Blog
Środowiskowiec
threeme
threeme ciekawy świata sceptyk
5 obserwujących 323 notki 301380 odsłon
threeme, 27 czerwca 2017 r.

Stan wyższej konieczności a protest w Puszczy

258 5 0 A A A

1. Przepis Kodeksu Karnego, który stawia się protestującym w Puszczy Białowieskiej:

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

https://www.arslege.pl/zaklocanie-spokoju-lub-wywolanie-zgorszenia/k11/a3457/


2. Przepis wyłączający Art. 51: Stan wyższej konieczności - art. 26. KK:

"Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego."

http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej/685899,Stan-wyzszej-koniecznosci-art-26.html


3. Uzasadnienie Stanu Wyższej Konieczności -  Zapisy dotyczące ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska (cała puszcza!):

"- kluczowe zagrożenia ostoi: eksploatacja drzewostanów o charakterze naturalnym oraz usuwanie martwych i zamierających drzew (...)

- inne ważne zagrożenia w ostoi: intensywne użytkowanie rębne drzewostanów, sztuczne wprowadzanie sosny i świerka na siedliska grądowe, intensywne zabiegi ochronne w rezerwatach, w tym usuwanie "kornikowych" świerków (...)

http://ostojeptakow.pl/iba/ksiazkapdf/46pusz.pdf

https://www.pl.clientearth.org/komisja-europejska-wycinka-w-puszczy-bialowieskiej-niezgodna-z-prawem/

3a. Puszcza Białowieska jako obiekt Dziedzictwa Ludzkości UNESCO (obecnie cały obszar)

W 1979 roku - a nie w 2014, jak oświadczył minister - część parku narodowego puszczy Białowieskiej uznano za obiekt godny wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. I wbrew temu, co ostatnio mówi nasz minister kryteriami wpisania były:


  • Kryterium IX. Puszcza Białowieska stanowi wyjątkowy przykład procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych.


  • Kryterium X. Puszcza Białowieska obejmuje siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody.

Pierwsze rozszerzenie obszaru UNESCO odbyło się w 1992 na Białoruską część puszczy, tworząc obiekt transgraniczny (co dodatkowo podnosi atrakcyjność tego miejsca) a w 2014 roku na całą Polską część puszczy.


4. Najwyższa Izba Kontroli o Puszczy Białowieskiej:


"Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Środowiska dla wzmocnienia ochrony zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej, polegające na zmniejszeniu Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka od 2011 roku o 2/3 rozmiaru pozyskania drewna, a od października 2012 roku wyłączeniu z użytkowania części drzewostanów i ograniczeniu intensywności pozyskania drewna. Ustalenia te (zawarte w obowiązujących od 9 października 2012 r. planach urządzenia lasu na lata 2012–2021) były co do skali wykorzystywania zasobów Puszczy Białowieskiej kompromisem między oczekiwaniami organizacji ekologicznych i innych użytkowników lasu, w tym leśników, przedsiębiorców i społeczności lokalnej. Zdaniem NIK, nie zapewniono jednak ochrony wszystkim cennym przyrodniczo drzewostanom Puszczy Białowieskiej (głównie 697 drzewostanom ponadstuletnim), w których na lata 2012–2021 zaplanowano zadania gospodarcze obejmujące cięcia przedrębne i rębne. Stwarza to zagrożenie wycinania najstarszych zasobów, wynikające również z nieprecyzyjnych i ogólnikowych zapisów planów, a także stanowiska Lasów Państwowych, że wskazówki gospodarcze tych planów mają charakter informacyjny, kierunkowy i że można je modyfikować. Za nierzetelne NIK uznaje:


- ustalenie przez Ministra Środowiska w 2011 roku pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej na 48,5 tys. m, bez wskazania poziomu pozyskania w poszczególnych Nadleśnictwach i analizy skutków wynikających z nasilenia ochrony biernej [str. 17],


- zatwierdzenie przez Głównego Konserwatora Przyrody planów urządzenia lasu na lata 2012–2021, które nie gwarantowały należytej ochrony siedlisk, gatunków i procesów przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej, wadliwą prawnie decyzją z 16 maja 2012 r. Skutkowało to stwierdzeniem nieważności tej decyzji, a następnie odmową zatwierdzenia planów (decyzjami z 28 czerwca i 18 lipca 2012 r.) i koniecznością ich poprawienia, co o cztery miesiące wydłużyło okres funkcjonowania Nadleśnictw bez planów urządzenia lasu [str. 21-22],

Opublikowano: 27.06.2017 17:29.
Autor: threeme
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

1. Nie uznaję dogmatu nieomylności autorytetów. To też ludzie. 2. Nie uznaję śmierci jako ochrony przed krytyką. Szanuję zmarłych, ale to nie oznacza immunitetu przed krytyką. 3. Nie uznaję prawd objawionych - np zawartych w Biblii. 4. Niechętnie stosuję cenzurę i banowanie, ale są wyjątki, jak obrażanie czy trollowanie. 5. Będę sukcesywnie wprowadzał zasady dyskusji racjonalnej. Wszelkie argumenty odwołujące się do emocji, odmawianie komukolwiek prawa do wypowiedzi, grożenie, obrażanie, insynuowanie, ewidentne kłamstwa będą zostawiane, ale piętnowane. To dotyczy też i mnie! 6. Nie jestem wszystkowiedzący! 7. Nie jestem nieomylny! 8. I wy też nie jesteście:)

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • a googla to chyba potrafisz używać?
  • Podoba? Nie, ale jak tu odmówić sobie tej odrobinki złośliwości? :P
  • to mała prowokacja byla...

Tematy w dziale Rozmaitości