Blog
marix39
marix39
marix39 Polak , biblijny chrześcijanin
1 obserwujący 78 notek 19449 odsłon
marix39, 6 lipca 2017 r.

Komunia święta a Słowo Boże

244 33 1 A A A

"Grzegor

00
Proces tez został bardzo dokladnie opisany :
"Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». ..........."A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje»."
Cóż do prostoty tego procesu można więcej dodać?
Tej prostoty diabeł nie był w stanie zdzierżyć czemu dał wyraz bardzo szybko."

To jest komentarz pana Grzegora pod notką *Na czym polega proces zbawienia człowieka?* Pan Grzegor,zamieścił wersety z Ewangelii Jana z szóstego rozdziału.Gdyby ów pan otworzył Biblię i przeczytał ten rozdział od początku,poznałby  kontekst, w którym Jezus wypowiedział te słowa,oraz zauważyłby,że ostatnia wieczerza,do której również się odwołał,opisana jest dopiero
w rozdziale trzynastym.
Wróćmy do J6 kilka wersetów wcześniej niż pan Grzegor był uprzejmy zacytować.

J6,26-32
" W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.  Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».  Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?»  Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».  Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?  Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba».  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. "

Teraz wiemy,w jakim kontekście Pan wypowiedział te słowa.Żydzi,chodzili za Nim,żeby napełnić swoje brzuchy,bo rzecz dzieje się tuż po cudzie rozmnożenia chleba.Kolorem żółtym,oznaczono to,co Jezus ma na myśli,wypowiadając słowa z dalszych wersetów.Jezus w swojej retoryce posługiwał się chlebem,aby uzmysłowić Żydom,że jeśli uwierzą w Niego,będą syci po wieczne czasy.Mam nadzieję ,że jest już wszystko jasne.

Jak rozumieli słowa ,wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy przez Jezusa,pierwsi chrześcijanie?
Dz2,42
"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach."
Dz20,7
" W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy."

Myślę że jakikolwiek dodatkowy komentarz jest zbędny,do tych wersetów.
Co mówi nauka apostolska,w kontekście ostatniej wieczerzy?

1Kor11,23-26
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę».  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».  Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie."

Widzimy naukę Pawła?Spożywając chleb i pijąc wino z kielicha,głosimy śmierć Pańską.Paweł nie mówi,o spożywaniu Ciała i Krwi Jezusa,które miałyby się pojawić w wyniku czarów, czy zaklęć odprawianych nad winem i chlebem.Mam nadzieję ,że temat został wyjaśniony i stał się oczywistością.

We wczorajszej notce wyjaśniliśmy sobie za pomocą Słowa Bożego,w jaki sposób,chrześcijanie przyjmują do swego serca Zbawiciela.Jak nietrudno zauważyć ,czynią to raz na zawsze.Po zaproszeniu Pana do swojego życia,Ten pozostaje już w nas na wieki,zgodnie ze Swoim Słowem.
Komunia święta  jest powtarzana wielokrotnie,na skutek manipulacji Słowem,o której powiedzieliśmy sobie wyżej,używając do tego komentarza pana Grzegora.Po co tak wypaczono Słowo Boże?Gdzie kończy swój bieg,owa komunia?Ano tam,gdzie pęto kiełbasy,czy kartofel,którego zjadłeś,mianowicie w ściekach.Pan pokazuje tym samym,gdzie jest miejsce tej absurdalnej teologii.

[marek]
Opublikowano: 06.07.2017 09:15. Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017 13:46.
Autor: marix39
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • "Kto i kogo zapewnia w Słowie ? Ludzie ludziom..." - przypuszczałem,że ma pan takie...
  • "Newton się pomylił, nikogo nie zwiódł - to zasadnicza różnica- to ludzie pod wpływem...
  • "Ale tak samo postępowali Faryzeusze - badacze Pisma, pełni cytatów ( czy wypełniana...

Tematy w dziale Społeczeństwo