Blog
ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
Robert Maciejowski
Robert Maciejowski mgr inż.arch.technik budowlan
6 obserwujących 27 notek 36901 odsłon
Robert Maciejowski, 9 listopada 2016 r.

Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?

Donald TRUMP.New hope! What strategy for POLAND?

Wszystko wskazuje na to  ,że Donald Trump będzie nowym 45-tym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Należy postawić nowe pytania w kontekście takiego obrotu sytuacji. Czy będzie to miało znaczenie dla Polski? Wielu mówiło ,że nie ma znaczenia czy nowym prezydentem będzie Clinton czy Trump.  Moje zdanie jest takie.

Wiadomo ,że prezydent to tylko jakaś część siły jaka rządzi danym państwem, bo w rzeczywistości sznurkami pociągają różne wpływowe i oddziałujące czynniki .Nie jestem politykiem, finansistą, czy analitykiem gospodarczym ale jedno mogę powiedzieć . Ameryka (USA) zmieni kurs ideologiczny, a to ważna sprawa. Kurs republikański pozwoli na to by świat powrócił do wartości .Wartości innych niż tylko te materialne, wymierne w postaci ilości kasy w bankach danego państwa. Jak wiadomo USA tak czy owak jest państwem wodzącym na wielu frontach .To czego mu brakowało ostatnio to ,tego aby jego polityka zmierzała we własciwym kierunku. Afery niszczyły reputację Ameryki a pieniądze publiczne szły nie na to na co trzeba i jak trzeba. Oto film:

Donald Trump is the new 45th president of the United States. New questions need to be raised in the context of such a turn of events. Will it be of significance for Poland? Many said it did not matter if the new president would be Clinton or Trump. My opinion is that.

It is known that the president is just a part of the power that governs a given state, because in reality strings attract different influential and influential factors. I am not a politician, financier or economic analyst but one can say. America (USA) will change the ideological course, and this is important. The republican course will allow the world to return to great values. The Values ​​other than the material ones, quantifiable in the form of the amount of money in the banks of a given state. As you know, the US is in any way a leading country on many fronts. What was lacking in recent years is that its policy is headed in the right direction. The scandals have damaged America's reputation and public money has gone unpunished. Here is the video:

To co było na jego przemówieniach  Donalda Trumpa pozwala przypuszczać ,że prezydent ,który wypłynął z ruchu oddolnego w USA stawi czoło tej korupcji i marnotrawstwu materialnemu budżetu USA.Podobnie zresztą i analogicznie wręcz jak mielismy i mamy w naszej Ojczyźnie. To tu nowa ekipa PiS musi stawić czoła rozliczeniom z korupcją i aferami poprzednich ekip PO i PSL.
---------------------------------------
This what was on Donald Trump's speeches is that the president who rased from the bottom movement in the United States faces this corruption and material waste of the US budget. Similarly, just as we have in our homeland. This is where the new PiS crew must face the corruption and the scandals of previous PO and PSL political teams which already were governing.

Rodzą się  nowe nadzieje dla Polski. Jakie?

Wydaje się ,że ideologiczne myślenie Trumpa podąża za polską DOBRĄ ZMIANĄ .

Co ma na myśli Donald Trump gdy mówi do Polaków tu poniżej, jak i wcześniej mówił do świata wyżej :

Donald Trump Meets With Polish American Congress in Chicago, Illinois

Pozostaje nam poczekać na owoce. Po owocach poznamy w jakim kierunku zmierzać będzie gabinet DONALDA TRUMPA wobec Polski. Nadzieja jest ,że obierze on kierunek wzmacniania znaczenia Polski w Europie. W tym kierunku zmierza również gabinet naszego prezydenta Andrzeja Dudy.
TO DOBRE ZNAKI DLA POLSKI I USA.

Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?

We wait for result. We will know in what direction DONALD TRUMP policy will be headed towards Poland. Hope is that he will focus on strengthening Poland's importance in Europe? This is also the direction of our President Andrzej Duda's cabinet.

THIS GOOD SIGN FOR POLAND AND USA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS.

Kolejne pytania już moje osobiste:

Na swoim polu architektoniczno-urbanistycznym odniosę się do niekończącej się dyskusji na temat przyszłego rozwoju Warszawy w kontekście zmian zachodzących obecnie w USA.
Jak mogłyby wyglądać wieżowce , projekty głównych warszawskich wież wokół Pałacu Kultury i Nauki ?
(Czy?) Budynek mógłby zawierać elementy bardzo ważne dla podkreślenia polskiej narodowości jak i przykładowo mieć szpicę z białym orłem podobnym do "American Eagle"?Czemu nie? Nad wejściem do obiektu mogłoby być kredo "IN GOD WE TRUST" ? Wszystko się zgadza.Przywiązanie obu narodów do Boga,Honoru i Ojczyzny. Patriotyczne i duchowe elementy czas przywracać
--------------------
In my field of architecture and urban planning I will refer to the endless discussion about the future development of Warsaw in the context of the changes currently taking place in the USA.
What would the skyscrapers look like, the main Warsaw towers around the Palace of Culture and Science?
Could the building contain elements that are very important to highlighting Polish nationality and, for example, having a white eagle similar to "American Eagle"? Over the entrance to the facility could be inscription "IN GOD WE TRUST"? All agree. Involvement of both nations to God, Honor and Homeland. Patriotic and spiritual elements to restore time.

Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?

Z czasów przemian w Polsce pamiętam były popularne takie krzyżyki jak wyżej po prawej.

------------------

To mogłaby być polsko - amerykańska inwestycja (?) Kilka różnych symulacji , improwizacji  --->

Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?

Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?

Donald TRUMP.Nowe nadzieje ! Jaka strategia dla POLSKI ?

Opublikowano: 09.11.2016 13:03. Ostatnia aktualizacja: 14.07.2017 01:54.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

ARCHITEKT-"Miasto moje a w nim..." image Robię to co trzeba oddając się temu co ważne,a co dla mnie ważne?Przedstawiam w wielu wariantach: https://youtu.be/w_XkVSZyabw image image image image image image MOIM MARZENIEM JEST BY TĘ ROZŁOŻYSTĄ "ŻABĘ" oraz STRZELISTY CZUB "TORTU PIJANEGO CUKIERNIKA"-PKiN w końcu WCHŁONĘŁA ZABUDOWA WYSOKA dająca Warszawiakom nowe miejsca pracy i funkcje dla miasta.PLAC MIEJSKI również powinien w końcu uzyskać skalę miejską WARSZAWY a nie skalę DEFILAD w MOSKWIE. image image image imageimageimage ZREALIZUJĘ PROJEKT Z KAŻDYM KTO BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA ZMIANĘ OBECNEGO WIZERUNKU CENTRUM WARSZAWY image > > > > IDEA,KONCEPCJE,WIZJE < < < <</b> image image image image MOJE LUBczasoPISmo :) -------------------------------------------------„Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt .....Już dziś wyruszaj tam…Warszawski dzień.... image WARSZAWA JAKĄ MOŻE BYĆ ZA 20,30...LAT image

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • ...
  • Tu mniej znaczy więcej.Zwłaszcza wtedy kiedy tak bardzo idea pomnika opluwana jest przez...
  • Nie klnij! Nie wyzywaj!  Nic to nie da. Boli cię dobra zmiana.

Tematy w dziale