Lista notek dla taguoligarchia

" Najogólniej rzecz ujmuj ąc, oligarchia to rządy mogące upodabniać się do dyktatorskich, które cechują się przywłaszczeniem suwerennej roli w państwie przez dość wąską grupę, np. wyodrębnioną ze starszyzny rodowej lub elit...

Dział: Polityka, Temat: Rząd