Dopłaty rocznej w ramach PPK mogą spodziewać się wyłącznie osoby, które spełniły określony ustawowo warunek. Fot. Pixabay/Canva
Dopłaty rocznej w ramach PPK mogą spodziewać się wyłącznie osoby, które spełniły określony ustawowo warunek. Fot. Pixabay/Canva

Wejdziesz na konto i się zdziwisz. Do soboty państwo roześle zapomniane dopłaty

Redakcja Redakcja Finanse osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 17
Do najbliższej soboty, czyli do 15 kwietnia, na konto osób oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) powinna trafić dopłata roczna. Mogą spodziewać się jej wyłącznie osoby, które spełniły określony ustawowo warunek.

PPK. Roczna dopłata od państwa

Na konta około 1,7 mln uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) trafi w tych dniach dopłata roczna od państwa. Przelewy realizowane są od 29 marca. Ich łączna kwota to ponad 410 mln złotych. Kto i kiedy otrzyma przelew na konto PPK? Ile wynosi roczna dopłata od państwa?

PPK. Ile wynosi roczna dopłata dla uczestników?

Z tytułu uczestnictwa w programie w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną w wysokości 240 złotych.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kto otrzyma roczną dopłatę na rachunek PPK

Kto otrzyma roczną dopłatę w ramach PPK?

Dopłatę roczną otrzymują osoby, których wpłaty na rachunku PPK w danym roku wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uwaga – mowa zarówno o wpłatach podstawowych, jak i dodatkowych (finansowanych przez pracownika i podmiot zatrudniający).

Uczestnicy o niższych dochodach, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc., muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty.


Kiedy na rachunek PPK trafi roczna dopłata 

Dopłata trafia na rachunek PPK nie później niż do dnia 15 kwietnia roku, który następuje po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna. Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK otrzymuje tylko jedną dopłatę roczną - niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK.

Dopłaty roczne trafiają na rachunek PPK zasilany bieżącymi wpłatami, a gdy założono je jednocześnie to na rachunek, gdzie zgromadzono więcej środków.

W tym miejscu możecie przeczytać najnowsze informacje na temat PPK oraz porady na temat oszczędzania w ramach programu.

Źródło zdjęcia: Dopłaty rocznej w ramach PPK mogą spodziewać się wyłącznie osoby, które spełniły określony ustawowo warunek. Fot. Pixabay/Canva


Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka