Wschodniej DTC

2) ŻÓŁTE KOLORY 40 -80m średnia wysokość obiektów mieszkalno-usługowych

3) CZERWONE KOLORY 80-150m wysokie obiekty do trzonu PKiN

4) ZIELONE KOLORY powyżej 150m nawet do 400m Dominanty wysokościowe bardzo wysokie.

JAKI CHARAKTER ZABUDOWY dla najważniejszych wież ?

Zróżnicowany.

Różnorodność architektury to najlepsze wyjście. Jednak nie "groch z kapustą", a bardziej "niech rozkwitają tysiące kwiatów"

Koncepcje oparte na neo-gotyku, art-deco, wzorów zaczerpniętych ze stylistyki dekoracyjnej, figuralnej, symbolicznej. Coś w takim kierunku jak kilka makiet/plansz niżej mogą być rozwiązaniami dla supertall-niebotyków warszawskich w tej okolicy.

We have the following height gradation for the proposed objects:

1) GRAY COLORS up to 30-40m tenement houses, frontages of al. Jerozolimskie, height of the Eastern Wall DTC 

2) YELLOW COLORS 40 -80m average height of residential and service buildings 

3) RED COLORS 80-150m high objects to the core of the Palace of Culture and Science 

4) GREEN COLORS above 150m up to 400m Very high altitude dominants. 

WHAT TYPE OF CONSTRUCTION for the most important towers? 

Differential. 

The variety of architecture is the best solution. However, not "everything mixed up", but rather "let thousands of flowers bloom" beauty point.Concepts based on neo-gothic, art-deco, patterns taken from decorative, figural and symbolic styles. Something in the direction of a few mock-ups / charts below can be solutions for supertall-skyscrapers from Warsaw in this area.


imageimage

image

image

WIĘŻA KRZYŻA NAD ORŁEM BIAŁYM Warsaw  – WARSZAWA - WHITE EAGLE CROSS MEGA TOWER

O czym mowa ? O najwyższym budynku w Warszawie (Polsce) O obiekcie wieżowym który powstałby w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wieżowiec liczyłby 300-350m wysokości i stanowiłby najwyższą w grupie dominant wieżę dla całego miasta. Coś co w szkicowej formie mogłoby prezentować się tak jak na planszy powyżej.(W dużym uproszczeniu) 

What are we talking about? The tallest building in Warsaw (Poland) about tower - building that could be created close to the Palace of Culture and Science in Warsaw. Tower could be 300-350m high and become highest construction in the group of dominants towers for the whole city. Something in the scatchy form could present as on the board above(In a large simplified)image 

Mógłby to być wysoki budynek w stylizacji ART DECO na wzór i proporcje dawnych Empire State Building(USA) czy Chrysler Building(USA)? Dlaczego nie? Obiekt utrzymany w dawnych proporcjach i stylu poniższych przykładów.(warianty,koncepcje)

Could it be a tall building in ART DECO styling, similar to and proportions of the former Empire State Building (USA) or Chrysler Building (USA)? Why not? The object is kept in the old proportions and style of the following examples. (Variants, concepts)

Więcej tu/more here:

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/661524,wieza-orla-bialego-nasz-wiezowiec-w-grupie-obiektow-wokol-palacu-kultury-i-nauki

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/960756,wieza-europa-chrzescijanstwa-the-tower-of-christianity-warsaw

imageimageimage

Więcej o charakterystyce konkretnych proponowanych wieżowców oraz o klimacie zabudowy w tym obszarze pisałem tutaj:

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/946047,wplyw-polityki-na-architekture-w-strefie-starcia-czyli-jaka-koncepcja-miedzymorza

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/661524,wieza-orla-bialego-nasz-wiezowiec-w-grupie-obiektow-wokol-palacu-kultury-i-nauki

Inne inspiracje to budynek mógłby być wzorowany na architekturze amerykańskich wież w stylu katedralnym z lat końca XIX i początku XX w :  Koncepcja zmodyfikowanej korony.

image

Na podstawie : Cathedral of Learning by the University of Pittsburgh.(2nd tallest educational building in the world), completed: 1936-------


WARTO ZWERYFIKOWAĆ ten OBECNY MPZP

HISTORIA ROZWOJU PLANOWANIA WOKÓŁ PKiN jest w skrócie przedstawiona tutaj:

image

https://www.skyscrapercity.com/threads/Śródmieście-plac-defilad-informacje-w-pierwszym-poście.228060/

https://www.skyscrapercity.com/threads/Śródmieście-plac-defilad-informacje-w-pierwszym-poście.228060/

Sugeruję aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwolić rozwijać  w takim kierunku: 

image

image

Tak aby zabudowa szła w takim kierunku:

image

image

image

Nocny widok szpicy EAGLE-TOWER CROSS:

imageimage

koncepcje wcześniejsze zabudowy wokół PKiN:

earlier concepts of development around the Palace of Culture and Science:

image

imageimage
WIĘCEJ MATERIAŁÓW   w notkach poprzednich. Zapraszam:

MORE MATERIALS in previous notes. Invite here :

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/661524,wieza-orla-bialego-nasz-wiezowiec-w-grupie-obiektow-wokol-palacu-kultury-i-nauki 

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/919398,problemy-z-zagospodarowaniem-scislego-centrum-warszawy

 https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/519301,koncepcja-rozwoju-scislego-centrum-warszawy-cz-2

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/960756,wieza-europa-chrzescijanstwa-the-tower-of-christianity-warsaw

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/956227,10-najwazniejszych-inwestycji-w-warszawie-do-roku-2030

imageimageimageimage

NEW!!! WIĘCEJ TUTAJ :

https://www.salon24.pl/u/maciejowskirobert/1187667,mega-plan-zagospodarowania-przestrzennego-scisle-centrum-warszawy-cz-3
----------------------------------------------------------

Reklama edukacyjna:
Dobra SZKOŁA RYSUNKU ! Gocław ! Warszawa

https://www.facebook.com/rysunekwarszawa/

https://www.facebook.com/rysunekwarszawa

^^^                ^^^               ^^^

image  


DYSKUSJA O ZABUDOWIE PLACU DEFILAD TEŻ TUTAJ:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=360987748217750 

 Zobacz galerię zdjęć:

Widok 1
Widok 1 Widok 2 Widok 3 nowej koncepcji Dlaczego PLAC CENTRALNY właśnie tu ? Warszawiacy spontanicznie wybrali już to miejsce na SPOTKANIA! Dlaczego PLAC CENTRALNY właśnie tu ? Warszawiacy spontanicznie wybrali już to miejsce na SPOTKANIA! Dlaczego PLAC CENTRALNY właśnie tu ? Warszawiacy spontanicznie wybrali już to miejsce na SPOTKANIA! Dlaczego PLAC CENTRALNY właśnie tu ? Warszawiacy spontanicznie wybrali już to miejsce na SPOTKANIA! Szczyt supertall Warsaw Cross&Eagle Nation-Bld. Tower-supertall Warsaw Cross&Eagle Nation-Bld. Szczyt supertall Warsaw Cross&Eagle Nation-Bld.metaloplastyka grafika usa+poland vote4donald trump Dlaczego PLAC CENTRALNY właśnie tu ? Warszawiacy spontanicznie wybrali już to miejsce na SPOTKANIA! +7 zdjęć +8 zdjęć
Widoki
Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka