Adwokat Monika Horna-Cieślak. Fot. PAP/Leszek Szymański
Adwokat Monika Horna-Cieślak. Fot. PAP/Leszek Szymański

To nowa Rzecznik Praw Dziecka? „Katolickie dzieci organizują święto zmarłych”

Redakcja Redakcja Dziecko Obserwuj temat Obserwuj notkę 154
Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowały w poniedziałek kandydaturę Moniki Horny-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Horna-Cieślak mówiła w Sejmie, że jest przeciwniczką „klapsów” i opowiada się za edukacją seksualną i popiera „tęczowe piątki”. Adwokat zadeklarowała, że będzie wspierać „tęczowe piątki”, „tak jak święto zmarłych, które organizują dzieci katolickie”.

Sejmowe komisje poparły kandydaturę Moniki Horny-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka

Za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatki KO, Lewicy, PSL-TD i Polski 2050 - TD głosowało 36 posłów, 14 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Monika Horna-Cieślak odpowiadała na pytania posłów i organizacji pozarządowych.

Sylwetkę kandydatki przedstawiła posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że za kandydatką stoją kwalifikacje i umiejętności, a także wieloletnia praca na rzecz dzieci i z dziećmi. Dodała, że Horna-Cieślak spełnia wszystkie warunki do objęcia funkcji RPD.


Horna-Cieślak tematyką ochrony dzieci "zajmuje się od 14. roku życia"

Kandydatka na RPD podkreśliła, że tematyką ochrony dzieci zajmuje się od 14. roku życia, kiedy w Polsce toczyła się dyskusja o przemocy w rodzinie. – W wieku 14 lat zapoznałam się z tym tematem, tak, jak myślę, większość polskiej społeczności i poczułam w sobie młodzieńczy bunt. Bunt na to, że osoby dorosłe potrafią krzywdzić dzieci. (...) Ten bunt niosę w sobie cały czas, ponieważ nie zgadzam się na to, by prawa dzieci były naruszane – mówiła Horna-Cieślak.

Wskazała, że urząd RPD nie powinien być „urzędem partii politycznych, czy światopoglądu jednego człowieka”.

Nakreślając swoją wizję sprawowania tej funkcji powiedziała, że „każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest autentyczne, mądre, a urząd Rzecznika Praw Dziecka nie może nikogo segregować, dyskryminować i poniżać”.

Wskazała, że pierwszą decyzją po objęciu urzędu byłoby mianowanie na zastępcę RPD osobę młodą. Zapowiedziała też powołanie rady osób młodych przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Horna-Cieślak zaznaczyła, że wywodzi się ze środowiska organizacji pozarządowych i zamierza korzystać z ich opinii.


Co Horna-Cieślak sądzi o in vitro i aborcji

Posłowie pytali kandydatkę na RPD m.in. o stanowisko w sprawie metody in vitro i aborcji.

– Urząd Rzecznika Praw Dziecka jest miejscem, które ma łączyć ludzi, a nie dzielić – odpowiedziała Horna-Cieślak. – Jeżeli będę się wypowiadała, jako Rzecznik Praw Dziecka, to dopiero po zebraniu konsultacji osób młodych (...). Ja przedstawię państwu politykom te poglądy, a państwo, jako politycy, podejmiecie w tym zakresie decyzję – dodała.

Odnosząc się do pytań dotyczących wychowania dzieci podkreśliła, że jest „przeciwniczką karania dzieci, klapsów i jakiejkolwiek formy przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej”. – Bicie dzieci jest złe, klapsy są złe, stosowanie jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci jest złe – dodała.

"Szkolne oceny z wychowania naruszają prawa ucznia i należy je znieść"

Zdaniem kandydatki na RPD, szkolne oceny z wychowania naruszają prawa ucznia i należy je znieść.

Pytana o opinie w sprawie mundurków szkolnych oceniła, że stroje nie powinny być odgórnie narzucane, a szkoła powinna mieć tu prawo do autonomicznej decyzji.

Zdaniem Horny-Cieślak, obecnie za mało poruszany jest temat dzieci w sieci. Zapowiedziała kampanię na rzecz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Kandydatka na Rzecznika Praw Dziecka: Należy rozróżnić edukację erotyczną od seksualnej

Kandydatka na RPD odniosła się także do pytań dotyczących edukacji seksualnej w szkołach. Jak zauważyła, w dyskusji na ten temat należy rozróżnić edukację erotyczną od seksualnej. – Zajmuję się sprawami o wykorzystanie seksualne dzieci. Dzieci mówią do mnie w wieku 14 lat: pani Moniko, ale ja nie wiedziałam, kiedy miałam 6 lat, że zły dotyk jest zły, bo mi nikt o tym nie powiedział – wskazała kandydatka na RPD.

– Uważam, że edukacja seksualna jest potrzebna i powinna być ukształtowana z udziałem rodziców – dodała Horna-Cieślak.

Podkreśliła, że należy podjąć także działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. – Sama jestem pod opieką psychologa z racji wykonywanego zawodu. Mam zamiar odczarować zawód psychologa, uważam, że mówienie o tym jest bardzo ważne – powiedziała.

Co z "tęczowymi piątkami" i wsparciem dzieci LGBT

Posłowie pytali kandydatkę na RPD o opinie w sprawie „tęczowych piątków” i wsparcia dzieci LGBT.

Horna-Cieślak zadeklarowała, że będzie wspierać „tęczowe piątki", "tak jak święto zmarłych, które organizują dzieci katolickie”.

Pytana o ocenę obecnego RPD Mikołaja Pawlaka powiedziała, że zabrakło w jego działaniach m.in. kampanii społecznych, czy szkoleń na temat praw i potrzeb dzieci.

Pytana o swoje autorytety wskazała na rodziców.


Kim jest Monika Horna-Cieślak

Kandydatka na RPD urodziła się 5 grudnia 1989 r. w Grudziądzu. Jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Horna-Cieślak tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z największą organizacją pozarządową, zajmująca się tematem krzywdzenia dzieci - Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Kandydatka jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą.

Horna-Cieślak została zgłoszona przez kluby KO, Lewicy, PSL-TD i Polski 2050 - TD

Horna-Cieślak została zgłoszona przez kluby KO, Lewicy, PSL-TD i Polski 2050 - TD.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.

KW

Źródło zdjęcia: Adwokat Monika Horna-Cieślak. Fot. PAP/Leszek Szymański

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości