Generałowie Kukuła, Mika i Klisz podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. (fot. PAP)
Generałowie Kukuła, Mika i Klisz podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. (fot. PAP)

Zmiany w Siłach Zbrojnych RP. Prezydent mianował nowych dowódców

Redakcja Redakcja Wojsko Obserwuj temat Obserwuj notkę 63
W poniedziałek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda mianował Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z kolei generał brygady Maciej Klisz mianowany został na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zmiany wśród dowódców Sił Zbrojnych RP

Zmiany na dowódczych stanowiskach związane są z zakończeniem kadencji generała Jarosławowa Miki na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Prezydent Andrzej Duda nadał generałowi Mice Krzyż Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Zmiany te związane są również z końcem kadencji Wiesława Kukuły na stanowisku Dowódcy WOT. Zakończyła się ona wraz z końcem 2022 roku.

Nowe obowiązki generałów

Generałowie Kukuła i Klisz zaczną pełnić swoje nowe obowiązki we wtorek 7 lutego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w funkcjonowaniu polskich Sił Zbrojnych w ciągu ostatnich lat.


Generał Kukuła mianowany na Dowódcę Generalnego RSZ

W 2016 generał Kukuła został wyznaczony przez ówczesnego ministra obrony narodowej na stanowisko dowódcy WOT. Pieczę nad tą formacją sprawował do końca 2022 roku. Wcześniej służył m.in. w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, był także dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów.

Generał Klisz nowym dowódcą WOT

Generał Klisz był zastępcą dowódcy WOT od 2020 r., wcześniej sprawował funkcję szefa sztabu formacji. Pracował również m.in. w Dowództwie Wojsk Specjalnych, był też szefem sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów. Brał udział w misjach w Bośni i Hercegowinie, a także Afganistanie.

Przeszłość generała Jarosława Miki

Z kolei kończący kadencję na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ generał Jarosław Mika pełnił tę funkcję od 2017 roku. W przeszłości m.in. dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, był szefem sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, służył także w ramach PKW w Iraku, a także brał udział w misji ISAF w Afganistanie. 

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo