0 obserwujących
85 notek
91k odsłon
132 odsłony

Anatolij Golicyn. Rozdział 24. Oddziaływanie programu Dezinforma

Wykop Skomentuj1

Kształtowanie zachodnich ocen świata komunistycznego
Rozpoczęcie strategicznego programu dezinformacji w 1958 roku, unieważniło dotychczasową metodologię, którą posługiwali się zachodni badacze zagadnień komunizmu. Starannie kontrolowany zalew informacji został wypuszczony w świat, poprzez cały zestaw źródeł informacji, będących pod komunistyczną kontrolą. Podobnie jak w okresie NEP-u z lat dwudziestych, ten zalew informacji zmylił i zniekształcił zachodnie poglądy, dotyczące sytuacji w świecie komunistycznym. Zachodni analitycy, którzy nie mają możliwości dostępu do wewnętrznych informacji, odnoszących się do komunistycznego strategicznego myślenia, planowania i metod operacyjnych [pisane w 1984 r.], z zadowoleniem przyjęli za dobrą monetę ten nowy strumień informacji. Bowiem nie zdawali sobie sprawy z tego, że ich konwencjonalne metody analizowania zostały unieważnione i odwrócone przez komunistycznych strategów. Z powodu celowego budowania przez tych strategów fałszywego obrazu rozpadu jedności komunistycznej, świat niekomunistyczny nie doceniał a nawet ignorował widoczne i znaczące, od roku 1957 dowody, wskazujące na harmonijną współpracę blokową na podstawach nowej równości i zaangażowania się w fundamentalne zasady ideologiczne oraz cele dalekosiężnej polityki.

Nowy sposób zarządzania pozwala na zastosowanie różnorodności taktycznych w skali krajowej i międzynarodowej i dostarcza nieograniczonych możliwości krajom Bloku, dla realizowania ich wspólnych zamierzeń, ukierunkowanych na fałszywe przedstawianie faktycznego stanu ich stosunków, gdy tylko służy to ich wzajemnej korzyści. W sposób niezauważalny dla Zachodu, ideologia komunistyczna została uwolniona ze stalinowskiego kaftana i ożywiona według leninowskich wytycznych. Komunistom udało się fałszywie przedstawić tę zamianę jako spontaniczną podmianę ideologii przez motywacje narodowe, które według tego schematu miałyby okazać się napędową siłą komunistycznego świata.

Analizy niekomunistyczne stawały się coraz powszechniej oparte na informacji wypływającej ze źródeł komunistycznych. Podczas gdy obserwatorzy w świecie niekomunistycznym wykazywali czasem, do pewnego stopnia, świadomość, że informacje docierały do nich przez kanały pod komunistyczną kontrolą, jednak absolutnie nie rozpoznano faktu, że te informacje były dla nich specjalnie preparowane za „żelazną kurtyną”, na własny, komunistyczny pożytek. Polityczna rola służb wywiadowczych została zignorowana, a ponieważ dowody na planowanie i koordynowanie działań Bloku były również niedostrzegane, toteż rozwój wewnętrznej opozycji oraz wybuch sporów pomiędzy państwami i partiami komunistycznymi były błędnie postrzegane, jako spontaniczne wydarzenia.
Jeszcze do roku 1960, pomimo rozłamu Tito-Stalin z 1948 roku czy powstań na Węgrzech i w Polsce [Poznań] w roku 1956, świat niekomunistyczny był skłonny zaakceptować fakt rozwijania się spójnego bloku komunistycznego i ruchu międzynarodowego. Niektórzy analitycy zachodni, jak profesor Possony, już wtedy odczytywali decyzje 81 partii komunistycznych z listopada 1960 r., jako przejawy wspólnej, dalekosiężnej polityki komunistów.

Lecz powszechne przyjmowanie przez zachodnich mężów stanu, dyplomatów, służby wywiadowcze, naukowców, dziennikarzy oraz ogół społeczeństwa, za dobrą monetę wszystkich kolejnych oznak konfliktów i braku jedności w świecie komunistycznym, doprowadziło do pochopnego przyjęcia przez Zachód nowego stanowiska, które wcześniej byłoby nie do pomyślenia, a wskutek którego poglądy profesora Possony’ego i innych zaczęły być traktowane jako anachroniczne, o ile nawet nie „przedpotopowe”. Manifest 81 partii przyjęto jako tymczasowy, posklejany kompromis między partiami wystarczająco skłóconymi, a przy tym próbującymi to ukryć, dla których plany wspólnej polityki są z góry skazane na klęskę, więc je zignorowano, jako niegodne zawracania głowy. Oznaki ewolucji i rozłamów w świecie komunistycznym pojawiały się w ilości wprost przytłaczającej, a ponieważ cechowało je prawdopodobieństwo, więc opinia Zachodu uznała za niemożliwe kwestionowanie ich zgodności ze stanem faktycznym. Szczególnie ważkie konsekwencje miało zaakceptowanie rozłamu chińsko-sowieckiego jako rzeczywistego zjawiska, gdyż stało się to wspólną bazą, dla wszystkich, niekomunistycznych analiz, odnośnie bieżących i przyszłych tendencji, kursów politycznych i całej sytuacji w świecie komunistycznym.

W rezultacie, zostało przytępione dostrzeganie przez Zachód ofensywnych zamierzeń komunistycznych i zlekceważono dowody na to, że odbywa się dokładna koordynacja strategii komunistycznej i wspólne realizowanie ich światowej polityki.
Ponieważ strategiczna dezinformacja nie została, jako taka, rozpoznana przez Zachód, więc zachodnie opinie, dotyczące wewnętrznych wydarzeń w świecie komunistycznym, stawały się coraz bardziej określane i kształtowane przez komunistycznych strategów, w interesie ich własnej, dalekosiężnej polityki. Porzucenie w Związku Sowieckim hasła z „dyktaturą proletariatu”, wprowadzenie przedsiębiorstw zorientowanych na prawa rynku i para jeszcze innych przejawów reform ekonomicznych, wydawało się zapowiedzią nawrotu do kapitalizmu. Rozumowano, że poprawianie się bytowych standardów w ZSRR doprowadzi do stępienia sowieckich apetytów na rewolucyjne zmiany, oraz spowoduje zwiększanie społecznych nacisków na reżim, by zezwolił na więcej wolności i poprawę zaopatrzenia w dobra konsumpcyjne. Zachód zauważył, że występują różnice wśród przywództwa sowieckiego, pomiędzy liberalnymi reformatorami a konserwatywnymi ideologami, w traktowaniu przez nich problemów społecznych w kraju i potrzeby dokonania zmian oraz wprowadzenia rzeczywistego postępu; dostrzeżono zmniejszenie nacisków na propagandę ideologiczną; to utwierdziło Zachód w przekonaniu, że w ZSRR trwa, nieprzerwanie, walka o władzę, głównie zakulisowa, a czasem jawna, jak w przypadku zdymisjonowania Chruszczowa.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale