Polish Facts and Figures
"Tylko prawda jest ciekawa."
3 obserwujących
24 notki
4916 odsłon
  114   0

Problem intelektualny klasy decydujacej (8) "Konstytucyjny przekręt w Trybunale"

10 czerwca br. portal wPolityce UJAWNIŁ o próbie "wprowadzenia tylnymi drzwiami małżeństw LGBT w Polsce!" i pytał "W Trybunale Konstytucyjnym jest pięć skarg. Czy ta operacja może się udać?"

Niżej o co chodziło:

"W Trybunale Konstytucyjnym znajduje się obecnie 5 spraw, w których skarżący domagają się stworzenia w prawie polskim możliwości zawierania przez osoby tej samej płci małżeństw, ewentualnie związków partnerskich. Każdą z nich zainicjowano w trybie tzw. skargi konstytucyjnej."

a tutaj najciekawszy fragment:

"Sprawa jest o tyle ciekawa, że wszystkie tych pięć skarg konstytucyjnych nie podaje jako WZORCA KONTROLI art. 18 konstytucji. Starają się przez treść art. 47 „ugryźć” ten temat,

uznając, że skoro w art. 47 mamy prawną ochronę prywatności, w tym między innymi życia rodzinnego, to w gruncie rzeczy władze publiczne nie powinny ingerować na przykład w to, jakie cechy fizyczne powinni posiadać nupturienci [osoby chcące zawrzeć związek małżeński - przyp. red.]

— tłumaczy w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Jarosław Szymanek ustrojoznawca." / koniec cytatu

****** Art. 18. Zasada ochrony rodziny . Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. ******

Bystry czytelnik powinien od razu zawołać "Chola! Chola! To jak to? To Trybunał Konstytucyjny, który ma niby badać "za zgodność z Konstytucją" , nie położy na stół Konstytucji, i nie powie lubieżnikom że zgodnie z zawartym w niej art. 18. małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a nie "dwojga kóz"?"

Odpowiem, może tego nie zrobić, bo jest (niby) ZWIAZANY TREŚCIĄ SKARGI, czyli innymi słowy ma badać "to i tak/ z tym i tym" (a nie całą Konstytucją) , czyli tak, jak byle cwaniak każe mu badać, żeby doszło do "konstytucyjnego przekrętu w Trybunale" na jego, "skarżącego", korzyść. : /

I teraz moje prywatne pytanie: Czy Trybunał Konstytucyjny ZWIAZANY TREŚCIĄ SKARGI jest wolnym i niezależnym sądem prawa?  

Nie! Jak coś jest ZWIĄZANE to to coś nie jest ani wolne , ani niezależne. / Dlatego w poprzedniej notce wystąpiłem z PETYCJĄ do Prezydenta RP o 

nowelizację "Ustawy (WIĄŻĄCEJ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY) z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym" (art. 47.4) przez dodanie po słowach (skarżący składa) "wskazanie wzorca kontroli" słów "jeśli wzorcem kontroli nie jest Konstytucja"

Jeśli te słowa zostaną dodane, TK nie będzie badał spraw z jednym, wybranym przez cwaniaków artykułem Konstytucji, tylko z całą Konstytucją.

Jeśli Prezydent RP tego nie zmieni, już wkrótce ustawowo ZWIĄZANY / UBEZWŁASNOWOLNIONY Trybunał Konstytucyjny może orzec, że małżeństwo "kozy z kozą" jest zgodne z art. 47 Konstytucji.

Czy tak bedzie? / Czy dojdzie do "konstytucyjnego przekretu w Trybunale", ... takiego samego jak ten, gdy badano "zgodność z Konstytucją" konstytucyjność wyboru Krajowej Rady Sądownictwa? **

I tutaj trzeba dodać z całą mocą, jeśli procedura badania "konstytucyjności ustaw" będzie się odbywać "za zgodność" z wybranym artykułem Konstytucji, a nie tak jak to zostało zapisane "z Konstytucją" , to nie tylko Polska, jako państwo, bedzie "państwem z dykty", tylko tego państwa po prostu nie będzie.

----------------

*   https://wpolityce.pl/polityka/554316-ujawniamy-nowa-proba-wprowadzenia-malzenstw-lgbt-w-polsce

** https://www.salon24.pl/u/fakty1944/1154631,problem-intelektualny-klasy-decydujacej-7-petycja-do-prezydenta-rp

W wyroku z dnia 18 lipca 2007 r., w sprawie K25/07 ówczesny Trybunał Konstytucyjny badając między innymi nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z "WZORCEM KONTROLI" / Reguły ustalania składu KRS (Konstytucja art.2, art. 32, art. 186 ust. 1, art.187 ust.1 pkt. 2), w pkt. 5 uzasadnienia do wyroku

w punkcie 12 swojego uzasadnienia do wyroku K25/07 Trybunał Konstytucyjny stwierdził:

Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa. Orzekając w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją (Trybunał Konstytucyjny) jest ZWIĄZANY GRANICAMI WNIOSKU

(obecnie dotyczy to art. 47 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; autor notki)

z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNEGO KONTEKSTU KONSTYTUCYJNEGO, norm funkcjonalnie powiązanych ze wskazanymi jako wzorce przepisami Konstytucji i zawierającymi normy będącymi podstawą kontroli 

(czyli z wszytkimi przepisami Konstytucjji odnoszacymi się do przedmiotu kontrolowanego fragmentu ustawy; autor notki),

z uwzglednieniem, czy nie nastąpiło naruszenie takich zasad, jak zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), czy zasada legalizmu ( art.7 Konstytucji).

Dodatkowo, w punkcie 1 tego wyroku czytamy:

"Naruszeniem Konstytucji jest sytuacja, w ktorej ustawodawca regulując konstytucyjne prawo uprawnionego (w tym wypadku samego Trybunału Konstytucyjnego; autor) UZUPEŁNIA KONSTYTUCJĘ i dokonuje jej ograniczającego dointerpretowania" / koniec cytatu 

Chyba jest jasne. / Art. 47.4 Ustawy (WIĄŻĄCEJ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY) z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym" powinien zostać uściślony tak, aby było jasne, że Trybunal Konstytucyjny ma obowiązek badać zaskarżone fragmenty prawa z całą Konstytucją , a nie tylko jej fragmentem.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale