Salon24 TVSpołeczeństwo

Sądownictwo

Gasiuk-Pihowicz o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów

Cała machina PiS została nakierowana na to, aby zastraszać postępowaniami dyscyplinarnymi, konsekwencjami zawodowymi wszystkich tych odważnych ludzi – stwierdziła posłanka Nowoczesnej. (x-news)

Więcej na kanale: Społeczeństwo