Projekt Sądu Najwyższego Solidarnej Polski – co zawiera?

Projekt przewiduje likwidacje dotychczasowych izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Fot. PAP
Projekt przewiduje likwidacje dotychczasowych izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Fot. PAP
Sąd Najwyższy składający się z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczny sędziów SN i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd - to niektóre z głównych założeń projektu nowej ustawy o SN, który we wtorek wpłynął do Sejmu.

Projekt Sądu Najwyższego Solidarnej Polski

Przedstawicielem autorów projektu jest poseł Piotr Sak z Solidarnej Polski. Propozycja, datowana na wtorek, została zamieszczona na stronach Sejmu.

Polecamy:

Putin prosi o użycie wojsk za granicą. Jest stosowny wniosek

Bojkot meczu Polski z Rosją? Boniek jednoznacznie, PZPN pyta FIFA o bezpieczeństwo

"Projekt przewiduje likwidacje dotychczasowych izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. W ich miejsce utworzone zostaną dwie nowy izby – Izba Prawa Prywatnego oraz Izba Prawa Publicznego" - głosi uzasadnienie opisujące główne kierunki zaproponowanych zmian.

Do właściwości Izby Prawa Prywatnego mają należeć sprawy dotychczas rozstrzygane przez Izby: Cywilną, Pracy oraz częściowo Kontroli Nadzwyczajnej. Z kolei dla Izby Prawa Publicznego właściwe mają być m.in. sprawy dotąd należące do właściwości Izby Karnej oraz pozostałe z Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

"Ustawa odmiennie niż dotychczas reguluje kwestie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych. Projekt zakłada likwidację, budzącej największe kontrowersje wśród części opinii publicznej oraz w instytucjach międzynarodowych, Izby Dyscyplinarnej" - podkreślono w uzasadnieniu.


Sprawy dyscyplinarne sędziów, a także adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz komorników sądowych, rozpatrywać ma także Izba Prawa Publicznego. Będzie ona również rozstrzygała w sprawach immunitetów lub zezwoleń na aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, a także w sprawach z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku.


"Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa SN, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin SN, w którym ustali liczbę stanowisk sędziego SN, nie większą niż 30" - głosi jeden z artykułów projektu.

Zmianie - według projektu - ulec miałby model rozpatrywania kasacji i skarg kasacyjnych. "Skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym rozpatrywana będą co do zasady przez sądy apelacyjne" - wskazano. Sądy apelacyjne miałyby rozpatrywać - co do zasady - również kasacje w postępowaniu karnym.

"Kasację do SN złożyć będzie mógł Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd drugiej instancji zobowiązany będzie przesłać SN odpis kasacji w każdej sprawie. SN w terminie 60 dni od dnia doręczenia mu odpisu kasacji będzie mógł postanowić o przyjęciu jej do rozpoznania" - zaproponowano. Analogiczne zasady miałyby obowiązywać w odniesieniu do skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych.

Projekt utrzymuje instytucję skargi nadzwyczajnej, choć proponuje kilka modyfikacji odnoszących się do tych skarg. 

KW

Czytaj dalej:

Kaczyński o decyzji w sprawie Nord Stream 2: lepiej niż nic, ale dużo za mało

Szwecja przyjmowała hurtowo imigrantów. Teraz mówi "nie" Ukrainie

Pracownik UJ straci pracę po kontrowersyjnym wpisie na temat aborcji

Kaczyński o rewolucji w armii. Projekt o obronie Ojczyzny przyjęty przez rząd

Tusk przerwał milczenie ws. agresji Putina. Złożył obietnicę, będzie działać

Lubię to! Skomentuj32 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo