31 obserwujących
531 notek
541k odsłon
350 odsłon

Raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) o stanie parków narodowych na świecie

Wykop Skomentuj19

Wiem, że cokolwiek bym tu nie napisał, jakich bym dowodów i badań naukowych nie przedstawił, to i tak nie przekonam tych, których przekonać się nie da. Wciąż jednak mam nadzieję, że dotrę chociaż do tych nielicznych, nie zamkniętych na wiedzę i nowe wiadomości.

Raport stanu obiektów Światowego Dziedzictwa według ekspertów zIUCN:

image

Stan zachowania Puszczy Białowieskiej eksperci z IUCN w 2014 roku oceniali na dobry "z pewnymi troskami" natomiast w 2017 już na "znaczące zaniepokojenie".

Niestety, jest to raport przeglądowy, bez szczegółowego omówienia: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-053-En.pdf

Raport szczegółowy o Puszczy ma być dostępny wkrótce.

I nie, nie chodzi tu o kornika. Dla Puszczy kornik jest tym, co przesądza o jej wyjątkowości, niezbędnym składnikiem odwiecznych i naturalnych procesów kształtujących puszczę. Bez kornika nie ma tylu martwych drzew, bez martwych drzew nie ma niezliczonych chronionych prawnie gatunków, jak Dzięcioł trójpalczasty,  czy Zgniotek szkarłatny. Tu jest bardzo ciekawa prezentacja prof. Jacka Hilszczańskiego (jest akurat po stronie leśników, co - mnie - w świetle jego prac naukowych akurat dziwi): https://www.ibles.pl/documents/10180/63373/8-hilszczanski.pdf

Sama wycinka, mimo naruszenia przez leśników umowy z UNESCO oraz ewidentnego złamania zapisów ochrony przyrody dla obiektu Natura 2000, a także (sic!) naruszenia WŁASNYCH zapisów zawartych w Planie Urządzenia Lasu (dokument wiążący dla Lasów Państwowych, wycięto w krótkim czasie ilość drewna przewidzianą do wycięcia w dziesięć lat) nie jest jeszcze najgorsza. Dużo bardziej destrukcyjne dla naturalnych procesów wyróżniających w Polsce i w Europie Puszczę Białowieską będzie ponowne sztuczne nasadzanie drzew. Przeciwko takiemu barbarzyństwu protestują obecnie ekolodzy. To jest proceder, który na dekady zamieni naturalną Puszczę - obiekt właśnie dlatego chroniony, że zachodzi tu naturalne odnowienie lasu na dużą skalę - na zwykły las gospodarczy. O dużo mniejszej wartości przyrodniczej, turystycznej i naukowej. Mimo, że wewnętrzne dokumenty leśników zalecają - zwłaszcza w takim lesie, jak Puszcza Białowieska - jak najwięcej, w miarę możliwości, obszarów zostawiać do odnowienia naturalnego, to w praktyce, niestety, dominuje odnawianie ze sztucznych nasadzeń. Jest to jeszcze zrozumiałe w typowych lasach gospodarczych, ale już nie w PB. Wynika z tego, że leśnicy niechętnie stosują się do własnych zaleceń, oczywiście w pogoni za zyskiem.

A tu można poczytać, jak leśnicy przestrzegali prawa w Puszczy:

"1998
Główny Konserwator Przyrody wstrzymuje cięcia w rezerwatach przyrody w Puszczy Białowieskiej."

"6 lipca 1998
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje Decyzja Nr 48 w sprawie wstrzymania wyrębu ponad stuletnich – drzew pojedynczych, – drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej. (ZO-732-19/98)."

"kwiecień 2002
Skandal związany z wycięciem wbrew obowiązującemu moratorium 300 letniego dębu."

"13 sierpnia 2003
Zostaje utworzony składający się z wielu części rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej (Dz. U. 03.132.1236). Jego łączna powierzchnia 8.581,62 ha jest prawie tak duża jak obszar parku narodowego, obejmuje jednak tereny podmokłe i bezwartościowe z gospodarczego punktu widzenia. Ponadto na jego obszarze nagminnie wycina się drzewa."

"listopad 2003
Zostaje ujawniona wycinka 7 dębów w wieku 150 – 200 lat w pasie granicznym na obszarze nowo utworzonego rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Bez wymaganych zezwoleń z Ministerstwa Środowiska. Jako powód podaje się stwarzanie zagrożenia dla zdrowia drwali oraz zasłanianie gałęziami pasa granicznego (interes obronny panstwa)."

"kwiecień 2007
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot kieruje do prokuratury w Hajnówce sprawę wycięcia dwóch ponadstuletnich klonów, czyli wbrew obowiązującemu zakazowi."

"17 sierpnia 2007
Zostaje zawieszony dyplom ekologicznej gospodarki leśnej (Forest Stewardship Council FSC) dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powodem są min. wycinki drzew w rezerwatach Puszczy Białowieskiej."

"20 października 2010
Po półtorarocznych konsultacjach Ministerstwo Środowiska na konferencji prasowej ogłasza rezygnację z rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Powodem jest odrzucenie ministerialnej propozycji przez radę gminy Narewka, a później Hajnówka. Na powiększenie parku wymagana jest bowiem zgoda radnych gmin Białowieża, Hajnówka i Narewka oraz powiatu hajnowskiego i sejmiku województwa podlaskiego. Sprzeciw chociażby jednej z pięciu wymienionych stron uniemożliwia podjęcie decyzji, co gwarantuje niesławny zapis w ustawie o ochronie przyrody.
Dla zmniejszenia obrazu rozmiaru klęski ministerstwo obiecuje trzykrotne zmniejszenie wyrębów i wprowadzenie strefy wolnej od polowań.
Wkrótce negatywną uchwałę podejmuje również rada gminy Białowieża.
Gminy odrzucają znacznie już okrojony projekt. Park zostałby rozszerzony jedynie do około 34% obszaru Puszczy, byłby rozbity na wyspy, a 60% przyłączonych terenów stanowiłyby istniejące rezerwaty. W zamian za 75 milionów złotych."

http://darz-bor.info/puszcza-bialowieska-kalendarium-wspolczesnosc/
Wykop Skomentuj19
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości