Polish Facts and Figures
"Tylko prawda jest ciekawa."
3 obserwujących
25 notek
5152 odsłony
  340   0

No i "po ptokach" (2), .... czy Polacy wiedzą czego naprawdę chcą Żydzi? cz.1

image

image

Foto: zrzut strony Ambasady USA z 2007 r. internet / mapa Wikipedia


Wypis z raportu 2020 do amerykańskiej ustawy JUST Act*: Polska / * Znanej w Polsce jako "447" 

Przegląd

II wojna światowa rozpoczęła się w Europie wraz z inwazją na Polskę przez nazistowskie Niemcy 1 września 1939 r. Od 1939 r. do połowy 1941 r. nazistowskie Niemcy okupowały zachodnią Polskę, podczas gdy Związek Radziecki, w porozumieniu z nazistowskimi Niemcami, okupował wschodnią Polskę. W czerwcu 1941 Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, wciągając całą Polskę pod okupację hitlerowską. (...)

Rząd RP na uchodźstwie, utworzony w 1939 r. z siedzibą w Londynie, dołączył do sił alianckich, sponsorował ruch oporu wobec okupacji hitlerowskiej i dostarczał aliantom informacji o zbrodniach, jakich naziści popełnili w okupowanej Polsce. Podczas gdy niektórzy obywatele polscy brali udział w mordowaniu Żydów, inni angażowali się w działania na rzecz ratowania Żydów, z wielkim osobistym ryzykiem, biorąc pod uwagę, że naziści traktowali takie czyny jako zagrożone karą śmierci. Yad Vashem zidentyfikował 6992 polskich obywateli jako ratowników – znanych jako Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.

Znaczna część Polski została zniszczona podczas wojny, w tym Warszawa, którą naziści zrównali z ziemią po powstaniu warszawskim 1944 roku. Oprócz katastrofalnych strat w ludziach straty materialne oszacowano na ponad 48 miliardów dolarów w przedwojennych dolarach i obejmowały zniszczenie historycznych zabytków i narodowych skarbów. Pod koniec wojny Związek Radziecki zaanektował około jednej trzeciej przedwojennego wschodniego terytorium Polski, zmuszając miliony Polaków do porzucenia swojej własności i przeniesienia się na zachód. Powojenny reżim komunistyczny znacjonalizował następnie własność prywatną i przemysł oraz skomplikował przyszłe wysiłki związane z restytucją własności, budując infrastrukturę publiczną, mieszkania publiczne i przemysły państwowe na niesłusznie zajętych gruntach prywatnych i komunalnych.

Obywatele polscy stracili znaczne mienie i majątek w czasie II wojny światowej i czasów komunizmu. Nazistowski reżim okupacyjny specjalnie skierował na polskich Żydów eksterminację i wywłaszczenie całego ich mienia podczas Holokaustu. Chociaż polski rząd utrzymuje, że wdrożył szeroko zakrojone ustawodawstwo, Polska jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej z poważnymi problemami dotyczącymi własności z czasów Holokaustu, które nie uchwaliło kompleksowej krajowej ustawy o restytucji mienia prywatnego. Ocaleni z Holokaustu i ich potomkowie będący obywatelami amerykańskimi donoszą, że procesy wymagane do odzyskania ich własności prywatnej przez polski system sądowy lub w drodze ugody z władzami krajowymi lub lokalnymi są długotrwałe, kłopotliwe, kosztowne i w dużej mierze nieskuteczne. Niektórzy wyrazili frustrację, że nawet po restytucji nieruchomości wyzwania ze strony najemców lub inne osoby uniemożliwiają pełne wykorzystanie ich nieruchomości.

Rząd szacuje, że rozwiązał około 45 procent z około 5500 wniosków dotyczących żydowskiego mienia komunalnego; około połowa rozstrzygniętych spraw została odrzucona. Polska nie uchwaliła prawa dotyczącego własności bezdziedzicznej z czasów Holokaustu.

Polska poważnie zobowiązała się do upamiętnienia Holokaustu. Rząd finansuje muzea historyczne i pomniki oraz osiem państwowych muzeów pamięci w byłych nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady.

Nieruchomy majątek prywatny, komunalny / religijny i bezspadkowy

Własność prywatna

W latach 60. rząd podpisał umowy dwustronne, w których Polska przekazała pieniądze niektórym zagranicznym rządom na pokrycie roszczeń obcokrajowców z tytułu strat własności prywatnej poniesionych po 1939 r. Wśród tych umów była amerykańsko-polska umowa odszkodowawcza z 1960 r., na podstawie której Polska przekazała 40 mln USD. rządowi Stanów Zjednoczonych, aby objąć roszczeniami, którzy byli obywatelami USA w czasie, gdy ich własność została niesłusznie zajęta. Umowa ta nie obejmowała tych, którzy byli obywatelami polskimi w momencie zajęcia ich majątku, a dopiero później stali się naturalizowanymi obywatelami USA; w związku z tym wykluczono większość polskich ocalałych z Holokaustu i ich rodzin.  (....)

W 1999 r. polski rząd zaproponował ustawę o własności prywatnej, która zapewniałaby procent obecnej wartości rynkowej każdemu, kto stracił własność podczas II wojny światowej lub w okresie komunizmu. Polski parlament jednak znowelizował ustawę, aby ograniczając jej zastosowanie do wtedy tylko obecnych obywateli Polski, w wyniku czego ustawa została zawetowana w 2001 r. przez ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego. (....)

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale