Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zwrócił się do prezesa IKEI i Ambasady Szwecji w sprawie zwolnionego w listopadzie Dariusza Kawki – przewodniczącego organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" IKEA Industry Lubawa. (fot. Facebo
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zwrócił się do prezesa IKEI i Ambasady Szwecji w sprawie zwolnionego w listopadzie Dariusza Kawki – przewodniczącego organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" IKEA Industry Lubawa. (fot. Facebo

Piotr Duda wstawia się za ważnym pracownikiem IKEI. ”Bezprawnie zwolniony z pracy"

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 19
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zainterweniował w sprawie zwolnionego 28 listopada z pracy Dariusza Kawki – przewodniczącego organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" IKEA Industry Lubawa. Duda zwrócił się w tej kwestii do prezesa IKEI oraz do Ambasady Szwecji w Polsce.

Piotr Duda zwrócił się do prezesa IKEI i Ambasady Szwecji

28 listopada z pracy zwolniony został przewodniczący organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" IKEA Industry Lubawa – Dariusz Kawka. Pracodawca uznał, że rozwiązanie z nim umowy o pracę związane było z powtarzającymi się naruszeniami podstawowych obowiązków pracowniczych.

W związku z tym, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zwrócił się do spółki IKEA Industry AB, a także do Ambasady Szwecji w Polsce, broniąc zwolnionego Dariusza Kawkę.

— Nie ma naszej zgody na zwolnienie z pracy Dariusza Kawki, przewodniczącego NSZZ „S" w IKEA Industry Lubawa. Nie odpuścimy tej sprawy. Darek został zwolniony za działania w interesie załogi, za reprezentowanie pracowników i zabieranie głosu w dyskusjach o sytuacji w zakładzie — napisał Duda na Twitterze.

"Bezprawne zwolnienie z pracy"

— Doszło tam do bezprawnego zwolnienia z pracy lidera związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, pana Dariusza Kawki. Stanowi to złamanie obowiązujących w Polsce regulacji prawa pracy i narusza obowiązujące globalne standardy pracy, w tym wypadku dotyczące ochrony działalności związków zawodowych. Znając standardy pracy i utrwalone, wzorcowe relacje między pracodawcami i związkami zawodowymi w Szwecji, chcę głęboko wierzyć, że zarząd IKEA nie jest świadomy sytuacji w Lubawie — napisał Piotr Duda w liście do prezesa spółki IKEA Industry AB.

Piotr Duda zwraca uwagę na zasady

— Zwracam uwagę, że jedną z podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu jest poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Tymczasem pomimo wyrażanych intencji, w praktyce łamiecie Państwo tę zasadę zwalniając z pracy lidera związku zawodowego – Przewodniczącego Komisji Zakładowej i członka Europejskiej Rady Zakładowej. Podejmował On wszelkie działania w interesie pracowników, posiadając pełny mandat do tego, by ich reprezentować i zabierać głos w dyskusjach dotyczących sytuacji w miejscu pracy — podkreślił szef Solidarności. Zwrócił też uwagę, że "zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych stosunek pracy przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej (w tym przypadku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”) nie może ani wypowiedzieć mu umowy ani rozwiązać z nim stosunku pracy. Takiej zgody nie udzielono" — podkreślił Piotr Duda.

"Nieprzemyślana i podjęta pod wpływem emocji decyzja"

Dalej Piotr Duda zaapelował o "interwencję i natychmiastowe wycofanie się IKEA z tej decyzji", która jego zdaniem jest "nieprzemyślana i podjęta pod wpływem emocji".

— Uderza ona w wizerunek IKEA w Polsce i na świecie, a z wyrażanej przez Państwa troski o wartości, w tym o pracowników i ich pracę czyni farsę. Wzywam do wznowienia dialogu pomiędzy IKEA w Lubawie a panem Dariuszem Kawką. Nasz Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego wyraża gotowość do udziału w tym procesie. Brak adekwatnej reakcji będzie natomiast sygnałem, by dalej nagłaśniać i piętnować działania IKEA w Polsce — napisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Zwolnienie Dariusza Kawki

Dariusz Kawka pełnił funkcję przewodniczącego Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" IKEA Industry Lubawa. Był również delegatem Europejskiej Rady Zakładowej IKEA Industry. Kawka jest także radnym miasta Lubawa.

15 listopada do Rady Miejskiej w Lubawie wpłynęło pismo z IKEA Industry Lubawa. Poinformowano w nim, że spółka zamierza rozwiązać umowę o pracę z Dariuszem Kawką. Trzy dni później wyrażono zgodę na jego zwolnienie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. W związku z tym ponad 300 pracowników IKEI protestowało pod bramą lubawskiego zakładu.

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo